Cel - ratować życie

Cel - ratować życie

Dzięki strategicznemu położeniu i nowoczesnej infrastrukturze Szpital Św. Barbary w Sosnowcu jest ważną częścią systemu ratownictwa medycznego w makroregionie śląskim. Od wielu lat stawia na wysokie standardy, nowoczesne leczenie i innowacyjne technologie. Jedną z najnowszych inwestycji tego typu było uruchomienie automatycznej apteki.

Strategiczny szpital

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu jest największym kompleksem szpitalnym woj. śląskiego. Jest jedynym w regionie Centrum Urazów Wielonarządowych. Dawniej zwany Szpitalem Górniczym (powstał na potrzeby sektora górniczego), pierwszych pacjentów przyjął w 1988 r. – Strategiczne zlokalizowanie w rejonie ważnego węzła komunikacyjnego aglomeracji, nowoczesne lądowisko dla śmigłowców (także z możliwością lądowań nocnych) połączone z Odziałem Ratunkowym specjalnym tunelem i szeroki zakres specjalizacji sprawiają, że placówka jest dziś ważną częścią systemu ratownictwa medycznego i zarządzenia kryzysowego w makroregionie śląskim – mówi Iwona Łobejko, Dyrektor Szpitala. Działania te wspomaga działający w strukturach szpitala Bank Tkanek i Komórek, który jest wiodącym na Śląsku ośrodkiem wspierającym transplantologię.

Nowoczesne leczenie

W strukturach Szpitala Św. Barbary funkcjonują Oddziały Szpitalne (m.in. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologiczny, Neurochirurgiczny oraz Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych), Oddział Ratownictwa wraz z Zespołami Wyjazdowymi, Poradnie Specjalistyczne, Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Zakład Rehabilitacji, Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, Stacja Dializ oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej.

Głównym kierunkiem działania szpitala jest leczenie urazów wielonarządowych. Placówka prowadzi tak rzadkie na rynku usług medycznych świadczenia, jak: żywienie pozajelitowe, stacjonarną diabetologię, leczenie spastyczności opornej z zastosowaniem pompy baklofenowej (jako jedyny na Śląsku). Oddział Okulistyczny dysponuje laserem femtosekundowym (pierwszy w polskim szpitalu publicznym) oraz system do przeszczepów rogówek u dorosłych i dzieci. Z kolei Oddział Kardiologii specjalizuje się w implantacji stymulatorów, wszczepianiu kardiowerterów, zabiegach angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów. – Nie ustajemy w wysiłkach, aby nadal podnosić standardy, jakość i skuteczność leczenia. Dokonujemy kolejnych inwestycji zarówno w nowoczesny sprzęt medyczny, jak i infrastrukturę szpitala – mówi dyr. I Łobejko. – W ub. roku za kwotę ok. 70 mln w pełni zmodernizowaliśmy sześć kondygnacji bloku łóżkowego. Wymienione zostało dosłownie wszystko, a dzięki nowoczesnym technologiom budynek jest energooszczędny. Niższe koszty eksploatacji sprawią, że będziemy mogli realizować dalsze inwestycje. W tym roku zakończymy modernizację tego bloku – pozostały nam jeszcze trzy kondygnacje – oraz dodatkowo, jesienią, oddamy do użytku dwie kolejne, nowoczesne windy medyczne, gdyż istniejący system sześciu dźwigów przestał być wystarczający.

Robot zamiast aptekarza

Jednym z najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań, jakie w listopadzie ub. roku uruchomiono w Szpitalu Św. Barbary było otwarcie automatycznej apteki, obsługiwanej przez  robota, który sam przygotowuje i przekazuje odpowiednie dawki leków dla wszystkich pacjentów szpitala. – Lekarz, skanując kod kreskowy z opaski na nadgarstku pacjenta, wypisuje na tablecie „elektroniczną receptę” z zaordynowanymi lekami. Informacje te błyskawicznie trafiają do apteki, a robot przygotowuje i pakuje dla każdego chorego dawki potrzebnych lekarstw – opisuje zasadę działania apteki dyr. I. Łobejko. Jest to najnowocześniejsza technologia stosowana coraz częściej  na całym świecie. W sosnowieckim szpitalu podawanych jest ok. 2 mln dawek leków rocznie. Nie ma tu miejsca na pomyłkę, a zaawansowany poziom systemu gwarantuje pełne bezpieczeństwo w zakresie przekazania pacjentowi konkretnego leku i jego dawki. W ten sposób wyeliminowane zostały ewentualne błędy spowodowane tzw. czynnikiem ludzkim.

Koszt inwestycji sięgnął 9 mln zł, ale dzięki niej szpital rocznie zaoszczędzi ok. 1,5 mln zł – nie ma potrzeby magazynowania leków na poszczególnych oddziałach, istnieje też możliwość zwrotu leków, które nie zostały użyte. – Stawiamy i stawiać będziemy na tego typu nowoczesne rozwiązania oparte o wysokie technologie IT, optymalizujące pracę szpitala. Kolejną inwestycją w tym zakresie jest wprowadzenie od 1 stycznia tego roku e-rejestracji, dzięki której pacjenci nie muszą już osobiście przyjeżdżać do szpitala, aby się zarejestrować do poszczególnych poradni, tylko mogą dokonać tego przez internet – podkreśla Iwona Łobejko. Szpital szacuje, że w pierwszym kwartale tego roku z systemu skorzysta ok. 7 tys. pacjentów, co wraz z wdrażanym tzw. „systemem kolejkowym” jeszcze bardziej usprawni zarówno pracę personelu, jak i zaoszczędzi czas pacjentów.  

Maria Leżucha, Jacek Majewski

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11