Projekt edukacyjny Tevy "Zdrowy dialog"

Projekt edukacyjny Tevy "Zdrowy dialog"

Budowanie właściwej relacji, zaufania i otwartości na lini lekarz-pacjent wymaga dużego wysiłku obu stron, a niedostatek praktycznych szkoleń dla lekarzy w tym zakresie jest od lat problemem, na który coraz częściej zwracają uwagę środowiska medyczne.

 

Zarówno lekarze, jak i pacjenci, zdają sobie sprawę, że komunikacja ta powinna być lepsza, a efekty nieprzestrzegania zaleceń medycznych są natychmiastowe i dotkliwe dla pacjentów, którzy np. przestają regularnie zażywać leki, przerywają lub modyfikują terapie, unikają badań i wizyt kontrolnych, czy korzystają z leczenia alternatywnego. Z kolei wielu lekarzy mocno przeżywa porażki, związane z nieskutecznością ordynowanego leczenia, utratę zaufania do pacjentów, co rodzi jednocześnie zawodową frustrację, pogłębianą przez niekończące się zmiany w systemie ochrony zdrowia i rosnące obowiązki dokumentacyjne.

 

O skali problemu świadczą badania, dokumentujące, że w wielu grupach terapeutycznych odsetek pacjentów stosujących się do zaleceń lekarzy nie przekracza kilkunastu procent. Z kolei badania, przeprowadzone na zlecenie Tevy, światowego lidera branży farmaceutycznej, jednoznacznie potwierdziły, że jednym z głównych postulatów i oczekiwań lekarzy jest doskonalenie praktycznych umiejętności i wskazówek w zakresie komunikacji z pacjentem.

 

Dlatego Teva, w myśl swojej misji „Pomagamy społeczeństwu” i wychodząc naprzeciw potrzebom uzdrowienia komunikacji między lekarzem a pacjentem, przygotowała program edukacyjny „Zdrowy dialog”, w którym podpowiada praktyczne rozwiązania problemów, wskazuje na odpowiednie postawy i formy komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem problemu niestosowania się pacjentów do zaleceń terapeutycznych. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i komfortu pracy lekarza oraz uświadomienie wagi porozumienia w efektywnym leczeniu. W dalszej perspektywie celem jest doprowadzenie do poprawy postaw lekarzy, a w konsekwencji lepszego stosowania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów i obopólnego zadowolenia z prowadzonej terapii.

 

Na specjalnej platformie internetowej, pod adresem www.zdrowydialog.pl, prezentowane są scenki filmowe, pokazujące wybrane problemy w kontaktach z pacjentem i podpowiadające praktyczne rozwiązania dla lekarzy. Dzięki współpracy z Teatrem IMKA, Teva dostarcza w atrakcyjnej, wygodnej i nowoczesnej formie praktyczne przykłady w postaci inscenizowanych zdarzeń. W teatralnej konwencji odgrywane” są sytuacje, często podczas mocno ograniczonego czasu wizyty pacjenta, niejednokrotnie przejaskrawione, pomijające elementy realnej terapii i zaleceń prawdziwych lekarzy. Aktorzy koncentrują się wyłącznie na komunikacji, próbując pokazać możliwe i dobre – zdaniem praktyków – rozwiązania. Taka forma szkolenia, kiedy lekarz, nie musi się skupiać na swoich kluczowych obowiązkach, a postawiony jest w roli widza, dostrzega znacznie więcej niż zwykle, zauważając „drugą stronę”, jej odczucia i problemy. Główne założenie programu, czyli przyczynienie się do podniesienia stopnia przestrzegania przez pacjentów zaleceń terapeutycznych, dzięki takiej formie uświadomienia mechanizmów i zachowań, pozwoli wypracować partnerską relację, aby lekarz stał się autorytetem i sprzymierzeńcem w walce z chorobą, a pacjent przejął odpowiedzialność za własne zdrowie i przebieg terapii.

 

Jak zmotywować pacjenta do podjęcia i kontynuowania leczenia? Co i jak mówić? Po jakie argumenty sięgać? Jaką przyjąć postawę? Jakiego użyć języka? – to pytania, na które program Zdrowy dialog stara się dać odpowiedź.

 

 

Teva, światowy lider na rynku farmaceutycznym produkuje w ponad 70 fabrykach, w 60 krajach świata, ponad 70 mld rożnego rodzaju tabletek rocznie, sprzedawanych na 120 rynkach. W Polsce, w dwóch zakładach produkcyjnych, w Krakowie i Kutnie, Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. produkuje rocznie 4 mld tabletek, stanowiących najszerszą w kraju ofertę ponad 500 preparatów. Spółka produkuje antybiotyki i leki stosowane w chorobach urologicznych, osteroporozie, cukrzycy, zaburzeniach układu nerwowego, serca, układu oddechowego, transplantologii i leczeniu nowotworów oraz suplementy diety.

 

Źródło: Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29.11.2012 r.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Grupa KDM to jedna z wiodących polskich firm zajmująca się generalnym wykonawstwem inwestycji budowlanych. Dominik Działak i Jakub Kowalczyk,...

Są z nami