Emil Ślązak, Bank Ochrony Środowiska S.A.

  dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Emil Ślązak, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Zdobycie przez Bank Ochrony Środowiska aż trzech tytułów w Programie Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma 2022, Dobry Pracodawca 2022 oraz Eko Firma 2022 – to wielkie wyróżnienie dla naszego banku. To także potwierdzenie, że konsekwentnie realizowana strategia rozwoju BOŚ pozwala efektywnie łączyć cele finansowe i dbanie o interesy akcjonariuszy z działaniami na rzecz otoczenia oraz pozostałych interesariuszy, z pracownikami banku na czele. Naszą ambicją jest współtworzenie i promowanie dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju w naszej codziennej pracy. Cieszymy się, że nasze wysiłki zostały zauważone i docenione przez szacowną Kapitułę Programu. 


BOŚ od początku swojego istnienia koncentruje się na finansowaniu inwestycji przyjaznych środowisku. Udział kredytów proekologicznych w portfelu kredytowym banku wynosi obecnie blisko 40% i stale pracujemy nad tym, by wartość ta systematycznie rosła. Dużą wagę przykładamy także do zmniejszania własnego negatywnego wpływu na środowisko. Już teraz BOŚ korzysta z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych, a do 2030 roku chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną w pełnym zakresie. 


Sukcesy i dalszy rozwój BOŚ nie byłyby możliwe bez zaangażowania naszych pracowników. Są oni jednym z filarów naszej strategii. Aby przyciągać i utrzymać najlepsze talenty, ze szczególną troską podchodzimy do zarządzania obszarem HR. Dbamy o wysoką kulturę organizacyjną, równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, a także staramy się oferować liczne możliwości poszerzania kompetencji oraz samorealizacji. 


Potwierdzeniem naszych starań i osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju jest także rating ESG przyznany Bankowi Ochrony Środowiska przez Sustainalytics. Uzyskana ocena plasuje BOŚ w gronie 9% najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 8% spośród ponad 15,5 tys. wszystkich firm na całym świecie poddanych badaniu przez tę renomowaną, globalną agencję ratingową.

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11