W harmonii ze środowiskiem - OPEC Gdynia

W harmonii ze środowiskiem - OPEC Gdynia

- Działamy w sektorze, który z założenia opiera się na odpowiedzialności i zaufaniu społecznym. Koncentrujemy się wszak na zaspokajaniu jednej z podstawowych potrzeb społeczeństwa - mówi Janusz Różalski Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.

 

W gdyńskim OPEC-u o codziennej pracy nie mówi się inaczej, jak o misji, jaką jest dostarczanie ciepła w sposób bezpieczny, niezawodny, przyjazny środowisku i w korzystnych cenach. Przedsiębiorstwo, kontynuując tradycje sięgające 1961 r., odpowiada dziś na oczekiwania nowoczesnego społeczeństwa. Działalność OPEC wpływa na jakość i komfort życia mieszkańców czterech miast województwa pomorskiego. Nasza odpowiedzialność odnosi się zatem do właściwego poziomu inwestycyjnego i modernizacyjnego, gwarantującego nieprzerwaną i satysfakcjonującą naszych klientów obsługę. Wiąże się to z kolei, z podejmowaniem takich decyzji, które będą miały jak najmniej negatywne skutki w zakresie poziomu cen naszych usług - podkreśla Janusz Różalski, Prezes Zarządu gdyńskiego OPEC. - Łatwo jest podjąć decyzję inwestycyjną oderwaną od rzeczywistych realiów. Rzecz w tym, by mierzyć siły na zamiary, oczywiście w zgodzie z ekonomiką przedsięwzięcia, prawa pracy i ekologii procesów produkcyjnych. Nasze przedsiębiorstwo jest dowodem na to, że udaje się to pogodzić. OPEC działa na terenie Gdyni, Sopotu, Rumi i Wejherowa pokrywając ponad 60 proc. zapotrzebowania na ciepło. Miasta te są współwłaścicielami gdyńskiego przedsiębiorstwa. To jeden z nielicznych tak dużych zakładów tej branży w kraju, który nie poddał się komercjalizacji, a jednocześnie skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na kolejne inwestycje.

 

Odpowiedzialność społeczna

 

OPEC poza zasadniczą działalnością, realizuje również liczne zadania w zakresie szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej. - Nie jesteśmy zawieszeni w próżni, ale działamy na określonym terenie - podkreśla prezes Różalski. - Staramy się pomagać tym, którzy nie potrafią poradzić sobie z trudną codziennością. Przedsiębiorstwo wspiera liczne fundacje
i stowarzyszenia, ośrodki pomocy, ogniska opiekuńcze, domy dziecka, hospicja, instytucje kultury i sportu. Ściśle współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi, umożliwiając uczniom i studentom odbycie praktyk, prowadząc seminaria z zakresu ciepłownictwa czy organizując warsztaty, konkursy i inne projekty ekologiczne.
Liczne kontakty, jakie nawiązuje OPEC, wykraczają daleko poza granice regionu i kraju. - Przenosimy na nasz grunt (dostosowując do posiadanych możliwości) najlepsze wzorce inwestycyjne z zakresu ciepłownictwa, takich miast jak: Helsinki, Göteborg, Paryż, czy ostatnio Malmö, z którym wspólnie uczestniczymy w naukowym projekcie unijnym. Unikamy w ten sposób nietrafionych inwestycji i wprowadzamy rozwiązania, które już się sprawdziły - zaznacza prezes OPEC-u.

 

 Odpowiedzialny pracodawca

 

O sukcesie firmy w dużej mierze decydują jej pracownicy, a ci w OPEC-u są fachowcami o wysokich kwalifikacjach, doświadczeniu, otwarci na nowoczesność. - Wielu z nich specjalizowało się u nas, bowiem po okresie restrukturyzacji przemysłu ciężkiego w Polsce, nagle stanęliśmy przed problemem braku wykwalifikowanych kadr - dodaje J. Różalski. Obok wsparcia rozwoju osobistego, przedsiębiorstwo zapewnia swoim pracownikom szereg innych świadczeń socjalnych. OPEC jest firmą wielopokoleniową, z tradycjami. W miejsce pracowników odchodzących na emerytury przychodzą ich dzieci. Osobiste zaangażowanie pracowników przenosi się na codzienne procesy produkcyjne. - Przejawia się to np. w podejściu do wszelkich zaistniałych problemów pracowniczych, które rozwiązywane są zawsze na drodze poszanowania i dialogu. Nie do pomyślenia jest np. protest w postaci przerwy w pracy, co mogłoby uderzyć w społeczeństwo, któremu służymy - zapewnia prezes firmy.

 

Odpowiedzialność za środowisko

 

Zagadnienia ekologiczne w procesie produkcji energii cieplnej, stanowią jeden z elementów polityki w zakresie niskiej emisji. Gdyński OPEC od wielu lat przykłada do tego olbrzymią wagę i podejmuje stałe inwestycje w tym zakresie. Jednym z najnowszych działań jest rozpoczęta termomodernizacja 30 km sieci ciepłowniczej na terenie Gdyni i Rumi (koszt - ponad 57 mln zł). Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez ograniczenie strat ciepła w trakcie przesyłu. Inwestycja ograniczy również liczbę awarii i przerw w dostawach ciepła, co przyczyni się do poprawy komfortu życia odbiorców. Tego typu inwestycje OPEC pomogły Sopotowi uzyskać w 1999 roku status uzdrowiska. Z kolei w Wejherowie OPEC uruchomi niebawem nowoczesną, ekologiczną, kogeneracyjną instalację do produkcji ciepła i energii elektrycznej. To jeden z najbliższych celów wzbogacających ofertę przedsiębiorstwa. Na tym nie koniec poszukiwań - jak zdradza prezes Różalski, następnym krokiem ma być produkcja chłodu sieciowego, co pozwoli utrzymać zwiększone moce produkcyjne także w okresie letnim, kiedy działalność ogranicza się do ogrzewania wody.

 

Źródło: Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28.12.2012 r.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Laureaci tytułu Lidera Społecznej Odpowiedzialności

2023_9
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11