Julita Mazurkiewicz, Phillips Poland Sp. z o.o.

 Julita Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Phillips Poland Sp. z o.o.

Julita Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Phillips Poland Sp. z o.o.

Julita Mazurkiewicz, Phillips Poland Sp. z o.o.

W listopadzie firma Phillips Poland Sp. z o.o. otrzymała tytuł Laureata Programu Liderzy Społecznej  Odpowiedzialności - Dobry Pracodawca 2022. Kapituła Programu wysoko oceniła działania naszej organizacji związane z zaangażowaniem Phillips Poland w upowszechnienie zasad odpowiedzialnego biznesu, szczególnie w odniesieniu do pracowników. 
Otrzymanie tej prestiżowej nagrody to dla nas ogromne wyróżnienie i honor. To również wielka radość i zarazem wdzięczność dla zespołu, że razem tworzymy tak wyjątkową organizację.


Uzyskany tytuł potwierdza, że to, co robimy, wyróżnia się na tle innych firm i spotyka z pozytywnym przyjęciem – nie tylko na zewnątrz, ale też wśród naszych pracowników. Niezmiernie cieszy nas to, że nasi pracownicy tak chętnie angażują się w akcje polegające na wspieraniu lokalnych instytucji i osób, różnych inicjatyw i działań proekologicznych.


Akcje, które wpisały się już na stałe w nasz plan działań to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Szlachetna Paczka. Regularnie wspieramy akcję „Pali się” organizowaną z ramienia Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Łódzkiego dotycząca bezpieczeństwa pożarowego oraz akcję „World Restart a Heart Day”, wzmacniającą wiedzę społeczną z resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz jej roli w ratowaniu życia człowieka.
Jako firma odpowiadamy na bieżące potrzeby i angażujemy się w akcje pomocowe dla osób poszkodowanych z terenów Ukrainy poprzez wewnętrzne zbiórki i wsparcie lokalnej gminy.


Regularnie dokonujemy inwestycji minimalizujących wpływ na środowisko poprzez zrównoważone zarządzanie surowcami, modernizację parku maszynowego, segregację odpadów oraz edukację ekologiczną pracowników poprzez akcje, jak np. „Wykręć plastik, bądź fantastic”, „Sprzątanie świata”, promocję transportu zbiorowego, ograniczenie spalin, zachęcenie pracowników do korzystania z ekologicznych środków transportu jak rower czy hulajnoga elektryczna.
Dążmy do tego, by z każdym rokiem poszerzać zakres zaangażowania spółki o kolejne obszary. Mamy silną motywację do tego, żeby być jeszcze lepszym pracodawcą i zdobyć nagrodę w kolejnych latach.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Laureaci tytułu Lidera Społecznej Odpowiedzialności

2023_9
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11