Trzy filary Grupy CANPACK

Trzy filary Grupy CANPACK

O działaniach w zakresie wdrażania filozofii zrównoważonego rozwoju w Grupie CANPACK rozmawiamy z Bartłomiejem Wojdyło, pełniącym obowiązki Dyrektora Biura Zrównoważonego Rozwoju.

Otrzymaliście Państwo niedawno tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności, co to dla Państwa oznacza?

Z dumą mogę przyznać, że CANPACK od wielu lat działa w duchu zrównoważonego rozwoju na wielu płaszczyznach.  Wdrożyliśmy globalną politykę, która nadaje jednolite ramy tym działaniom. To też definicja zrównoważonego rozwoju w Grupie CANPACK oraz wytyczne do wdrażania tej filozofii w strategię biznesową i kulturę organizacyjną. Każda organizacja działająca w podobny sposób powinna indywidualnie ocenić, jak w długim okresie maksymalizować zyski przy minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne. Ocena ta powinna obejmować cały cykl życia oferowanych produktów i wywiad z najważniejszymi interesariuszami. Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności: Dobra Firma 2020 i Eko Firma 2020 jest kolejnym potwierdzeniem, że nasze działania zmierzają we właściwym kierunku a ich efekty są społecznie dostrzegane i doceniane.

W ramach polityki wdrożonej przez Grupę CANPACK zdefiniowane zostały trzy filary: CARE. SUSTAIN. RECYCLE. Co konkretnie się pod nimi kryje?

Filary określają cele firmy i odzwierciedlają oczekiwania naszych interesariuszy. Myśląc i działając w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, uznajemy naszą odpowiedzialność jako pracodawcy, producenta opakowań, członka lokalnej społeczności i partnera biznesowego. CARE. Ten filar określa naszą odpowiedzialność wobec pracowników i lokalnych społeczności, wyrażoną m.in. w projektach: Safety First, Velocity, Speak-Up, szkoleniach z kodeksu postępowania czy wprowadzonej niedawno polityce dotyczącej wspierania lokalnych społeczności. SUSTAIN. Obejmuje globalne procedury i działania prowadzące do ograniczania naszego wpływu na środowisko. To również dzielenie się najlepszymi praktykami w tym zakresie. RECYCLE. Pod tym pojęciem kryje się odpowiedzialność za nasz produkt na każdym etapie jego cyklu życia. Nasze opakowania wykonane są z materiałów permanentnych, czyli takich, które można w nieskończoność poddawać recyklingowi. CANPACK już od wielu lat realizuje zbiórkę puszek aluminiowych oraz programy edukacyjne zachęcające do recyklingu, wspierając tym samym gospodarkę o obiegu zamkniętym. Warto podkreślić, że w 2018 r. już 92 proc. naszych odpadów produkcyjnych było poddanych recyklingowi i cały czas podejmujemy aktywne działania, aby ten odsetek był jeszcze wyższy.

Jak w praktyce będzie przebiegało wdrożenie tej polityki? Czy każdy pracownik Grupy CANPACK może mieć w nim swój udział?

Oczywiście, że może, a nawet powinien. Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju obejmuje całą Grupę CANPACK. Codziennie podejmujemy decyzje i działania, które powiązane są z filarami CARE. SUSTAIN. RECYCLE. Czasem są to bardzo proste rzeczy jak np. gaszenie światła, segregacja odpadów czy oszczędzanie wody z kranu. To również przestrzeganie kodeksu postępowania czy procedur produkcyjnych, dzięki którym zużywamy mniej energii i odpowiedzialnie zarządzamy wodą. To wreszcie nowe pomysły, które prowadzą do oszczędności w zużyciu surowców. Zrównoważony Rozwój nie tylko naszej firmy, ale również każdego przemysłu i finalnie – gospodarki – jest możliwy tylko przy pełnym zaangażowaniu wszystkich interesariuszy. Dlatego też uświadamianie naszym pracownikom ich roli, zachęcanie ich do podejmowania aktywnych działań i dzielenia się najlepszymi praktykami w tym zakresie jest dla nas bardzo ważne.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Są z nami