Jak w zakresie zrównoważonego rozwoju działa czołowy deweloper w Polsce?

Environmental, Social, Governance)

Jak w zakresie zrównoważonego rozwoju działa czołowy deweloper w Polsce?

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 27% z roku na rok, wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o ponad 30%, a także 100% osiedli wyposażonych w elementy wspierające bioróżnorodność i w co najmniej 5 rozwiązań niskoemisyjnych – oto niektóre z osiągnięć Grupy ROBYG w 2022 roku. Deweloper opublikował właśnie drugi w historii Raport ESG.
 
Grupa ROBYG zaprezentowała Raport ESG (ang. Environmental, Social, Governance) za 2022 rok, przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Reporting Initiative. Omówiono w nim osiągnięcia spółki w trzech zakresach: ROBYG dla Planety, dla Ludzi i dla Zrównoważonego Biznesu.


– To drugi raport w historii naszej spółki i wszyscy czujemy satysfakcję, patrząc, jak wiele w ciągu 2022 roku udało się osiągnąć. Raportowanie stanowi wyraz naszego zaangażowania i transparentnego podejścia do prowadzonego biznesu. Jako doświadczony deweloper nieustannie dążymy do tego, by podnosić poziom zadowolenia klientów, minimalizować negatywne skutki zmian klimatycznych, a także poprawiać komfort i bezpieczeństwo naszych pracowników i współpracowników. Mamy świadomość swojego wpływu na społeczeństwo i planetę, bierzemy więc odpowiedzialność za skutki naszych działań. W ubiegłym roku, jak większość firm, zmagaliśmy się z konsekwencjami wojny w Ukrainie, rosnącymi cenami surowców, obniżeniem zdolności kredytowej Polaków, rosnącą inflacją, załamaniem łańcucha dostaw oraz skutkami pandemii. Był to dla nas również wyjątkowy rok pod kątem zmian właścicielskich, gdyż rozpoczęliśmy proces integracji w ramach Grupy TAG Immobilien. Tym bardziej jestem dumny z osiągnięć, które prezentujemy w najnowszym Raporcie ESG – mówi Eyal Keltsh, Prezes Zarządu ROBYG SA.


Działania dla klimatu i planety 


ROBYG, jako lider wśród niskoemisyjnych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, zobowiązał się w pierwszym z obszarów – ROBYG dla Planety – że do końca 2024 roku 100% energii elektrycznej w procesie budowlanym pochodzić będzie z odnawialnych źródeł energii, i jest na dobrej drodze, aby osiągnąć cel. Wskaźnik za 2022 rok wyniósł 85% (dla porównania: w 2021 roku było to 54%). 


– To już drugi rok z rzędu, w którym ROBYG publikuje ślad węglowy. Podchodzimy do tego zadania odpowiedzialnie, ponieważ obliczając emisje CO2 naszej spółki, uwzględniamy zużycia powstałe w procesie budowalnym, a nie tylko w działalności administracyjnej. Oznacza to, iż włączamy w kalkulacje energię elektryczną i cieplną oraz paliwa zużyte w procesie budowy przez naszą spółkę budowlaną, co stanowi aż 89% emisji CO2 ROBYG – komentuje Anna Wojciechowska, Head of ESG w ROBYG. – W roku 2022, mimo rozszerzenia zakresu danych w stosunku do 2021, nasze emisje spadły o 27%, a zużycie energii elektrycznej z OZE wzrosło o 30%. 


By zmniejszyć swój wpływ na środowisko naturalne, ROBYG jako pierwszy deweloper w Polsce wprowadził zielony standard. 


– Zielony Standard ROBYG składa się z szeregu udogodnień dla klientów oraz z wytycznych dla architektów, projektantów i podwykonawców. Dzięki niemu każdy nowy budynek ma co najmniej 5 rozwiązań, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 w fazie użytkowania. Minimalizuje to wpływ inwestycji na środowisko naturalne, a pośrednio wpływa na obniżenie kosztów utrzymania i podniesienie komfortu życia mieszkańców. Standard zakłada również co najmniej jedno rozwiązanie wspierające bioróżnorodność na osiedlu. Celem jest zapewnienie mieszkańcom zdrowego i przyjaznego środowiska, by mogli żyć zgodnie z zasadami work-life balance – mówi Anna Wojciechowska.


Przykładami rozwiązań niskoemisyjnych są szklenia 3-szybowe, sterowanie pogodowe w kotłowni, automatyka pogodowa, mierniki ciepła w lokalach czy system ROBYG Smart House by Keemple, w który wyposażonych jest już ponad 17 000 lokali dewelopera.
W ostatnich latach spółka angażowała się w działania na rzecz bioróżnorodności, prowadząc szereg akcji pod nazwą „Z miłości do bioróżnorodności”. Przez kolejne dwa lata zamierza podejmować liczne działania w obszarze gospodarki wodnej i małej retencji. W inwestycjach dewelopera już teraz znaleźć można 9500 m2 ogrodów deszczowych i 18 etapów osiedli wyposażonych w zaawansowane systemy do podlewania zieleni w częściach wspólnych wykorzystujące deszczówkę. 
Wart podkreślenia jest także fakt, że firma niezmiennie dba o to, by proces budowalny był zgodny z ideą 15-minutowych miast. W 2022 roku już 97% nowych inwestycji ROBYG wykonanych zostało zgodnie z tą koncepcją (rok wcześniej: 80%). Przykładem takiego osiedla jest choćby Nowa Letnica w Gdańsku. 

Bezpieczeństwo i edukacja


W sekcji raportu ROBYG dla Ludzi deweloper pokazuje, jak silna jest rola kobiet w organizacji. Przez ostatnie dwa lata stanowiły one 69% pracowników ROBYG i 56% wyższej kadry zarządzającej. W swojej „Strategii ESG” firma podtrzymuje zobowiązanie, że do końca 2025 roku w Zarządzie i Radzie Nadzorczej ROBYG SA kobiety będą stanowiły co najmniej 30%.
Deweloper akcentuje ponadto kwestie bezpieczeństwa na budowach i w biurach. Po raz kolejny zrealizował cel, jakim jest zero wypadków na budowach (ROBYG ZERO ACCIDENTS). 


Nie zapomniano też o kwestiach edukacyjnych – ROBYG przeprowadził akcje skierowane do szkół i klientów, kładąc szczególny nacisk na korzyści wynikające z sadzenia łąki kwietnych i roślin miododajnych w miastach. W efekcie w całej Polsce powstały tysiące nanołączek, co jest niezwykle ważne również w kontekście globalnego problemu wymierania pszczół. 
Wyznaczanie trendów dla biznesu 


ROBYG dla Zrównoważonego Biznesu – to trzeci obszar działalności dewelopera. Aby kompleksowo zarządzać kwestiami ESG i prowadzić zrównoważony biznes, ROBYG opiera swoją działalność na 17 wewnętrznych politykach i procedurach oraz dba o ich znajomość wśród pracowników, współpracowników, dostawców i podwykonawców. Jednocześnie firma wspiera lokalny biznes i rynek pracy – 98% dostawców usług i podwykonawców ROBYG pochodzi z Polski. 
ROBYG jest członkiem UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes, a także Europejskiego Paktu Klimatycznego, który ma na celu budowanie ekologicznej Europy. Dwa lata temu ROBYG dołączył też do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. 


– Jesteśmy przekonani, że tylko działalność biznesowa prowadzona z poszanowaniem środowiska i uwzględniająca interesy społeczne przynosi długofalowo pozytywne wyniki i wzmacnia wiodącą pozycję firmy – podsumowuje Anna Wojciechowska.

Biuro Prasowe ROBYG

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11