Którzy pracownicy powinni domagać się od pracodawcy audytu bezpieczeństwa pracy?

audyt audit bezpieczne stanowisko pracy

Którzy pracownicy powinni domagać się od pracodawcy audytu bezpieczeństwa pracy?

Audyt bezpieczeństwa to kompleksowa analiza warunków pracy oceniająca stan bezpieczeństwa i higieny pracy w danej firmie. Składa się on z wielu elementów i obszarów np. weryfikacji procesów, stanu maszyn i urządzeń, zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniami. Niestety nadal nie jest narzędziem powszechnie stosowanym w polskich firmach, czego powinni domagać się pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne.

Audyt nie jest kontrolą, ponieważ prawidłowo opracowany wnosi do organizacji sprecyzowane zalecenia dotyczące bieżącego monitorowania bezpieczeństwa pracy w firmie i usuwania nieprawidłowości. Zakres audytu może być ustalany indywidulanie dla danego zakładu pracy, aby udzielić rzetelnej odpowiedzi na pytanie, na jakim etapie jest dana organizacja jeśli chodzi o budowanie bezpieczeństwa dla pracowników na co dzień. Pojęcie audytu i kontroli bardzo często jest używane zamiennie, natomiast mówimy tutaj o zupełnie różnych formach. 

Kontrola stanu BHP w firmie jest pierwszym zadaniem wpisanym w rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z dnia 2 września 1997. Pamiętajmy jednak, że służba BHP jest organem kontrolno–doradczym, a za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom odpowiada pracodawca. 

- Bardzo dużo mówimy o świadomości zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, o zgłaszaniu nieprawidłowości pracodawcy oraz bieżącym reagowaniu i możliwościach usuwania ich z otoczenia, aby ograniczać występowanie wypadków przy pracy. Ale ważne jest również, aby pracownicy mieli świadomość, iż wykonując danego rodzaju prace określane mianem szczególnie niebezpiecznych  tj. takie w których ryzyko wypadkowe jest większe niż przy pracach innego rodzaju ze względu na specyfikę, stosowane materiały czy warunki w których są one wykonywane, pracodawca musi spełnić szereg warunków. Jakiego rodzaju są to prace szczegółowo zostało wskazane w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ale pracodawca może uznać również inne specyficzne dla swojego zakładu pracy – mówi Karolina Garbowicz, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting. 

Obowiązki pracodawcy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych to określenie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie  nadzoru bezpośredniego. Oznacza to, że osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie, wiedzę i umiejętności jest stale obecna podczas wykonywania danych zadań przez pracowników. Jak to rozumiemy? Nie wolno wykonywać określonego rodzaju prac nawet podczas chwilowej nieobecności pracownika nadzoru. Należy zapewnić również organizacyjne i techniczne środki zabezpieczające właściwe dla rodzaju wykonywanych prac, np.: asekuracja pracujących, środki ochrony zbiorowej (np. balustrady), środki ochrony indywidualnej (aparaty tlenowe, szelki bezpieczeństwa, urządzenia samohamowne chroniące przed upadkiem z wysokości), oznakowania stref niebezpiecznych, wygrodzeniu obszaru wykonywanych prac. Jeśli chodzi o środki organizacyjne będzie to m.in. instruktaż pracowników obejmujący np. imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych jedynie dla osób, które są upoważnione i odpowiednio poinstruowane, jak również pozwolenie na prace. 

- Pamiętajmy, że przy stwierdzeniu nieprawidłowości pozwolenie można cofnąć, a prace wstrzymać do momentu spełnienia bezpiecznych warunków. Natomiast w momencie stwierdzenia przez pracowników lub współpracowników niebezpieczeństwa utraty zdrowia bądź życia, mają oni prawo powstrzymać się od wykonywania pracy zawiadamiając o tym przełożonego, na co wskazuje art. 210 Kodeksu pracy. Bardzo ważne jest również aby pamiętać, iż zgodnie z art. 225 Kodeksu pracy należy zapewnić pracownikom asekurację, tj. aby prace przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia życia i zdrowia były wykonywane przez co najmniej 2 osoby – podsumowuje Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting. 

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11