Trudności pozwalają nam rozwijać się w dotychczas nieeksplorowanych kierunkach

Trudności pozwalają nam rozwijać się w dotychczas nieeksplorowanych kierunkach

Rozmowa z dr hab. Anną Llanos-Antczak, prof. AEH i Prorektorem ds. Współpracy Międzynarodowej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Obecnie jesteśmy w stanie pandemii, a co za tym idzie w czasie, de facto, zatrzymania ruchu międzynarodowego. Z oferty polskich uczelni chętnie korzystają cudzoziemcy. Jak epidemia wpłynęła na ten obszar aktywności akademii?

Pandemia istotnie nie sprzyja rozwijaniu kontaktów międzynarodowych. Na szczęście nasza uczelnia nie ucierpiała z tego powodu, jeśli chodzi o liczbę studentów. Zajęcia w AEH odbywają się w pełni zdalnie, zatem ci studenci, którzy nie mogli lub nie chcieli przyjechać do Polski, mogą studiować przebywając we własnych domach wiele set kilometrów stąd. Dla części z nich takie rozwiązanie jest bardzo wygodne, inni zaś woleliby jednak skorzystać w pełni z doświadczenia studiowania za granicą. Co ciekawe, nie zamarła również wymiana studencka w ramach unijnego programu Erasmus+, choć oczywiście funkcjonowała w nieco mniejszej skali. Trudniej było natomiast rozwijać nowe kontakty, zawiązywać partnerstwa, gdyż w dobie pandemii nie to było priorytetem większości uczelni. Niektóre przedsięwzięcia zakładają fizyczną obecność w danym kraju w celu poznania kultury, odwiedzenia przedsiębiorstw itp., zatem te niestety siłą rzeczy nie mogły zostać zrealizowane. Liczymy na to, że 2021 rok będzie łaskawszy pod tym względem.

Oprócz epidemii i ograniczeń z tym związanych, czy w przyszłości uczelnie będą stawiały wymóg szczepienia przeciw COVID-19 dla studentów i kandydatów na studentów?

Nie mogę się wypowiadać za inne uczelnie, nasza nie postawi szczepienia jako warunku sine qua non przy rekrutacji. Natomiast, jeśli takie będą przepisy na poziomie państwowym lub całej UE, to oczywiście się dostosujemy.

Wiele mówi się w ostatnim czasie o możliwym veto Polski i Węgier wobec związania budżetu Unii Europejskiej z przestrzeganiem praworządności. Eksperci wskazują, że w skutek tego może być zagrożony program Erasmus +. Czy faktycznie jest się czego obawiać?

Tak, weto Polski i/lub Węgier, czyli brak porozumienia państw członkowskich w sprawie wieloletnich ram finansowych UE przyniesie olbrzymie straty finansowe. W przypadku uczelni, prowizorium budżetowe będzie oznaczało nie tylko brak środków na realizację programu Erasmus+, ale także innych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską np. w ramach NAWA (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej), ale także przedsięwzięć umożliwiających szeroko pojęty rozwój uczelni. Mam szczerą nadzieję, że do tego nie dojdzie, byłoby to z pewnością z ogromną szkodą dla uczelni, nie tylko naszej, ale dla wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

Współpraca międzynarodowa uczelni to ważny i odpowiedzialny obszar działalności. W jakich obszarach Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie współpracuje z jednostkami zagranicznymi?

W jakich organizacjach międzynarodowych uczelnia bierze udział? Faktycznie kooperacja z partnerami zagranicznymi to niezwykle istotny obszar naszej działalności. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie współpracuje obecnie z ponad 50 różnymi ośrodkami akademickimi na całym świecie w obszarze wymiany studenckiej oraz kadry akademickiej (także w ramach programu Erasmus+), wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, seminariów i spotkań naukowych, w tym również konferencji, wymiany publikacji, materiałów naukowych i innych informacji, ale także doświadczeń w zakresie naukowym, organizacyjnym i kulturowym. Najciekawszym obecnie projektem międzynarodowym są studia na zasadzie podwójnego dyplomu, które już realizujemy z trzema uczelniami (International University w Kirgistanie, International Black Sea University w Gruzji oraz Międzynarodowym Klasycznym Uniwersytetem im. F. Orlika w Ukrainie), a który nadal chcemy rozwijać. Daje to możliwość naszym studentom oraz studentom z uczelni partnerskich otrzymania dwóch dyplomów – naszej uczelni i tej współpracującej z nami. Jest to niezwykle atrakcyjne rozwiązanie z punktu widzenia studenta.

W odniesieniu do organizacji międzynarodowych, których akademia jest członkiem, warto wspomnieć szczególnie o dwóch z nich. Pierwszą jest CEEMAN (Central and East European Management Development Association) – międzynarodowe stowarzyszenie utworzone w 1993 roku, skupiające się na rozwoju zarządzania w celu przyspieszenia wzrostu jakości kształcenia w tym obszarze w Europie Środkowej i Wschodniej. Obecnie jest to globalna sieć instytucji zainteresowanych jakością edukacji i innowacjami w dziedzinie zarządzania. Drugą zaś jest PRME (Principles for Responsible Management Education), czyli platforma założona w 2007 r. i wspierana przez ONZ, której naczelną ideą jest rozpowszechnianie zasad odpowiedzialnej edukacji w zakresie zarządzania poprzez nadanie większego znaczenia normom zrównoważonego rozwoju w uczelniach na całym świecie. Członkostwo w tych organizacjach daje nam możliwość ustawicznego rozwoju w tych kierunkach, które wytyczane są przez międzynarodowe trendy. Zbliża się koniec dosyć feralnego 2020 roku.

Czego możemy sobie i studentom życzyć na kolejny rok?

Tak, to był trudny rok dla całej społeczności akademickiej. Głównie dlatego, że ograniczone zostały kontakty międzyludzkie, a one stanowią podstawę funkcjonowania społecznego i są niezwykle ważne dla procesu kształcenia oraz realizacji badań naukowych, ale także dla nawiązywania nowych kontaktów, znajomości czy przyjaźni. Jednak był to też rok, który wiele nas nauczył. Przede wszystkim tego, że nigdy się nie poddajemy, zaś trudności pozwalają nam rozwijać się w dotychczas nieeksplorowanych jeszcze kierunkach. Życzę nam wszystkim wytrwałości i niezłomności, a także tego, aby kolejny, 2021 rok pozwolił nam powetować sobie to, co straciliśmy w tym mijającym. Wszystkiego dobrego!

Rozmawiał Piotr Żołądkowski 


Anna Llanos-Antczak – profesor nadzwyczajny i Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, wcześniej prorektor w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, analityk-ekspert w Kancelarii Senatu RP oraz adiunkt i rzecznik prasowy w Akademii Obrony Narodowej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych oraz filologii angielskiej, jak również stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, a także doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie (Polska Akademia Nauk). Jest przewodniczącą rady naukowej „Kwartalnika Bellona” oraz członkiem rady czasopisma „Diplomacy and Law”. W 2016 r. została laureatką stypendium naukowego im. Eisenhower’a Akademii Obrony NATO w Rzymie.

Jest członkiem Business Centre Club, Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, MENSA International, a także Rady Naukowej International Institute of Engineers and Researchers oraz International Institute for Middle East and Balkan Studies. Została odznaczona medalami Franklin Award i Meritorious Honor Award, nadawanymi przez Departament Stanu USA, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2013 r. oraz Brązowym Medalem za szczególne osiągnięcia w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego nadanym przez Prezydenta RP w 2015 r. Jest autorką ponad 90 publikacji z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa. Jej pasją jest taniec latynoamerykański i narciarstwo alpejskie, których jest instruktorem, a także tenis ziemny, jazda konna oraz podróże.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Są z nami