Joanna Sikorska, Poczta Polska S.A.

 Joanna Sikorska, zastępca dyrektora Centrum Kadr i Szkoleń w Poczcie Polskiej S.A.

Joanna Sikorska, zastępca dyrektora Centrum Kadr i Szkoleń w Poczcie Polskiej S.A.

Joanna Sikorska, Poczta Polska S.A.

Poczta Polska prowadzi działalność na ogromną skalę, a zasięg naszych usług obejmuje cały kraj. Obecnie zatrudniamy blisko 70 tysięcy osób, dlatego sprawna organizacja środowiska pracy dla naszych pracowników, ale również budowanie relacji z partnerami biznesowymi i aktywności w otoczeniu spółki, to odpowiedzialne zadania.

Przyznanie tytułu „Dobry Pracodawca 2022” wiązało się z analizą szerokiego zakresu przekazanych przez nas danych, które oceniał organizator. Podczas tego badania wykazaliśmy, jak jesteśmy zorganizowani, jak dbamy o rozwój i bezpieczeństwo pracowników oraz jakie programy skierowane do pracowników funkcjonują w Spółce.

Przedstawiliśmy także zasady etyczne, którymi kieruje się pracodawca w relacjach z zatrudnionymi i partnerami biznesowymi. Wskazywaliśmy przy tym na Fundację „Pocztowy Dar”, której działalność skierowana jest również do tych, którzy nie są pracownikami Poczty Polskiej. Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia i pozytywnie zmotywowani do pracy w nadchodzącym roku. 

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11