Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Cztery lata temu czeski holding EPH zakupił przeznaczoną do zamknięcia kopalnię SILESIA w Czechowicach-Dziedzicach i zainwestował w nią znaczny kapitał. Od tamtej pory przedsiębiorstwo zyskało stabilizację pod względem finansowym i produkcyjnym.

pg_silesia_prezes_800

Rozmowa z Michalem Heřmanem, Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia Sp. z o.o.

 

Jakie zmiany zaszły w przedsiębiorstwie przez ostatnie lata?

 

Właściciel przedsiębiorstwa, czeska Grupa EPH, do tej pory przeznaczyła na inwestycje w kopalni SILESIA ponad 750 mln zł. Pozwoliło to na znaczne zmodernizowanie i unowocześnienie linii produkcyjnej węgla, zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz wdrożenie rozwiązań przyjaznych środowisku. W tym roku zamierzamy osiągnąć docelową wielkość wydobycia, czyli ponad 2 mln ton węgla. Naszym celem jest produkowanie dobrych jakościowo mieszanek węgla o wymaganych przez odbiorców wartościach energetycznych.

 

Jak wprowadzone zmiany wpłynęły na poziom zatrudnienia?

 

Cztery lata temu w kopalni zatrudnionych było mniej niż 800 osób. Dzięki poczynionym inwestycjom mogliśmy zwiększyć dwukrotnie liczbę pracowników. Część z nich odeszła na emeryturę, ale dzięki obsadzaniu tych wakatów na bieżąco, zdołaliśmy stworzyć ponad 1000 nowych miejsc pracy na Śląsku. Obecnie jesteśmy największym pracodawcą w Czechowicach-Dziedzicach oraz całym powiecie bielskim. Dodatkowo są jeszcze setki osób z firm zewnętrznych, z którymi PG SILESIA współpracuje.

 

Jednym z celów strategicznych PG SILESIA jest stała poprawa bezpieczeństwa pracowników. W jaki sposób zarząd stara się go osiągnąć?

 

Działania, dotyczące poprawy bezpieczeństwa pracy w PG SILESIA, są realizowane na różnych poziomach. Modernizujemy linie technologiczne oraz wyposażamy pracowników w nowoczesny sprzęt, organizujemy szkolenia. Prowadzimy okresowe kontrole oraz wdrażamy programy poprawy bezpieczeństwa. Na łamach magazynu pracowniczego prowadzimy rubrykę, w której przedstawione są istotne zagadnienia dotyczące BHP.

Istotną kwestią dla nas jest również zachowanie partnerskich relacji z zatrudnionymi oraz stwarzanie odpowiednich warunków do prowadzenia otwartej komunikacji. Nagradzamy te osoby, które zgłaszają nam możliwe sytuacje niebezpieczne oraz pomysły ich rozwiązania.

 

Działania te zostały docenione. Otrzymali Państwo tytuł Laureata w Programie Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobry Pracodawca 2013. Jakie znaczenie ma dla Państwa przyznane wyróżnienie?

 

Dobra komunikacja oraz bezpieczeństwo naszych pracowników to dla nas kwestie priorytetowe. Dlatego przyznana PG SILESIA nagroda tak bardzo nas cieszy. To wielki zaszczyt, ale również zobowiązanie i motywacja do dalszej pracy.

 

Jakie działania podejmuje Spółka w celu zapobiegania negatywnym skutkom eksploatacji pokładów?

 

Wiemy, że nasza działalność nie jest obojętna dla środowiska i mieszkańców, dlatego staramy się zapobiegać negatywnym skutkom wydobycia i stale dążymy do poprawy jakości środowiska.

Przede wszystkim stale monitorujemy tereny, na których prowadzimy eksploatację, organizujemy spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz samorządowych. Aspekt ten jest dla nas bardzo ważny, ponieważ przekazujemy wówczas informacje dotyczące zakresu prowadzonych prac oraz procedur działania w przypadku wystąpienia problemu. Wszelkie negatywne skutki naszej działalności są niezwłocznie usuwane, remontujemy drogi, domy i wszystkie elementy infrastruktury, których konstrukcja została naruszona.

 

Pod koniec października ub. r. w PG SILESIA ruszył nowoczesny zakład przeróbczy, wykorzystujący linię cyklonową. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tej inwestycji.


Linia cyklonowa dopełnia istniejącą procedurę wzbogacania węgla. Nowy ciąg wykorzystuje technologię wzbogacania rzadko stosowaną w polskich zakładach przeróbczych, opartą na cyklonach cieczy ciężkiej. Pozwala ona na odseparowanie kamienia od węgla w celu uzyskania koncentratu węgla o wysokiej wartości opałowej. Dzięki temu nasza spółka ma satysfakcjonującą naszych kontrahentów jakość węgla. Dodatkowo wprowadzone modernizacje są przyjazne dla środowiska

 

Jakie mają Państwo plany inwestycyjne na ten rok?

 

W ciągu ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy większość naszego planu inwestycyjnego. Zmodernizowany został zakład mechanicznej przeróbki węgla, zbudowaliśmy podziemny zbiornik na węgiel oraz uruchomiliśmy drugą ścianę. W tym roku na inwestycje w PG SILESIA zostanie przeznaczone ok. 100 mln zł. Kwotę wykorzystamy na zakończenie rozpoczętych wcześniej modernizacji oraz dalszą poprawę efektywności i bezpieczeństwa pracy.

 

Rozmawiała Małgorzata Bachórz

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11