T-mobile - marka społecznie odpowiedzialna

T-mobile - marka społecznie odpowiedzialna
Rozmowa z Marleną Czaplak, Głównym specjalistą ds. Corporate Responsibility w Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A.  
Jakie miejsce w Państwa systemie zarządzania zajmują kwestie dotyczące CSR-u?  
Odpowiedzialny biznes od zawsze był istotnym elementem działalności Polskiej Telefonii Cyfrowej. Siłę marki zbudowaliśmy nie tylko na świadczeniu usług najwyższej jakości, ale także na pasji i zaangażowaniu naszych pracowników, zaufaniu kontrahentów oraz przychylności społeczeństwa. Dzisiaj reprezentujemy jedną z najsilniejszych marek telekomunikacyjnych - T-Mobile. Marka ta rozwijana jest w oparciu o nowoczesne zasady zarządzania, a nasza codzienna praca opiera się na Kodeksie Etyki Biznesu, którego zasady wyznaczają nam standardy postępowania. Realizowanie tych wytycznych ułatwia wdrożony system tzw. zarządzania zgodnością. Wymaga on od wszystkich pracowników, współpracowników, zleceniobiorców oraz osób reprezentujących PTC prowadzenia działań biznesowych, w zgodzie z najwyższymi standardami etyki biznesu oraz właściwymi przepisami prawa.
Za sukcesem każdej firmy stoją pracownicy, którzy ją tworzą. Na jakich założeniach opierają Państwo politykę kadrową i komunikację wewnętrzną?  
Wiemy, że możemy zbudować silną firmę jedynie dzięki naszym pracownikom. To właśnie z myślą o nich realizujemy szereg projektów z zakresu polityki personalnej. Jednym z nich jest „Firma Przyjazna Pracownikom”, który odpowiada na potrzeby zatrudnionych u nas osób, także w przypadku osobistych, często trudnych sytuacji, które wymagają indywidualnych konsultacji. Wspieramy pracowników także poprzez organizację warsztatów edukacyjnych, dbamy o rozwój talentów wewnątrz firmy. Przede wszystkim stawiamy jednak na dialog między ludźmi – propagujemy otwartą komunikację. Obowiązuje także kultura otwartych drzwi, co oznacza, że każdy pracownik może przyjść do szefa, by z nim porozmawiać. Dbamy też o dobrą kondycję fizyczną naszych pracowników, organizując cykliczne Dni Zdrowia oraz oferując im karnety na zajęcia fitness.  
Zaangażowanie społeczne, to jeden z filarów polityki CSR. W jaki sposób Państwa Spółka realizuje się w tej dziedzinie?    
Przez lata angażowaliśmy się w liczne inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności – często jako autor i inicjator projektów, ale także jako sponsor rozmaitych przedsięwzięć. Wspieramy akcje społeczne, m.in., poprzez bezpłatne udostępnianie charytatywnych SMS-ów organizacjom pożytku publicznego. Od 10 lat podejmujemy współpracę z fundacjami i instytucjami prospołecznymi w ramach corocznej Świątecznej Aukcji Charytatywnej, dzięki której firma i jej pracownicy przekazali łącznie ponad 800 tys. złotych na stypendia naukowe, zajęcia edukacyjne, wyjazdy wakacyjne połączone z warsztatami edukacyjnymi, czy sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci. W wyniku akcji „T-Mobile dookoła świata” udało nam się zebrać ponad 80 tys. złotych na rzecz podopiecznych Fundacji „Mam Marzenie”. A to wszystko dzięki zaangażowaniu ponad 300 pracowników.  
W biznesie społecznie odpowiedzialnym dużą rolę odgrywa ekologia. Czy T-Mobile to marka przyjazna środowisku?  
Działania związane z troską o środowisko naturalne podejmujemy regularnie. Dotyczą one zarówno zarządzania infrastrukturą sieciową i informatyczną, zarządzania flotą samochodową, jak i tworzenia dla klientów możliwości podejmowania działań ekologicznych, np. korzystania z opcji e-faktury. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą infrastrukturę i dlatego dążymy do maksymalnej redukcji zużycia energii elektrycznej. Udaje nam się osiągnąć ten cel dzięki nowoczesnemu planowaniu budowy stacji bazowych oraz wykorzystywaniu tzw. inteligentnych BTS-ów, które w zależności od chwilowego obciążenia energetycznego wyłączają niewykorzystywane sektory. W zarządzaniu flotą samochodową określiliśmy wyraźne granice emisji dwutlenku węgla dla poszczególnych grup pojazdów. Jako pierwsi w branży telekomunikacyjnej wprowadziliśmy do niej w pełni elektryczne samochody Mitsubishi i-MiEV, które nie emitują spalin i nie generują hałasu. Samochody te są wykorzystywane przez pracowników do wykonywania codziennych obowiązków. Wewnętrznie również prowadzimy aktywnie proekologiczne działania edukacyjne, w które staramy się jak najliczniej angażować pracowników.    T-Mobile jest jedną z największych sieci komórkowych w Polsce. Świadczy pełen zakres usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Sieć T-Mobile oferuje usługi telefonii i internetu mobilnego oraz stacjonarnego w systemach abonamentowych, przedpłaconych i mix. T-Mobile traktuje priorytetowo obszar odpowiedzialności biznesu. Firma angażuje się w liczne inicjatywy prospołeczne, działa w poszanowaniu założeń proekologicznych i stwarza przyjazne środowisko pracy swoim pracownikom.  
Źródło: Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28.12.2012 r.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Laureaci tytułu Lidera Społecznej Odpowiedzialności

2023_9
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11