Nowocześnie, ale z tradycją

Nowocześnie, ale z tradycją

Nowoczesność i 150 lat tradycji w służbie mieszkańcom metropolii to hasła, które doskonale opisują Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Firma od 2018 roku nieprzerwanie nosi tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności w trzech kategoriach: Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma.

Z Witoldem Ziomkiem, Prezesem Zarządu MPWiK Wrocław rozmawiamy o tym, jak duże znaczenie dla miejskiej Spółki ma zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność.

CSR i przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne to nie jest częste skojarzenie, a we wrocławskim MPWiK od lat udaje się to z ogromnym powodzeniem.  

To prawda. MPWiK we Wrocławiu prowadzi liczne działania, których podstawą jest troska o lokalną społeczność i środowisko naturalne. Po prostu wiemy, że czerpiąc z przyrody, musimy dać jej coś od siebie. A najlepsze co możemy zrobić to edukować i wdrażać projekty, których siłą jest właśnie ekologiczne podejście do sprawy.

Od kilku lat prowadzimy takie kampanie społeczne, jak #SzanujWodę czy #PijKranówkę. To działania, które uświadamiają, jak trudne byłoby życie bez wody, a picie wody z kranu jest doskonałym sposobem na pozbycie się plastiku z naszego życia. Dla uczniów szkół i przedszkoli stworzyliśmy Akademię Przyjaciół Wody – nasz autorski program, w którym zwracamy uwagę na problem zmniejszających się zasobów wody na świecie.

Pokazujemy także to, jak zmienić nasze nawyki, by chronić środowisko. Obecnie natomiast rozwijamy projekt zachęcający seniorów do angażowania się w szerzenie świadomości na temat dbania o środowisko naturalne i oszczędzania wody – zachęcamy starszych mieszkańców miasta, by wykorzystując swój autorytet przekazywali tę wiedzę młodszemu pokoleniu. Zajrzyjcie państwo na nasze strony internetowe: www.pijkranowke.pl oraz do zakładek #SzanujWodę i Akademia Przyjaciół Wody na stronie mpwik.wroc.pl.

Nasze projekty społeczne są bardzo obszerne i nie sposób opowiedzieć o nich w kilku zdaniach, dlatego stworzyliśmy miejsca z wiedzą dostępną dla każdego. O tym, że MPWiK Wrocław to firma świadoma ekologicznie i nowoczesna świadczy wiele nagród, m.in. sporo z nich dotyczy wdrożenia aplikacji SmartFlow, docenionej w październiku 2020 roku w Konkursie Mistrz Innowacyjnej Transformacji.

Czym jest ta tajemniczo brzmiąca nazwa SmartFlow?

To znowu nasz autorski projekt. Aplikacja, która wspiera minimalizowanie strat wody we wrocławskiej sieci wodociągowej. Wspólnie z firmą Microsoft i Future Processing opracowaliśmy nowoczesny system informatyczny, składający się z innowacyjnego oprogramowania, tysięcy czujników (przepływomierzy i wodomierzy) oraz zaawansowanego systemu telemetrii. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala śledzić proces dystrybucji wody w sieci wodociągowej i wykrywać ukryte podziemne wycieki. Czujniki umieszczone w sieci wodociągowej zasilają aplikację, która w chmurze analizuje dane i w razie awarii generuje alerty. W przypadku awarii właśnie lub nielegalnego poboru wody, informacja o zdarzeniu błyskawicznie trafia do dyspozytora MPWiK. W następnym kroku, dzięki metodom akustycznym, miejsce awarii jest precyzyjnie wyszukiwane przez nasze brygady – to pierwszy krok do podjęcia interwencji.  

Minimalizowanie strat wody jest bardzo ważne zarówno w perspektywie globalnej, jak i lokalnej. Ale to nie jedyne działanie skoncentrowane na środowisku i społeczeństwie, którym mogą pochwalić się wrocławskie wodociągi.

Takie działania są jednym z filarów strategii naszej spółki. To ważne, byśmy działali w zgodzie ze sobą i naszym otoczeniem, a jeśli przy tym odpowiadamy na potrzeby społeczne, to mamy komplet. Wiele z realizowanych w MPWiK Wrocław projektów prospołecznych to przedsięwzięcia, które wychodzą wprost od naszych pracowników. Od kilku lat realizujemy akcję MPWiK na rowerze – pracownicy rywalizują przez 5 miesięcy, zbierając kilometry wyjeżdżone na rowerze. Działają na własne konto, a ogólna pula im większa, tym większe prawdopodobieństwo wywalczenia nagrody, którą firma przeznaczy na cele charytatywne. Oprócz tego, trzy lata temu przy zielonym dachu, który pokrywa jeden z budynków MPWiK Wrocław, pracownicy – przy wsparciu finansowym firmy na zakup materiałów i narzędzi – wybudowali pasiekę, która obecnie liczy pięć rojów pszczół, a każdy sezon działania tych pracowitych owadów to około 30 litrów miodu.

My staramy się pomagać obsiewając ponad hektar kwietnej łąki na tym zielonym dachu, roślinami miododajnymi. To dzięki naszym pracownikom mamy tak bogatą historię i tyle sukcesów do rozpowszechniania. Wrocławskie wodociągi obchodzą w tym roku 150 rocznicę powstania. W tak długim okresie działalności z pewnością było wiele punktów zwrotnych, które wpłynęły na obecny charakter spółki. Miasto to duży organizm, a my jesteśmy jedną z jego podstawowych części pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie.

Ważne wydarzenia z historii Wrocławia miały ogromny wpływ na MPWiK i podobnie było w drugą stronę – nasze osiągnięcia stanowiły korzyść dla miasta i jego mieszkańców. Przykładem mogą być tutaj lata 70. ubiegłego wieku, kiedy to ilość ujmowanej z rzeki i gruntu wody była niewystarczająca i miasto odczuwało jej niedobór, a wydajność jedynego wówczas zakładu „Na Grobli” osiągnęła kres. Zwiększanie możliwości produkcyjnych wymagało budowy nowego zakładu produkcji wody. Zakład „Mokry Dwór” oddano do użytku w 1982 roku, czym zakończono wieloletni niedobór wody we Wrocławiu. Innowacyjne podejście do technologii towarzyszy nam od wielu lat. Szczycimy się też, jedną z najnowocześniejszych w Polsce, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków z chemicznym wspomaganiem usuwania związków fosforu.

W 2014 roku powstały dwie Stacje Badawcze przy obu procesach technologicznych – uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Współpracują one z wrocławskimi uczelniami i pomyślnie realizują wiele nowatorskich projektów badawczo-rozwojowych, m.in. poszukują rozwiązań, mających uniezależnić nas od zmian klimatycznych czy sytuacji hydrologicznej w kraju. To również w MPWiK narodził się pomysł i powstało w 2015 roku pierwsze w Polsce centrum wiedzy o wodzie Hydropolis. To unikatowe na skalę światową miejsce łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. Hydropolis stało się już turystyczną dumą Wrocławia.

Wszystkie nasze sukcesy społeczne i środowiskowe opisaliśmy w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, za który w 2018 roku zostaliśmy nagrodzeni przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Byliśmy pierwszą spółką wodociągowo-kanalizacyjną w Polsce, która przedstawiła raport według międzynarodowych wytycznych GRI. We wrocławskich wodociągach tradycja idzie w parze z nowoczesnym podejściem do zarządzania. To dla nas ważne, by nie stać w miejscu. Sami szukamy obszarów, w których możemy się rozwijać. Od roku 2014 mamy wdrożony system zarządzania w oparciu o europejski model zarządzania EFQM. Już w pierwszym roku funkcjonowania modelu uzyskaliśmy certyfikat Recognised for Excellence 4 star, w oparciu o zewnętrzny krajowy assessment. Przez kolejne lata spółka doskonaliła swój system zarządzania, zgodnie z wytycznymi i wymaganiami modelu. Dzięki temu w roku 2018 uzyskaliśmy certyfikat Recognised for Excellence 5 star – tym razem w oparciu o międzynarodowy assessment. Ponadto, dzięki uzyskaniu wysokiego progu punktowego znaleźliśmy się wśród najlepszych firm z branży utility – w statusie Gold. Jesteśmy jedną z niewielu polskich firm, które wdrożyły model EFQM w swoim zarządzaniu.

Dodatkowo doceniano nasze działania w obszarze cyfrowej transformacji – zdobyliśmy tytuły Lidera Informatyki, Digital Excellence Leader czy Lider Informatyki XX-lecia w kategorii Użyteczność Publiczna.

Jak w takim razie pandemia wirusa Covid-19 wpłynęła na funkcjonowanie MPWiK we Wrocławiu?

Okoliczności związane z pandemią zmusiły nas do całkowitego przeorganizowania pracy, tak by uniknąć nawet najmniejszego ryzyka, że nieobecność ludzi wpłynie negatywnie na utrzymanie dostaw wody i odbioru ścieków. Znaczna część pracowników procesu głównego została przegrupowana i podzielona. W obszarach, w których to możliwe, pracujemy również zdalnie, co było nie lada wyzwaniem przy firmie liczącej ponad 700 pracowników, ale zaowocowało tutaj nasze doskonałe przygotowanie w zakresie IT i Automatyki. Tuż po ogłoszeniu pandemii zadbaliśmy również o rzetelne informowanie mieszkańców Wrocławia i aglomeracji o tym, że nasze przedsiębiorstwo produkuje bezpieczną wodę o najwyższej jakości. Można powiedzieć, że pandemia nas wiele nauczyła. W tym trudnym dla świata czasie wspieraliśmy organizację Przeglądu Sztuki Survival – udostępniając nasze zabytkowe industrialne przestrzenie, które doskonale korespondowały ze sztuką współczesną oraz wdrożyliśmy szereg działań edukacyjnych, które nasze Hydropolis umieściło w przestrzeni wirtualnej.

Skoro goście nie mogli odwiedzić nas, to my odwiedziliśmy ich. W ten sposób powstały m.in. projekty #HYDROwDOMU czy #HYDROeduwsparcie, w czasie których nasi hydropolisowi edukatorzy udzielali korepetycji i wspierali dzieci oraz młodzież w nauce zdalnej. MPWiK Wrocław dumnie kroczy w przyszłość i nie boi się innowacji. Co przed nami? Jedną z najbardziej spektakularnych inwestycji z myślą o przyszłości jest obecnie budowa czterech zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 60 tys. m3, które zapewnią ochronę rzeki Odry w przypadku długotrwałych i intensywnych opadów deszczu. Ścieki pogody deszczowej będą przesyłane do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków w okresie jej mniejszego obciążenia.

MPWIK również intensywnie pracuje nad ustaleniem warunków ponownego wykorzystania popłuczyn dla dwóch rodzajów wód oczyszczanych w zakładach oczyszczania wody, tj. powierzchniowej i infiltracyjnej. Kolejne zadania, jakie przed nami to zarządzanie i gospodarowanie wodami opadowymi, poszukiwanie alternatywnych źródeł wody, zacieśnianie współpracy ze środowiskiem akademickim w zakresie technologii dotyczących uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz budowa całkowicie zdalnego systemu odczytów wodomierzy i udostępnienie danych o bieżącym zużyciu wody wszystkim wrocławianom. Zrównoważony rozwój i działanie na rzecz mieszkańców Wrocławia i aglomeracji są dla nas najważniejsze.

Rozmawiały Małgorzata Szafran i Estera Zuzel

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11