Jerzy Kozicz, CMC Poland Sp. z o.o.

Jerzy Kozicz, Prezes Zarządu CMC Poland Sp. z o.o.

Jerzy Kozicz, Prezes Zarządu CMC Poland Sp. z o.o.

Jerzy Kozicz, CMC Poland Sp. z o.o.

W listopadzie 2022r. podczas gali wręczenia statuetek laureatom XV edycji Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności, CMC Poland została ponownie uhonorowana w kategorii: Dobry Pracodawca 2022. Tytuł ten, potwierdza status naszej firmy jako solidnej, wrażliwej na potrzeby społeczności lokalnych, a z perspektywy pracowników i kandydatów do pracy – firmy, z którą warto związać się i współpracować.

W CMC Poland liczy się wnętrze a nasz sukces rozumiany jest poprzez indywidualne osiągnięcia poszczególnych pracowników. Wyróżnienie Dobry Pracodawca 2022 pokazuje, że działając w branży metalurgicznej, przykładając szczególną uwagę do bezpieczeństwa i higieny pracy, można budować zespoły oparte na zaufaniu, gdzie pracownicy mogą rozwijać się, w środowisku, w którym bezpieczeństwo jest priorytetem. Dzięki takim podstawom, ciągłym podnoszeniem kompetencji zawodowych i umiejętności kadry,  jesteśmy jednym z liderów we wprowadzaniu innowacyjnych produktów, które są wynikiem pracy naszej wykwalifikowanej kadry technicznej - mówi Jerzy Kozicz, Prezes Zarządu CMC Poland.

W podejmowanych działaniach bardzo poważnie traktujemy nasze otoczenie społeczno- gospodarcze, nasze procesy technologiczne oparte są na najwyższych standardach uwzględniających minimalizowanie naszego śladu węglowego.

Jako odpowiedzialny pracodawca, zapewniamy naszym pracownikom dostęp do nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle metalurgicznym, szerokie możliwości podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez realizację różnych projektów rozwojowych, system wewnętrznych awansów, uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach. Od kilku lat, w porozumieniu z lokalnymi szkołami technicznymi organizujemy kształcenie dualne, podczas którego uczniowie klas patronackich CMC Poland realizują zajęcia praktyczne i praktyki na warsztatach szkoleniowych i wydziałach produkcyjnych huty. Podobną współpracę od 2017r. prowadzimy z Politechniką Śląską, gdzie studenci wydziału Mechanicznego Technologicznego, z kierunku Mechanika i budowa maszyn uczący się w systemie dualnym, realizują staże przemysłowe w CMC Poland. Otrzymane wyróżnienie Dobrego pracodawcy przyznane nam w 2022 roku z pewnością pomoże w szerszej promocji naszej firmy, jako pracodawcy społecznie odpowiedzialnego, który kreuje dobre praktyki - mówi Barbara Kaleta, Członek Zarządu, Dyrektor Personalny CMC Poland.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Laureaci tytułu Lidera Społecznej Odpowiedzialności

2023_9
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11