Proceder zaniżonych odszkodowań

mgr inż. Krystian Fiedziuszko

Proceder zaniżonych odszkodowań

W Polsce ponad 80 proc. odszkodowań jest poniżej oczekiwanej przez poszkodowanego wartości. Problem dotyczy nie tylko należności z OC, ale też pieniędzy z AC, polis na życie, chorobowych, zabezpieczających przyszłość dzieci i innych ubezpieczeń.  

– Moim zdaniem górę biorą tu czynniki ekonomiczne, nawet jeśli dzieje się to kosztem klientów – mówi mgr inż. Krystian Fiedziuszko, pomysłodawca i założyciel marki Jumper Polska, która w swojej działalności skupia się przede wszystkim na grupie zawodowej, jaką stanowią kierowcy.  

Jumper Polska to nie tylko agencja zatrudniająca takich kierowców, ale też praktyczny Ośrodek Szkolenia Zawodowych Kierowców oraz Fundacja. Celem Fundacji Jumper jest pomoc dla rodzin, gdzie jedynym żywicielem był zawodowy kierowca, który zginął w wypadku komunikacyjnym, bądź doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu i nie jest w stanie dalej wykonywać zawodu.  

Właśnie dlatego na początku tego roku marka Jumper Polska rozszerzyła swoją działalność powołując do życia Kancelarię Prawną Jumper Polska r. pr. Małgorzata Chłapek Spółka komandytowa, której głównym zadaniem jest wsparcie prawne podopiecznych Fundacji, przede wszystkim w pomocy w odzyskiwaniu sprawiedliwych odszkodowań. 

Badania bowiem pokazują, że zakłady ubezpieczeń nie zawsze przestrzegają prawa swoich klientów. Zaniżają kwoty odszkodowań, a jednym z zabiegów stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest posługiwanie się niezrozumiałymi lub niedozwolonymi sformułowaniami w treści umów. Takie klauzule mogą być dowolnie interpretowane, przez co bezpowrotnie można stracić prawo do odszkodowania!  

Kancelaria Prawna Jumper Polska współpracuje z prawnikami specjalizującymi się w przepisach dotyczących odszkodowań i ubezpieczeń, gdyż tak wąska specjalizacja jest gwarancją dużej wiedzy i doświadczenia. Doskonale poruszają się w meandrach paragrafów i wiedzą jakich argumentów użyć w sporze z towarzystwem ubezpieczeniowym, dzięki czemu są w stanie uzyskać znacznie wyższe odszkodowanie. 

Marta Witkowska 

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11