Bankowość spółdzielcza – wyjątkowe miejsce rozwoju

Bank BPS Liderzy Społecznej Odpowiedzialności

Bankowość spółdzielcza – wyjątkowe miejsce rozwoju

Bank BPS jest wyjątkowy. Działa w dwóch obszarach: jako bank zrzeszający ponad 300 Banków Spółdzielczych z różnych miejscowości w Polsce, a jednocześnie jako bank komercyjny, obsługujący swoich własnych klientów indywidualnych i firmowych. W 2022 roku Bank BPS obchodził 20 urodziny. Właśnie wkroczyliśmy w trzecią dekadę naszego istnienia i stale się zmieniamy, bo zmieniają się też nasi pracownicy i klienci. Jednak nasze wartości pozostają niezmienne: dbamy o zachowanie tradycyjnych idei spółdzielczości. Tytuł Laureata Programu Lider Społecznej Odpowiedzialności i Godła w kategoriach: Dobry Pracodawca 2023 / Dobra Firma 2023 / EKO Firma 2023 są dla nas potwierdzeniem, że rynek potrzebuje właśnie takich wartości w dynamicznie zmieniającym się świecie finansów.

Wsparcie dla Banków Spółdzielczych i obsługa klientów


Jako instytucja zrzeszająca świadczymy usługi dla ponad 300 Banków Spółdzielczych i równocześnie jesteśmy ich partnerem biznesowym oraz reprezentantem. Mamy status największego zrzeszenia Banków Spółdzielczych w Polsce. Wiele inicjatyw, które podejmujemy, ma charakter zrzeszeniowy – np. kampanie marketingowe, projekty kartowe, płatności mobilne, kredyty z dopłatami rządowymi. 


W ramach działalności komercyjnej prowadzimy sieć oddziałów, która swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. W naszych placówkach obsługujemy klientów indywidualnych, korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz fundacje i stowarzyszenia.
Unikatowy profil naszej działalności wymaga od nas bardzo dobrej organizacji pracy i wzorowego współdziałania na każdej płaszczyźnie. 


Dlatego w 2022 r. zleciliśmy niezależnej firmie przeprowadzenie wśród pracowników naszego banku badania na temat silnych i słabych stron współpracy między poszczególnymi zespołami. Na podstawie uzyskanych wyników określiliśmy obszary najbardziej problemowe i te, z których jesteśmy dumni. Pracownicy wymienili się między sobą  pomysłami na to, jak wspólną pracę i relacje udoskonalić.

Bank Spółdzielczy

 

Programy rozwojowe dla pracowników


Nasi pracownicy korzystają z różnych form rozwoju: szkoleń indywidualnych, webinarów czy pigułek wiedzy. Organizujemy spotkania z inspirującymi ludźmi, proponujemy ciekawe lektury. W zeszłym roku przeprowadziliśmy kompleksowe programy rozwojowe dla trzech grup pracowników:
    • Sukcesorów, czyli osób, które w przyszłości zajmą w naszej organizacji stanowiska kluczowe, 
    • Talentów, czyli osób, które szczególnie się wyróżniają na tle organizacji,
    • Innowatorów, czyli osób, które sprawdzą się jako kierujące projektami lub pracujące na rzecz projektów. 


W 2023 r. postawiliśmy na wzmocnienie kompetencji osób pracujących w oddziałach. Jesteśmy w trakcie nauki w Akademii Kompetencji BPS - Sprzedaż. Jest to cykl szkoleń, które rozwijają potencjał i zwiększają skuteczność sprzedażową.

Planujemy także rozpoczęcie cyklu warsztatów z naszymi najmłodszymi pracownikami – przedstawicielami pokolenia Z. 
Jesteśmy otwarci i uważni na potrzeby naszych pracowników. Dlatego wiemy, jak ważne jest tworzenie coraz lepszych warunków do samodoskonalenia. 


Ważne jest dla nas środowisko i lokalne społeczności


W Banku BPS specjalizujemy się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki. Nasze hasło „Jesteś u Siebie” podkreśla bliskie relacje z klientami. Dlatego troszczymy się o lokalne społeczności i dbamy o środowisko naturalne. 
Od ponad 10 lat prowadzimy program TalentowiSKO, czyli edukację finansową w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. To rozwinięcie działających wcześniej Szkolnych Kas Oszczędności (SKO). Wspieramy w ten sposób talenty dzieci i młodzieży, uczymy pozytywnego myślenia o pieniądzu, promujemy dobre nawyki w oszczędzaniu i przedsiębiorczości. Ważną częścią programu edukacyjnego TalentowiSKO są konkursy, w których dzieci i młodzież przygotowują własne prace dotyczące np. ekologii, oszczędzania, czy pomysłu na własny biznes. 

Klientom również oferujemy szereg produktów wspierających działalność pro eko. Są to m.in.: Kredyt Czyste Powietrze, Kredyt Mój Dom z Bonusem Eko, Kredyt ekologiczny, Kredyt z premią na termomodernizację oraz Gwarancja Biznesmax. 

W Banku stosujemy dobre praktyki dotyczące działań proekologicznych i jesteśmy 
w trakcie opracowywania norm i standardów w tym zakresie. Informacje na temat naszych działań proekologicznych zamieszczamy cyklicznie w raportach BION i Sprawozdaniach Zarządu z działań Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A. Od kilku lat przygotowujemy również raporty na temat ESG.

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11