Globalna strategia zrównoważonego rozwoju Grupy CANPACK

Globalna strategia zrównoważonego rozwoju Grupy CANPACK

CANPACK to międzynarodowa firma działająca na 5 kontynentach. O społecznej odpowiedzialności biznesu rozmawiamy z Bartłomiejem Wojdyło, Zastępcą Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju.

W jaki sposób dostosowują Państwo rozwiązania dotyczące polityki środowiskowej do potrzeb lokalnych społeczności?

Działamy obecnie w 19 krajach, w których podlegamy lokalnym regulacjom środowiskowym. Mamy jednak tylko jedną planetę, dlatego wszelkie działania redukujące nasz wpływ na środowisko wdrażamy globalnymi standardami, nawet jeśli w danym kraju nie wymagają tego od nas przepisy. Bierzemy pod uwagę jednocześnie takie kwestie, jak regionalny rozwój społeczny i wzrost ekonomiczny oraz upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki w obiegu zamkniętym. Nasze działania prowadzimy od Kolumbii, aż po Indie i w poszczególnych krajach mierzymy się z zupełnie innymi wyzwaniami. W praktycznym wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju wspiera nas zespół Championów, reprezentujących każdy zakład CANPACK. Pomaga nam to lepiej zrozumieć lokalne warunki i podejmować słuszne decyzje. Jednocześnie szukamy możliwości rozpowszechnienia tych projektów, które z powodzeniem zostały zaimplementowane w którymś z naszych zakładów i przynoszą spodziewane efekty środowiskowe i/lub społeczne. Wśród wielu wprowadzonych przez nas rozwiązań na uwagę zasługuje m.in. innowacyjny system odzysku wody uruchomiony w Brazylii, pozwalający na redukcję jej zużycia nawet o 35 proc. Wobec niedoborów wody, z jakimi zmaga się Brazylia, projekt ten jest pośrednio również odpowiedzią na wyzwania lokalnych społeczności. Świadomość naszego potencjału w kontekście wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym stała się bodźcem do opracowania przez nas w Finlandii pilotażowego projektu, w którym ciepło odpadowe z powodzeniem wykorzystywane jest do ogrzewania budynku, zmniejszając zapotrzebowanie na energię o 30 proc. W Rosji wdrożyliśmy zaawansowany system oczyszczania spalin produkcyjnych z wykorzystaniem… bakterii. To tylko wybrane przykłady naszych ostatnich przedsięwzięć. Zespoły chętnie dzielą się najlepszymi praktykami i wzajemnie inspirują, co dodatkowo wzmacnia w nas ducha zrównoważonego rozwoju.

Priorytetem strategii rozwoju firmy CANPACK jest dążenie do redukcji śladu węglowego. Jak Państwa działania wpływają na zmiany klimatyczne? Czy uwzględniona jest również emisja pośrednia, związana z łańcuchami dostaw?

Ślad węglowy jest jednym z najważniejszych wskaźników Zrównoważonego Rozwoju Grupy CANPACK. Uwzględniamy przy tym zarówno emisje bezpośrednie pochodzące ze zużycia paliw w naszych zakładach (zakres 1), emisje pośrednie towarzyszące wytwarzaniu energii importowanej przez CANPACK (zakres 2), jak i pozostałe emisje pośrednie związane z naszymi łańcuchami dostaw (zakres 3). Wyniki systematycznie raportujemy za pośrednictwem uznanych globalnie platform, m.in. CDP (Carbon Disclosure Project) i wymagamy tego samego od naszych dostawców. Głównym czynnikiem wpływającym na ślad węglowy jest ilość i rodzaj zużywanej energii. Jesteśmy świadomi konsekwencji środowiskowych związanych z nadmierną eksploatacją paliw kopalnych i znamy potencjał jaki tkwi w odnawialnych źródłach energii. Z tego powodu w ubiegłym roku zwiększyliśmy udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukując przy tym emisje gazów cieplarnianych oraz wydobycie surowców kopalnych o ograniczonych zasobach. Tym samym we wszystkich fabrykach CANPACK w Polsce, Holandii, na Słowacji, w Anglii i Kolumbii 100 proc. energii elektrycznej pochodzi z OZE, co stanowi ponad 50 proc. całkowitego zużycia energii. Te zmiany przełożyły się na nasz ślad węglowy w zakresie 1 i 2, który zredukowaliśmy o 20 proc. w stosunku do 2019 r. i o 30 proc. w porównaniu do 2018 r., co pokazuje szybki postęp firmy CANPACK na drodze zarządzania oddziaływaniami środowiskowymi.

Jakie realizacje dotyczące Państwa pierwszego filaru CARE związane z edukacją i zdrowiem zostały wdrożone w Polce w czasie pandemii COVID-19?

Największą wartością są ludzie, nasi pracownicy i lokalne społeczności, w których działamy. Nasi pracownicy we współpracy z globalnym zespołem CSR coraz chętniej angażują się we wspieranie lokalnych społeczności. W obliczu pandemii COVID-19 to, co do tej pory było powszechnie dostępne, stało się – kolokwialnie mówiąc – towarem luksusowym. Jako firma, która nie została dotknięta negatywnymi skutkami biznesowymi pandemii nie mogliśmy przejść obojętnie obok ludzkich dramatów i potrzeb lokalnych społeczności. Dlatego z zaangażowaniem wspieraliśmy szpitale, pogotowia i organizacje pomocy społecznej, przekazując darowizny na sprzęt i środki ochrony osobistej. Rozumiemy również problemy natury zdrowia psychicznego, mocno nadwerężonego obecną sytuacją, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Chcemy zadbać o właściwy, harmonijny rozwój naszych pracowników i w tym celu w okresach lockdownu zorganizowaliśmy spotkania z psychologiem, które miały pomóc im zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym. Nie zapominamy też o ich podopiecznych i wraz ze Stowarzyszeniem Wiosna uruchomiliśmy program „Domowa Akademia Przyszłości”, by wspierać ich w odkrywaniu mocnych stron i wzmacniać poczucie pewności siebie.

Strategia rozpowszechniania wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym w Państwa firmie była w dużej mierze oparta o bezpośredni kontakt z uczestnikami festiwali i innych imprez plenerowych. Rok 2020, kiedy większość wydarzeń tego typu zostało odwołanych musiał dużo w tej kwestii zmienić. Jak zaadoptowali się Państwo do tych zmian i jakie działania zostały podjęte w tym roku?

Nie da się ukryć, że bezpośrednie spotkania z ludźmi to ważny element naszych kampanii edukacyjnych. W ramach inicjatywy Every Can Counts (Każda Puszka Cenna) od wielu lat edukujemy i zachęcamy konsumentów do recyklingu zużytych puszek napojowych na największych wydarzeniach plenerowych w Europie. Kiedy w 2020 roku z powodu COVID-19 na całym świecie odwołano wszystkie festiwale, musieliśmy szybko zmienić swoją dotychczasową strategię komunikacyjną. Skoncentrowaliśmy się na działaniach w mediach społecznościowych i dzięki temu dotarliśmy z naszym recyklingowym przesłaniem do milionów konsumentów. To niewątpliwie duży sukces, jednak brakowało nam rozmów i spotkań twarzą w twarz z uczestnikami festiwali. Dlatego kiedy tylko latem 2021 roku mogliśmy znów ruszyć „w teren” z uśmiechem na twarzy wyszliśmy do ludzi, by uświadamiać ich jak ważny jest recykling puszek. Sezon rozpoczęliśmy od European Recycling Tour – pierwszej w naszej historii kampanii recyklingowej, która odbyła się jednocześnie w 15 krajach. Trafiliśmy do 4 milionów ludzi, przekazując informację o pozytywnym wpływie recyklingu puszek na środowisko. Nie zabrakło nas również na takich wydarzeniach jak British Grand Prix, Tour de France czy – w przypadku Polski – Męskie Granie.

Zrównoważony rozwój to proces, a polityka firmy obejmuje działania rozłożone na wiele lat w przód. Czym zaskoczy nas CANPACK w najbliższym czasie?

Społeczeństwo, zwłaszcza w ostatnim czasie coraz lepiej dostrzega korelację między działalnością człowieka, a stanem środowiska i dobrobytem społecznym. To z kolei staje się impulsem do zmian, skoncentrowanych przede wszystkim na walce z kryzysem klimatycznym. Z punktu widzenia nauki to ostatni moment, by poprawić naszą relację ze środowiskiem i przestać rozwijać się jego kosztem. CANPACK opracowuje obecnie kompleksowy plan przyspieszonych działań na rzecz zapobiegnia zmianom klimatycznym. Naszą ambicją jest znaczna redukcja emisji gazów cieplarnianych, tak w obrębie naszej działalności operacyjnej, jak i w łańcuchu dostaw, zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego. Nasz cel będzie opierał się na najnowszych badaniach naukowych, a jego realizacja przyjmie formę zorganizowanych działań i… dużych zmian o długofalowych efektach środowiskowych. Już na dniach rozpoczniemy kolejny etap na – pełnej wyzwań – drodze zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy wszystkich do uważnego śledzenia naszych postępów!

Rozmawiała Magdalena Klimek

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Laureaci tytułu Lidera Społecznej Odpowiedzialności

2023_9
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11