Polski atom z udziałem „SEFAKO”

Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A.

Polski atom z udziałem „SEFAKO”

Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. produkuje kotły dla spalarni odpadów, energetyki przemysłowej i zawodowej. Specjalizuje się w kotłach o średniej mocy od 1 do 250 MW płomienicowo-płomieniówkowych i wodnorurowych w tym palnikowych olejowo-gazowych. 

Kotły opalane biomasą oraz do termicznego przekształcania odpadów oparte o własne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne wykonywane są w biurach projektowych i warsztatach SEFAKO. W ofercie znajdują się również projekty w formule EPC „pod klucz”. Swoim partnerom firma oferuje opracowanie dokumentacji technicznej, montaż kotłów, nadzór nad montażem oraz rozruch. 

Kotły i elementy kotłowe wyprodukowane w Sędziszowie pracują m.in. w takich krajach, jak: Wielka Brytania, Francja, Oman, Arabia Saudyjska, Trynidad i Tobago, Indonezja czy Grenlandia. W roku 2023 części kotłowe z Sędziszowa wyjechały m.in. do Tanzanii. 

Ostatnio Fabryka zawarła porozumienie z EDF i Westinghouse Electric Company o współpracy przy realizacji Polskiego Projektu Atomowego, a z Narodowym Centrum Badań Jądrowych podpisała list intencyjny w zakresie działalności badawczo-rozwojowej nad projektem HTGR – opracowania opisu techniczno-badawczego wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem. 

Firma, jako jeden z większych pracodawców w woj. świętokrzyskim zatrudnia ok. 1 tys. osób. Realizuje Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu poprzez wsparcie inicjatyw środowiskowych i samorządowych. Promuje działania ekologiczne, odpowiedzialnie oddziałując na środowisko i korzystając z jego zasobów.

sefako logo jubileusz

 

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11