DB Schenker - marka społecznie odpowiedzialna

DB Schenker - marka społecznie odpowiedzialna

Rozmowa z Januszem Górskim, Prezesem Schenker Sp. z o.o.

 

Jakie miejsce w Państwa systemie zarządzania zajmują kwestie dotyczące CSR-u?

 

W DB Schenker Logistics strategia biznesowa firmy jest ściśle powiązana ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem. W naszym podejściu do biznesu wykorzystujemy Model EFQM – Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością, który pozwala oceniać firmę w sposób całościowy, kompleksowo wpływać na zarządzanie i doskonalenie organizacji. Zakłada on nie tylko ustawiczną samoocenę firmy, ale też kładzie nacisk na partnerstwo i relacje z pracownikami, dostawcami czy społeczeństwem, w zgodzie ze środowiskiem i etyką. W rezultacie rozwijamy się w zrównoważony sposób, a działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu są naturalnie powiązane z codziennym funkcjonowaniem firmy.

 

Za sukcesem każdej firmy stoją pracownicy, którzy ją tworzą. Na jakich założeniach opierają Państwo politykę kadrową i komunikację wewnętrzną?


Pracownicy są pierwszymi ambasadorami przedsiębiorstwa w kontaktach z klientami i podwykonawcami, a ich satysfakcja jest kluczem do sukcesu. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby budować przyjazne miejsce pracy i kulturę organizacyjną opartą na wartościach. Promujemy dialog, który wspiera doskonalenie. Zgodnie z Modelem EFQM, pracownicy znajdują się w centrum tego procesu. Z jednej strony mają aktywny wkład i wpływ na rozwój firmy, z drugiej – zyskują niepowtarzalną szansę własnego rozwoju. Poznają wszelkie aspekty funkcjonowania organizacji i mają bezpośredni wpływ na kształtowanie firmowych procesów. Jednym z narzędzi, które to umożliwia jest Księga Lwich Pomysłów – system wspierający rozwój innowacyjności w firmie. Promujemy samodzielność i odpowiedzialność pracowników. Kładziemy nacisk na sprawną komunikację, rozwijamy kulturę uczenia się i dzielenia wiedzą.

 

Zaangażowanie społeczne to jeden z filarów polityki CSR. W jaki sposób Państwa Spółka realizuje się w tej dziedzinie?


Zgodnie z przyjętą strategią budujemy dobre relacje ze społeczeństwem. W ramach cyklicznego projektu „DB Schenker jako Preferowany Sąsiad” prowadzimy dialog ze społecznościami lokalnymi wokół naszych 17 terminali zlokalizowanych na terenie całej Polski. Chcemy, aby nasze działania społeczne trafnie odzwierciedlały oczekiwania i wychodziły naprzeciw lokalnym potrzebom. Od wielu lat rozwijamy wolontariat pracowniczy. Tylko w tym roku w ramach programu Czas Pomagania pracownicy DB Schenker Logistics przeprowadzili ponad 50 projektów adresowanych do lokalnych społeczności.

 

W biznesie społecznie odpowiedzialnym coraz większą rolę odgrywa ekologia. Czy DB Schenker Logistics to marka przyjazna środowisku?


W naszą politykę zrównoważonego rozwoju wpisana jest troska o ekologię. Dla operatora logistycznego minimalizacja wpływu na środowisko naturalne jest jednym z newralgicznych obszarów. Inwestujemy w rozwiązania, które wspierają ekologię, a także pomagają naszym klientom w realizacji ich ekologicznych celów. Rozwijamy logistykę kolejową i intermodalną, udostępniamy narzędzia, takie jak e-faktura, eko-kalkulator, czy raporty emisji spalin, wspierające klientów w świadomym zarządzaniu tym obszarem. W naszych oddziałach monitorujemy zużycie mediów i mierzymy poziom zużytego paliwa. Kładziemy także nacisk na jakość floty wykorzystywanej w operacjach logistycznych, a aby zapewnić kurierom i przewoźnikom dobre warunki rozwoju uruchomiliśmy Akademię Przewoźnika i Kuriera DB Schenker Logistics. Budujemy świadomość ekologiczną - każdego roku, w zielonej edycji Czasu Pomagania nasi pracownicy realizują projekty na rzecz lokalnego otoczenia angażując także naszych dostawców i klientów.

 

DB Schenker to wiodący operator logistyczny w Polsce, należący do Grupy DB Schenker – lidera na światowym rynku dostawców zintegrowanych usług logistycznych. Zarządza globalnymi łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów wiodących marek. Strategiczne cele firmy są silnie związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem. Spółka jako pierwsza firma z branży TSL w Polsce otrzymała wyróżnienie Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością na poziomie 5 gwiazdek.

 

Źródło: Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28.12.2012 r.

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11