Rzetelne pośrednictwo pracy

Rzetelne pośrednictwo pracy

Polki pracujące przy opiece osób starszych od lat są bardzo cenione i nieustannie poszukiwane w krajach zachodniej Europy. Zarówno dla klienta, jak i kandydatki do pracy, kluczowym jest nawiązanie współpracy z kompetentną i sprawdzoną firmą pośrednictwa.

Senihelp Sp. z o.o. Sp. k. (Warszawa, Gdynia), to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich agencji, oferujących całodobową opiekę seniorom w Niemczech. W firmie obowiązuje zasada bezwzględnej transparentności we wszystkich obszarach funkcjonowania, dzięki czemu ma dziś opinię zaufanego i rzetelnego partnera w swojej branży po obu stronach granicy. Za swoje działania w tym zakresie firma została nominowana do tytułu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobry Pracodawca 2021.

W Senihelp nie ma miejsca na niedomówienia, niejasności, czy nieprecyzyjnie określone kryteria pracy. To, co wyróżnia firmę na rynku, to nieustanne utrzymywanie bezpośredniego kontaktu zarówno z klientami w Niemczech, jak z pracownikami z Polski w czasie trwania kontraktu. Nazwa firmy – Senihelp – odwołuje się do usług pomocy seniorom w miejscu ich zamieszkania, zapewniając całodobową opiekę przez 7 dni w tygodniu, na podstawie legalnego zatrudnienia opiekunów. – Działamy na terenie Niemiec, głównie w Bawarii, bowiem tam zdobywaliśmy pierwsze doświadczenia, mamy swój oddział w Monachium oraz stałych koordynatorów. Nie bez znaczenia jest również dobre skomunikowanie z wieloma miastami w Polsce, skąd pochodzą nasze opiekunki – mówi Magdalena Potrawiak, Prezes Zarządu firmy, która działa na rynku od 2019 r., ale osoby ją tworzące posiadają wieloletnią praktykę, zdobytą wcześniej w tej branży.

Agencję cechuje to, że koordynatorzy osobiście kontrolują każde zlecenie. Udają się do domu zamieszkania seniora, poznają go, jego rodzinę i otoczenie, w który funkcjonuje, definiują oczekiwania i wymagania podopiecznego. Niejednokrotnie pozyskuje się dokumentację fotograficzną lub filmową. – Na tej podstawie następuje pełna koordynacja dalszych działań z osobą podejmującą opiekę, którą osobiście wprowadzamy w miejsce pracy. Wspieramy nasze panie zarówno na każdym etapie rekrutacji, jak w trakcie wykonywania obowiązków. Wszystko w oparciu o czytelne zasady oraz maksymalne dopasowanie oferty i warunków zatrudnienia – zaznacza Magdalena Potrawiak, i dodaje: – Taka filozofia prowadzenia naszych usług wynika z moich wcześniejszych doświadczeń. Nadal w tej branży zdarzają się agencje, które wysyłają do pracy „w ciemno”, bez wsparcia, co niejednokrotnie niesie negatywne konsekwencje zarówno dla opiekunek, jak i klientów.

Kandydatka na opiekunkę musi spełniać szereg wymogów. Praca jest bardzo wymagająca i obciążająca fizycznie i psychicznie. Kontrakt trwa 8 tygodni i mimo dni wolnych i czasu na odpoczynek, opiekunka musi być nieustannie w gotowości. Oprócz znajomości języka, musi posiadać doświadczenie zawodowe w opiece nad osobą starszą potwierdzone referencjami lub świadectwami pracy. – Proces rekrutacji w Senihelp jest dość złożony, z uwagi na konieczność maksymalnego dopasowania naszego pracownika do wymagań klienta, które uzależnione są od wielu czynników, np. stopnia niepełnosprawności czy schorzeń. Mile widziane u naszych kandydatek są ukończone różne kursy czy posiadanie prawa jazdy – zaznacza M. Potrawiak.
 
Najważniejsze dla pracowników są oczywiście warunki zatrudnienia, a te w Senihelp są wyjątkowo atrakcyjne. Obejmują m.in. pracę w oparciu o legalne umowy (i co ważne – bezwzględne przestrzeganie ich warunków), wysokie wynagrodzenie, odprowadzanie podatków i składek, pakiet ubezpieczeń, pokrycie kosztów dojazdów, gwarancję zakwaterowania i wyżywienia. Senihelp dopuszcza współpracę na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o przepisy niemieckie. Firma wspiera również kandydatki w kwestiach formalnych, typu wypełnienie dokumentacji, sporządzenie urzędowych wniosków i rozliczeń, porad z zakresu prawa pracy, sposobu naliczania wynagrodzeń, a także lektoratów z języka niemieckiego.

Senihelp zapewnia szeroki wybór miejsc pracy zlokalizowanych zarówno w dużych miastach, jak i na wsi. Co ważne, opiekunki trafiają dokładnie do miejscowości i osoby, która została wybrana. Pracownik, przed podjęciem zlecenia decyduje o tym, czy woli się zajmować kobietą czy mężczyzną oraz jakiego typu czynności pielęgnacyjnych nie chciałby wykonywać. Na tej podstawie przekazywane są klientowi tzw. profile kandydatek, spośród których wybiera osobę, którą chce zatrudnić do opieki.

To, co wyróżnia Senihelp na rynku, to elementy oferty pracy dalece wykraczające ponad standardy, jak różnego typu benefity, premie i punkty lojalnościowe, wsparcie w rozwiązywaniu nieprzewidzianych zdarzeń, jak awarie w domu, choroba opiekunki czy zgon podopiecznego, a nawet pomoc psychologiczną. Dzięki temu pracownicy czują się pewnie, są dobrze przygotowani i czują się bezpiecznie podczas wykonywania obowiązków. Senihelp dysponuje sporym gronem stałych opiekunek, które systematycznie wyjeżdżają na kontrakty. Na niemieckim rynku ciągle jest na nie duże zapotrzebowanie, więc procesy rekrutacyjne nowych kandydatek trwają nieprzerwanie.


Zuzanna Pawełczyk, Jacek Majewski

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11