Tomasz Barszcz, EXBUD Konstrukcje Sp. z o.o.

Tomasz Barszcz, Prezes Zarządu EXBUD Konstrukcje Sp. z o.o.

Tomasz Barszcz, Prezes Zarządu EXBUD Konstrukcje Sp. z o.o.

Tomasz Barszcz, EXBUD Konstrukcje Sp. z o.o.

Spółka EXBUD Konstrukcje z siedzibą w Kielcach otrzymała tytuł  Lidera Społecznej Odpowiedzialności – Dobry Pracodawca 2023. Na to wyróżnienie zapracowaliśmy po swojej niespełna 5 – letniej historii, tworząc nowe środowisko pracy i  będąc jednocześnie kontynuatorem i promotorem znanej od ponad 40 lat w Polsce i w Europie marki EXBUD. Profil naszego działania obejmuje w większości usługi techniczne, a najważniejszą siłą sprawczą w usługach niewątpliwie są ludzie. Stąd nasza determinacja na rozwój kapitału ludzkiego w aspekcie jego znaczenia dla wartości firmy na rynku, jak i we wzajemnych korelacjach pracodawca – pracownik.


Tytuł Dobry Pracodawca dopinguje nas do kontunuowania dotychczasowych  działań w tych obszarach, jak i poszukiwania nowych sposobów pozyskiwania wartościowych ludzi, oferowania im ciekawej i dobrze płatnej pracy,  a w efekcie do budowania trwałych, wzajemnych więzi w tej społeczności, gdzie realizujemy się zawodowo. Ten obszar jest przedmiotem stałej troski mojej i mojego zespołu menedżerskiego, zarządzającego grupą ponad 500 pracowników, zaangażowanych w wielu lokalizacjach. Stąd dbałość o równe traktowanie wszystkich zatrudnionych, równoprawny dostęp do systemów szkoleń zawodowych i ogólnorozwojowych, do naszych programów prozdrowotnych, sportowych, socjalnych i działań osłonowych na rzecz potrzebujących wsparcia od pracodawcy. Jako, że prowadzimy w znaczącej części działalność poza granicami kraju, organizujemy również szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji komunikacyjnej dla osób odpowiedzialnych za te segmenty dzielności firmy. Realizując politykę społecznej odpowiedzialności jesteśmy również aktywnym uczestnikiem życia w regionie, a nasze działania na rzecz lokalnej społeczności są odbierane z uznaniem przez mieszkańców środowiska, w którym mamy swoją siedzibę. 


Traktujemy otrzymany tytuł Dobry Pracodawca  nie tylko jako potwierdzenie naszych dotychczasowych starań i działań na rzecz pracowników i środowiska, w którym działamy, ale również jako wyzwanie i  zobowiązanie  na przyszłość, bo utrzymanie tego, co już osiągnęliśmy nie może nam dać jednorazowej satysfakcji. Traktujemy to jako permanentny proces doskonalenia relacji międzyludzkich i budowy takiego zaangażowania zespołów pracowniczych, aby w tych obszarach nasz cele były wspólne i trwałe.

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11