Potencjał ludzkich możliwości

Potencjał ludzkich możliwości

Największym kapitałem dębickiej spółki Ventor są bez wątpienia jej pracownicy. Realizują oni powierzone zadania według dokładnie zdefiniowanego kodeksu etycznego, wdrożonego w całej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. U jego podstaw leżą trzy uniwersalne wartości: profesjonalizm, jakość i lojalność, na których bazuje długofalowa strategia rozwoju firmy.

 

 

Ventor Sp. z o.o. jest obecnie jednym z niekwestionowanych liderów polskiego budownictwa systemów przemysłowych. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe obsługi w zakresie projektowania, dostaw materiałów i montażu izolacji termicznych i akustycznych każdego typu. Spółka specjalizuje się również w produkcji systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, a wieloletnie doświadczenie zdobywane m.in. przy remontach platform wiertniczych sprawiło, że Ventor jest także idealnym partnerem w zakresie spawania konstrukcji stalowych oraz kompleksowego montażu rurociągów.

Spółka zajmuje się również specjalistycznym leasingiem pracowniczym. Transfery w tym zakresie odbywają się głównie do obiektów znajdujących się na terenie Skandynawii, zwłaszcza w Norwegii. Pracownicy kierowani są głównie do obsługi zleceń związanych z montażem rusztowań, systemów izolacyjnych i wentylacyjnych, konstrukcji stalowych oraz ich konserwacją i serwisem.

Ventor Sp. z o.o. od początku działalności (1992 r.) konsekwentnie wdraża dwukierunkową strategię rozwoju, koncentrując swoje działania na nieustannym poszczerzaniu i wzbogacaniu oferty handlowej, z równorzędnym zaangażowaniem w realizację założeń z zakresu polityki biznesu społecznie odpowiedzialnego (CSR – Corporate Social Responsibility). Jednym z jej najważniejszych elementów są działania ukierunkowane na kompleksowy rozwój pracowników i właściwą koordynację polityki kadrowej. Pracownicy spółki to profesjonaliści, którzy posiadają nie tylko odpowiednie przygotowanie teoretyczne, ale także często wieloletnie doświadczenie, cenne i nieodzowne przy właściwej realizacji wytyczonych zadań. Wynika to głównie z jasno zdefiniowanej ścieżki rozwoju zawodowego oraz możliwości, które firma systematycznie stwarza swoim pracownikom.

 

W procesie kształtowania tzw. świadomości zawodowej z pewnością istotną rolę spełnia właściwie zorganizowany od podstaw proces edukacyjny. Ventor od wielu lat systematycznie wspiera zawodowe szkoły ponadgimnazjalne, głównie z terenu Podkarpacia. – Nieustanne zaangażowanie tym zakresie jest dla nas niezwykle istotne. Warto podkreślić, że nie chodzi tu tylko o wsparcie finansowe, które oczywiście oferujemy w określonym zakresie, ale przede wszystkim o partnerskie relacje z różnymi ośrodkami kształcenia i możliwość wpływania na ich plan działania i założenia szkoleniowe. Zależy nam, aby młodzi ludzie, którzy trafiają do wspieranych przez Ventor szkół, mieli optymalne warunki rozwoju i wszelkie środki ku temu, by zdobywać i poszerzać wiedzę. Kształcenie przyszłych fachowców jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu mamy pewność, że z biegiem lat nasze szeregi zasilą dobrze przygotowani i przede wszystkim zaangażowani pracownicy – podkreśla Janusz Urbanik, Prezes Zarządu Ventora. Pierwsi absolwenci wspieranych przez firmę szkół zawodowych znaleźli już zatrudnienie w strukturach firmy, a kolejni będą systematycznie angażowani w następnych latach.

 

Z edukacyjnego punktu widzenia, oprócz optymalizacji procesu kształcenia przyszłych kadr, niezwykle istotny jest także jak najszerszy wachlarz szkoleń, kursów oraz warsztatów teoretycznych i praktycznych skierowany do obecnych pracowników. Zarząd spółki dokłada wszelkich starań, aby umożliwić im kompleksowy rozwój nie tylko w zakresie zawodowym, ale także na polu prywatnym. – Mamy pełną świadomość tego, że podstawą naszego sukcesu są pracownicy. To oni, poprzez swoją codzienną pracę, zaangażowanie i stosunek do realizacji powierzonych zadań są filarem naszej firmy i bezpośrednio wpływają na jej kierunek rozwoju – podkreśla J. Urbanik, i dodaje: – Staramy się w miarę możliwości sprostać oczekiwaniom kadry. Chodzi nie tylko o kwestie finansowe, ale także o wszystkie te aspekty, które umożliwią im relaks i odpoczynek po pracy. Między innymi właśnie dlatego organizujemy różnego rodzaju konkursy, wycieczki, wyjazdy integracyjne, itp. Doskonałym przykładem tego typu inicjatywy jest rozstrzygnięty na początku stycznia br. konkurs wędkarski, który spółka zorganizowała dla swoich pracowników w Norwegii.

 

Obecne realia rynkowe pokazują, że oprócz teoretycznego i praktycznego przygotowania pracowników do pełnienia codziennych obowiązków, niezwykle ważny w ich postępowaniu jest wyraźnie zdefiniowany kodeks wartości, który w sposób kompleksowy ukształtuje zależności międzyludzkie, także w aspekcie zawodowym. Usystematyzowanie zachowań, polegające na wprowadzeniu etycznych standardów, w pozytywny sposób wpływa na poziom komunikacji na wszystkich poziomach organizacji. Bardzo istotna jest więc przejrzystość struktury administracyjnej, zależności decyzyjnych i działań jednostki, które powinny być przede wszystkim zgodne z przyjętymi zasadami ekonomicznymi i społecznymi.

 

Istotnym elementem strategii działania spółki jest także polityka BHP, która opiera się na zasadzie: bezpieczeństwo przede wszystkim. Jej nadrzędnym celem jest troska o każdego pracownika w czasie wykonywanych przez niego zadań. Poprzez wypracowanie właściwych postaw i sposobu postępowania, firma nie tylko zyskuje przewagę rynkową, dzięki czemu staje się coraz bardziej konkurencyjna, ale przede wszystkim stwarza przyjazne i bezpieczne warunki pracy.

 

W procesie realizacji polityki biznesu społecznie odpowiedzialnego istotne są nie tylko kwestie właściwie zdefiniowanej i wdrażanej polityki kadrowej, ale także to, w jaki sposób firma integruje się z otoczeniem, w którym funkcjonuje. Zarząd spółki Ventor ma tego pełną świadomość, od wielu lat inwestując w obiekty szkolne i aktywnie wspierając sportowe drużyny młodzieżowe. – Współpraca z tymi klubami jest dla mnie szczególnie ważna. Przy czym istotny jest nie tyle sam wynik sportowej rywalizacji, ale to, czy gra odbywa się fair. Tą zasadą kierujemy się także w biznesie. Dbamy o systematyczny rozwój firmy, ale bierzemy pod uwagę także interesy wszystkich grup społecznych i podmiotów, z którymi mamy styczność. Podstawą tych relacji jest szacunek i wzajemne zrozumienie potrzeb – wyjaśnia J. Urbanik.

 

Zuzanna Pawełczyk

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Są z nami

2023_9
2023_8
2023_7
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11