Firma jako przestrzeń rozwoju pracowników

Julita Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Phillips Poland Sp. z o.o.

Firma jako przestrzeń rozwoju pracowników


Rozmowa z Julitą Mazurkiewicz, Prezesem Zarządu Phillips Poland Sp. z o.o., firmy nominowanej do tytułu Lider Społecznej Odpowiedzialności – Dobry Pracodawca 2022 

Branża automotive, w której funkcjonuje Phillips wiąże się z dużą odpowiedzialnością i koniecznością zachowania wysokich standardów produkcji i zarządzania organizacją. Na jakich systemach wartości opiera się polityka Phillips? 

Nowe technologie i trendy ekologiczne determinują kierunki rozwoju naszej firmy. Każdego dnia realizujemy swoją misję tworzenia doskonałych połączeń, dbając o zrównoważony rozwój, bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, a w efekcie – niezawodność naszych produktów. Wysoka jakość naszych wyrobów jest niezwykle istotna z racji ich wpływu na bezpieczeństwo jazdy. W niemal każdej ciężarówce i naczepie znajdują się typy złączy elektrycznych i pneumatycznych produkowanych w Phillips, także w zakładzie w Polsce. Jako Phillips wystartowaliśmy w Europie w 2018 r., wraz z nabyciem fabryki w Pabianicach. W Stanach Zjednoczonych Phillips jest niekwestionowanym liderem, obecnym na rynku od niemal stu lat. Naszym celem jest powtórzenie w Europie sukcesu, jaki Phillips osiągnął na rodzimym rynku. Osiągnięcie tego celu jest ambicją i marzeniem całego zespołu. Mamy pełną świadomość tego, dokąd zmierzamy jako przedsiębiorstwo. Wizja ta poparta jest odpowiednią strategią, opartą o realizację konkretnych założeń. Oczywiście niezwykle istotny jest wynik końcowy przedsiębiorstwa, czyli zysk. Jego brak kłóciłby się z podstawowymi założeniami prowadzenia biznesu. Pomiędzy abstrakcyjnym pojęciem wizji, a oczekiwanym konkretnym zyskiem, leży bardzo dużo elementów, ale wśród nich, najważniejszym jest dobry zespół. Bez odpowiednich ludzi nie jest możliwa realizacja żadnej wizji, a co za tym idzie wypracowanie jakiegokolwiek zysku.    

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Jak zewnętrzne czynniki wpłynęły na Państwa działalność? 

To faktycznie czas pełen wyzwań dla pracodawców. Zredefiniowaliśmy wiele pojęć związanych ze środowiskiem pracy, wdrożyliśmy narzędzia ułatwiające pracę zdalną i hybrydową, zdobyliśmy szereg nowych kompetencji. Elastyczność i gotowość na zmiany stała się w wielu przypadkach warunkiem sukcesu. W toku tych zmian jeszcze bardziej wzrosło znaczenie zaufania pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. W naszym zespole zatrudniamy znakomitych fachowców, z bardzo wysoką etyką zawodową. Łączy nas wiara w wartości, o które opiera się firma: uczciwość, zaufanie i szacunek. Na zespół składają się poszczególne jednostki, które jako firma chcemy wspierać i rozwijać. W świecie VUCA chcemy stworzyć bezpieczną, inspiracyjną przestrzeń do realizacji aspiracji zawodowych pracowników w przyjaznym środowisku pracy opartym o rodzinne wartości. Wierzę że jako zespół jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.   

Jak zatem należy zarządzać organizacją, aby być dobrym pracodawcą?  

Istnieje wiele wytycznych w tym zakresie, z których większość jest bardzo istotna. W mojej ocenie należy zadbać o wewnętrzną spójność organizacji i dochować wierności wyznawanym zasadom. W świecie, gdzie zmiany następują w błyskawicznym tempie, ma to fundamentalne znaczenie dla pracowników. Zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa wynikającego z wierności wobec przyjętych w organizacji zasad postępowania jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia sprzyjającego miejsca pracy.  

Pozostając wiernym swoim wartościom, jako pracodawca staramy się zachować elastyczność oraz słuchać naszych pracowników. Na bieżąco reagujemy na sugestie zmian, o które wnoszą. Wiedzę tę pozyskujemy poprzez szereg narzędzi wprowadzonych w firmie, m.in. przeprowadzaną wśród pracowników ankietę satysfakcji z pracy. Jako firma, oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia, oferujemy pakiet korzyści odpowiadających na potrzeby ekonomiczne, społeczne oraz kulturalne naszych pracowników, m.in. ubezpieczenie zdrowotne, pakiet medyczny, sportowy, atrakcyjny system premiowania za ponadnormatywne zaangażowanie. Wprowadziliśmy w firmie szereg inicjatyw, mających na celu poprawę środowiska pracy i wzmacnianie więzi pomiędzy pracownikami, m.in. konkurs na pracownika miesiąca. Promujemy car sharing, czyli ideę wspólnych dojazdów do pracy przez naszych pracowników, co ma też swój wymiar prośrodowiskowy. Wspieramy rozwój naszych pracowników poprzez zapewnienie im odpowiednich szkoleń, w tym wymianę międzynarodową. Jako firma jesteśmy społecznie odpowiedzialni, aktywnie angażujemy się w akcje charytatywne na rzecz lokalnej społeczności, nie jesteśmy obojętni. W mojej ocenie zaangażowanie w tematykę CSR sprawia, że wszyscy rozwijamy swoją wrażliwość i stajemy się lepszymi ludźmi. Bardzo wierzę w pozytywną motywację oraz zaangażowanie, które według mnie są warunkami koniecznymi do osiągnięcia przez organizację prawdziwego sukcesu. Chcemy, aby Phillips Poland był firmą, z którą ludzie chcą się związać na długie lata, która realizuje swoją strategię rozwoju pozostając wierną swoim wartościom oraz zapewniając przestrzeń do rozwoju dla swoich pracowników. 

Rozmawiała Joanna Chrustek 

oprac. Jacek Majewski 

Prawie 100 lat na rynku 

Phillips Poland jest europejską spółką amerykańskiej firmy Phillips Industries (zał. w 1928 r.), która w USA „pisała” historię motoryzacji (np. jako pierwsza opracowała i wyprodukowała elektryczne kierunkowskazy). Jest jednym z wiodących światowych dostawców złączy elektrycznych, kabli i przewodów ciśnieniowych dla czołowych producentów samochodów ciężarowych i naczep. Posiada firmy produkcyjne w USA, Kanadzie, Meksyku, Chinach i Polsce. Zakład Phillips w Polsce rozszerza grupy odbiorców o innego typu pojazdy, np. osobowe i rolnicze, a także spoza rynku motoryzacyjnego. Produkcję uzupełniają detale z tworzyw sztucznych dla odbiorców branży AGD, meblarskiej czy budowlanej. 

 

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11