Doskonalenie i rozwój - Deutsche Bank

Doskonalenie i rozwój - Deutsche Bank

Deutsche Bank PBC, nagrodzony tytułem Lider Społecznej Odpowiedzialności - Dobry Pracodawca 2012, jest członkiem Grupy Deutsche Bank, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

 

Bank doradza Klientom indywidualnym oraz firmom w zakresie nowoczesnych rozwiązań finansowych. W Polsce detaliczna część Grupy zatrudnia 2,3 tys. osób, dbając o ich rozwój zawodowy, uwzględniając równocześnie kwestie ekologiczne i społeczne.

 

Polityka pracownicza

 

W procesie rekrutacji, zgodnie z globalną polityką Grupy, Deutsche Bank PBC kieruje się przede wszystkim kompetencjami kandydatów, dbając o kwestie równych szans (51 proc. osób na stanowiskach kierowniczych stanowią kobiety). Co roku organizuje się tu także tzw. Tydzień Różnorodności, promujący wśród personelu wartości związane z wielością pokoleń, płci i talentów, tym samym inspirując pracowników do budowania przyjaznego miejsca pracy. - Dopasowanie działań rozwojowych do potrzeb poszczególnych pracowników możliwe jest dzięki zastosowaniu indywidualnych planów rozwoju opracowywanych w ramach procesu ich oceny - twierdzi Ewa Zielińska-Nowak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr. - Ponadto, organizujemy projekty dedykowane konkretnym grupom osób, na przykład program wdrożeniowy dla nowych pracowników czy rozwojowy dla menedżerów.

 

Zaangażowanie społeczne pracowników

 

Firma zachęca też kadrę do angażowania się w różnorodne działania charytatywne. W ramach programu wolontariatu pracowniczego „Initiative Plus”, realizowanego w Grupie Deutsche Bank w Polsce, Bank wspiera liczne projekty społeczne inicjowane przez swoich pracowników. Ponadto w ramach wewnętrznej akcji „Świąteczna Paczka dla Domu Dziecka” pracownicy od 5 lat przygotowują prezenty dla ponad 200 wychowanków, z zaprzyjaźnionych z bankiem domów dziecka. W 2010 r. pomagali powodzianom. Regularnie przeprowadzana jest również akcja informacyjna zachęcająca pracowników do przekazania 1 proc. podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pozarządowej. - Pomagamy w realizacji pasji Pracowników. Wspieramy np. drużyny sportowe (lekkoatletów, kolarzy, siatkarzy, piłkarzy, żeglarzy), finansujemy ich udział w treningach i zawodach oraz stroje sportowe - mówi Sabina Salamon, Dyrektor Departamentu Komunikacji. - Ponadto organizujemy konkursy umożliwiające Pracownikom udział w sponsorowanych przez Bank wydarzeniach kulturalnych, np. unikalnych koncertach w ramach programu Deutsche Bank Invites.

 

Od kilku lat Deutsche Bank PBC realizuje projekt „Green Branch” („Zielony oddział”), zgodnie z którym wszystkie nowo otwierane placówki bankowe muszą spełniać najwyższe wymagania w zakresie rozwiązań ekologicznych koniecznych do uzyskania prestiżowego certyfikatu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Wpływa to na obniżenie m.in. zużycia energii, minimalizację odpadów, wtórne wykorzystanie surowców czy wykorzystanie technologii gwarantującej niższą emisję CO2.

 

 

Źródło: Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28.12.2012 r.

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11