Procter & Gamble zmienia świat na lepsze

Procter & Gamble zmienia świat na lepsze

Filantropia korporacyjna nie wiąże się jedynie z wielkością środków finansowych, przeznaczanych na różnego rodzaju pomoc i wsparcie. To przede wszystkim budowanie wzajemnego zaufania i współdziałanie w społecznościach lokalnych.

 

Realna pomoc

 

Firmy mogą być siłą zmieniającą świat na lepsze – z takiego założenia wychodzi jeden z największych globalnych koncernów z branży FMCG – Procter & Gamble. P&G, właściciel m.in. takich marek jak Gillette®, Always®, Max Factor®, Pampers®, Ariel® czy Blend-a-med®, koncentruje się zarówno na poprawie jakości życia konsumentów, jak i na zrównoważonym rozwoju społecznym i środowiskowym. Na całym świecie, działania filantropijne spółki obejmują inicjatywy zmierzające do zapewnienia wsparcia ludziom w potrzebie, pomoc w stworzeniu prawdziwego domu, a także w prowadzeniu zdrowego życia i wynikającej z niego pewności siebie. Dobroczynność realizowana jest zarówno poprzez darowizny produktowe, organizację programów społecznych, jak i wolontariat pracowniczy.

 P&G w Polsce posiada 3 fabryki: w Warszawie, Łodzi i Aleksandrowie Łódzkim, Globalne Centrum Informatyczne Usług Biznesowych w Warszawie oraz Centrum Logistyczne w Sochaczewie. Podobnie jak na całym świecie, również na rynku polskim działania spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dążą do realnego, pozytywnego wpływu na jakość życia społeczeństwa. We współpracy z takimi partnerami jak Caritas, Polska Akcja Humanitarna czy Fundacja Wspólna Droga, Procter & Gamble angażuje się w liczne inicjatywy dające szansę na skuteczne rozwiązywanie ważnych problemów społecznych. Spośród działań realizowanych w Polsce, jednym z najbardziej znanych jest akcja „Podaruj dzieciom Słońce”, organizowana przez Procter & Gamble razem z Telewizją POLSAT. W jej ramach, część zysków ze sprzedaży wybranych produktów jest przeznaczanych na pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką Fundacji POLSAT. Z kolei jako partner ruchu olimpijskiego, P&G uruchomił w ramach kampanii „Dziękuję Ci, mamo” program rozwoju dzieci poprzez sport. Kupując produkty oznaczone symbolem olimpijskim, konsumenci mieli szansę nie tylko wygrać dla swojego dziecka udział w specjalnym obozie organizowanym we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, ale także zaoferować wygrane miejsce dzieciom z ubogich środowisk, między innymi podopiecznym Fundacji „Przyjaciółka”.

 

Stowarzyszenie „Dzieci Targówka”

 

W ramach programów społecznych, wspierających dzieci i młodzież, z inicjatywy P&G oraz księdza Tomasza Gilla, proboszcza warszawskiej parafii Zmartwychwstania Pańskiego, w 2004 r. powstało Stowarzyszenie „Dzieci Targówka”. Stowarzyszenie ma na celu objęcie opieką i pomocą przede wszystkim rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zaniedbane oraz dotknięte bezrobociem. Powstało w odpowiedzi na potrzeby społeczności części warszawskiego Targówka, zwanego Przemysłowym, gdzie znajduje się jedna z fabryk Procter & Gamble. Działania obejmują wsparcie charytatywne, wychowawcze i edukacyjne dla rodzin, a w szczególności pochodzących z tego środowiska dzieci i młodzieży. P&G już od 9 lat ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem, a pomoc dostosowywana jest do aktualnych potrzeb i przyjmuje różne formy. Znajdziemy wśród nich wsparcie finansowe w postaci wyprawki szkolnej (akcja „Powrót do szkoły”), prezenty świąteczne („Choinka Marzeń”), zapewnienie posiłków i organizację półkolonii w ramach projektów „Lato w mieście” i „Zima w mieście” oraz zaangażowanie pracowników firmy w zbiórki rzeczowe czy ich udział w pracy na rzecz dzieci i młodzieży na zasadzie wolontariatu pracowniczego. Właśnie pracownicy P&G odgrywają tu szczególną rolę, intensywnie angażując się w pomoc podopiecznym Stowarzyszenia, prowadząc kółka zainteresowań i udzielając korepetycji. W ramach „Klubu Dzieci Targówka – Dzielimy się Pasją” pracownicy Procter & Gamble prowadzą zajęcia, które nie tylko wspierają edukację, ale także stymulują rozwój i ciekawość świata podopiecznych. Firma dotuje również Klub Sportowy Błyskawica w Warszawie i angażuje się w organizowanie takich wydarzeń integracyjno-kulturalnych jak „Piknik Rodzinny Targówka”. Działania P&G prowadzone wraz ze Stowarzyszeniem „Dzieci Targówka” poprawiają w sposób znaczący jakość życia najuboższych rodzin tego rejonu. Szeroki wachlarz działań pomaga zapewnić dzieciom i młodzieży z dotkniętych ubóstwem rodzin bardziej harmonijny rozwój. Programy i działania prowadzone i zainicjowane przez Procter & Gamble to bardzo często jedyna okazja, by pokazać ich beneficjentom możliwości świata innego niż ten, w którym funkcjonują na co dzień. 


Źródło: Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28.03.2013 r. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Są z nami

2023_9
2023_8
2023_7
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11