"Eko Firma" Europejskiego Forum Biznesu 2023

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.

"Eko Firma" Europejskiego Forum Biznesu 2023

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. (PEC Gliwice) zostało uhonorowane prestiżową nagrodą "Eko Firma" Europejskiego Forum Biznesu. Nagroda ta stanowi wyjątkowe wyróżnienie i jest potwierdzeniem wysiłków naszej Firmy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego modelu biznesowego.


Tytuł "Eko Firma" w kategorii "Liderzy Społecznej Odpowiedzialności" przyznano PEC-Gliwice Sp. z o. o. w uznaniu wysiłków na rzecz ochrony środowiska i promowania odpowiedzialności biznesu.


W swojej działalności stawiamy sobie wysokie wymagania.


W założeniach Strategii 2030 + przyjęliśmy, że już w latach 2030-2031 udział węgla, czyli aktualnie podstawowego paliwa, z którego wytwarzamy ciepło, spadnie do 0%. Tym samym produkować będziemy ciepło dla naszych odbiorców przy pomocy ekologicznych rozwiązań. Osiągnięciu tego celu służą kolejne podejmowanie inwestycje: uruchomienie farmy solarnej i magazynów ciepła, rozproszonych źródeł ciepła, jak silniki gazowe i pompy ciepła, czy realizacja naszej największej inwestycji - Parku Zielonej Energii. Jest to blok wysokosprawnej kogeneracji zaprojektowany do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie.


Pierwsze zeroemisyjne ciepło systemowe popłynęło do gliwiczan już w połowie 2023 roku. Dzięki porozumieniu dwóch miejskich spółek: PEC Gliwice – producenta i dystrybutora ciepła systemowego i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych na terenie miejskiego basenu „Olimpijczyk” wprowadzono do sieci miejskiej nadmiarowe ciepło odnawialne pochodzące z baterii paneli termicznych o mocy 120 kWt. W przygotowaniu znajduje się kolejna wspólna inwestycja, tym razem na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ten projekt zakłada budowę instalacji służącej do odzysku ciepła zawartego w ściekach komunalnych i infrastruktury przesyłowej. Wyprodukowane ciepło pozwoli ograniczyć zużycie węgla w PEC i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Powstanie instalacja o mocy do 13 MWt.


Jednym z założeń transformacji ciepłowniczej PEC – Gliwice Sp. z o. o. w dążeniu do neutralności energetycznej jest dywersyfikacja (różnorodność) źródeł ciepła na terenie miasta Gliwice oraz zwiększenie kompetencji i umiejętności doświadczonej załogi. Pierwszy krok został wykonany na terenie nowo wybudowanej hali sportowej przy szkole Filomata w Gliwicach, przy ulicy Bojkowskiej 20A. Po 4 tygodniach prac montażowych PEC-Gliwice Sp. z o. o. w grudniu 2023 r. uruchomiło nowe źródło ciepła na terenie nowo wybudowanej hali sportowej, pokrywające zapotrzebowanie na ciepło. Nowe źródło ciepła składa się z 4 pomp ciepła ( P.C ) wykonanych w klasie energetycznej A++ ( w technologii powietrze woda ) o mocy 23 kW każda.


Korzystamy również z najbardziej nowoczesnych rozwiązań, jak sztuczna inteligencja. Zastosowaliśmy algorytm sterowania mocą ciepłowni oparty o strukturę działania sieci neuronowej z możliwością samouczenia, do optymalizacji mocy cieplnej Ciepłowni Gliwice, co wpływa między innymi na zmniejszenie zużycia węgla i redukcję emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń do środowiska, a także na minimalizację strat ciepła w sieci. Takie samo rozwiązanie jest obecnie wprowadzane na stacjach wymienników u Odbiorców ciepła. Pociąga to za sobą zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji spalin do atmosfery i zużycia paliwa do jego produkcji. Aktualnie trwa rozwój i optymalizacja tego narzędzia w celach możliwości sterownia rozproszonymi źródłami ciepła na terenie miasta Gliwice.


W 2023 r. oddano do użytku zmodernizowaną od podstaw, ultranowoczesną oczyszczalnię ścieków przemysłowych powstających przy produkcji ciepła. Nowa oczyszczalnia zmniejsza uciążliwości związane z wpływem produkcji ciepła na lokalne środowisko naturalne, zapobiegając zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i przyczyniając się do utrzymania wysokiej jakości ekosystemu wodnego. W styczniu 2024 oczyszczalnia została doposażona w nowoczesną komorową prasę filtracyjną służącą do zagęszczania i odwadniania osadów wytworzonych podczas oczyszczania ścieków przemysłowych.
Również na swoim podwórku działamy w trosce o ekologię, uruchomiliśmy farmę solarną dla potrzeb własnych, co wpływa na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Bierzemy udział i promujemy kampanię „20 stopni dla klimatu”, w całym przedsiębiorstwie zamontowano termostaty elektroniczne ustawione na 20 stopni Celsjusza. 


Gliwice są jednym z 5 miast reprezentujących nasz kraj w europejskiej inicjatywie 100 Intelligent Cities Challenge (wyzwanie dla 100 inteligentnych miast w Europie)


Główne cele tego projektu to międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń oraz merytoryczne wsparcie miast w przechodzeniu na gospodarkę opartą o nowoczesne technologie ekologiczne, energetyczne i cyfrowe.
Oprócz wielu inicjatyw podejmowanych w tym kierunku przez Miasto Gliwice, również gliwickie przedsiębiorstwo energetyczne, które wspólnie z Biurem Rozwoju Miasta (BRM) wnosi wkład w to, aby Gliwice rozwijały ideę inteligentnych miast/Smart City. Pomysłem, który już jest realizowany od września 2023 r. w przedsiębiorstwie to program „Redukujesz – Zyskujesz”. W dobie wprowadzanych termomodernizacji budynków, zmian klimatycznych oraz zapowiadanych zmian klasyfikacji stref klimatycznych dla projektantów budynków, jakie znajdą swoje miejsce w realizacji dyrektywy EED (Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej), najłatwiejszym i najmniej kosztownym przedsięwzięciem jest zmniejszenie zużycia ciepła u odbiorców końcowych przez zmianę parametrów krzywych grzewczych w budynkach. Stopniowe korekty krzywych grzewczych u odbiorców końcowych wpłyną na osiągnięcie przez nich wyższej efektywności energetycznej, mniejszych rachunków za ciepło, ograniczenia temperatur powrotu do sieci ciepłowniczej. Co zyskuje PEC-Gliwice przez taką inicjatywę? - ograniczenie strat przesyłowych, wzrost sprawności produkcji i przesyłu ciepła, a w ogólnym rozrachunku zmniejszenie emisji CO2 i możliwość ograniczania wzrostów cen taryfowych za ciepło w przyszłości. To co ważne program wspomaga możliwości współpracy z odnawialnymi źródłami ciepła jakie stają się elementami systemu ciepłowniczego miasta.

Krzysztof Szaliński, prezes PEC - Gliwice Sp. z o.o.
Krzysztof Szaliński, prezes PEC - Gliwice Sp. z o.o.


Program cieszy się dużym zainteresowaniem, a pierwsze raporty eksploatacyjne już zostają kierowane do zainteresowanych. Odbiorcy końcowi bez ponoszenia nakładów na inwestycje są w stanie ograniczyć rachunki za ciepło. Ograniczenie krzywych grzewczych w praktyce polega na wprowadzeniu do istniejących sterowników węzłowych nowych niższych wytycznych z równoległym przeprogramowaniem układów automatyki. Przekładając to na prosty język, ogranicza się popyt na ciepło redukując niektóre parametry w węźle cieplnym, bez utraty komfortu cieplnego w pomieszczeniu. Jeden stopień mniej w pomieszczeniach podczas całego sezonu grzewczego to zmniejszenie zużycia ciepła nawet do 10% , a za tym idą konkretne pieniądze jakich nie wydamy za ciepło, pomyślmy o tym….- mówi Krzysztof Szaliński, prezes PEC - Gliwice Sp. z o.o.


Przyznana nagroda stanowi powód do dumy z racji docenienia naszych działań na rzecz środowiska i poszukiwania proekologicznych rozwiązań przy produkcji ciepła. Nagroda ta jest także zobowiązaniem dla nas do kontynuowania dekarbonizacji, czyli odchodzenia od węgla jako głównego paliwa przy produkcji ciepła oraz innych działań na rzecz ekologii i społecznej odpowiedzialności.

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11