Jak firmy mogą zmieniać świat?

Jak firmy mogą zmieniać świat?

Budowanie lepszej przyszłości – razem możemy więcej

Fakt, że przedsiębiorstwa mają ogromny wpływ na środowisko nie ulega wątpliwości. Wobec zmian klimatycznych oraz wywołanych nimi wyzwań dla naszego społeczeństwa, coraz więcej firm rozpoczyna swoją drogę w kierunku zrównoważonego rozwoju.

 
Założona w 1941 roku przez braci Eugena i Martina Hilti, od prawie dwóch dekad kierowała się misją budowania lepszej przyszłości. Od lat skupiając się na innowacyjności i bezpośrednich relacjach z klientami marka Hilti stała się synonimem jakości i niezawodności, dokładając wszelkich starań do opracowywania zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań. Obecnie firma działa już w ponad 120 krajach. 30 000 pracowników Hilti na całym świecie wspólnie dąży do realizacji misji firmy, którą jest "rozwijanie entuzjazmu klientów i budowanie lepszej przyszłości". Zdając sobie sprawę z powagi zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz związanych z nimi wyzwań społecznych, firma zadecydowała o zwiększeniu swoich starań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W celu zapewnienia długofalowego sukcesu poprzez taką strategię biznesową, która stawia na równi z czynnikami ekonomicznymi, aspekty dotyczące środowiska, ludzi i społeczeństwa, w 2020 roku firma Hilti opracowała holistyczną strategię zrównoważonego rozwoju. Tym samym stworzyła fundamenty pod bardziej zintensyfikowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.


W 2021 roku Hilti skupiła się na wdrożeniu strategii w procesach biznesowych, również poprzez wprowadzenie aspektów dotyczących zrównoważonego rozwoju do procesu podejmowania kluczowych decyzji. Pozwoliło to na podejście do tematu w sposób jeszcze bardziej usystematyzowany, konsekwentny i kompleksowy, w każdym ze zdefiniowanych w 2020 roku trzech strategicznych obszarów działania - środowiska, ludzi i społeczeństwa.

 

baner_hilti_do_artykuu_1200_02


Środowisko

 
W obszarze działań "Środowisko" firma skraca termin realizacji swojego celu neutralności pod względem emisji CO2 we własnym łańcuchu wartości na rok 2023 (pierwotnie termin był wyznaczony na rok 2030).  Przejście na dostawy energii we wszystkich zakładach Hilti na całym świecie na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych zostało zakończone już pod koniec 2020 roku. Zasada gospodarki o obiegu zamkniętym − oddzielenie zużycia zasobów od wzrostu gospodarczego − jest drugim centralnym filarem celów ekologicznych Grupy zajmującej się technologią budowlaną. Hilti skupi się również na zwiększeniu udziału materiałów pochodzących z recyklingu w produktach i opakowaniach firmy.


Ludzie

 
Koncentrując się na ludziach, Grupa Hilti zajmuje się, między innymi, kwestią zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników swoich produktów i swoich pracowników, a także bezpieczeństwem budynków, przy których budowie zostały zastosowane produkty Hilti. Ponadto, prowadzone są lokalne inicjatywy wspierające pracowników w codziennej pracy. Niezwykle istotny jest także rozwój zawodowy pracowników, udzielanie wsparcia w budowaniu kompetencji i podwyższaniu kwalifikacji zawodowych. Firma deklaruje, że pracownicy są dla nich najważniejsi i bez nich organizacja nie odnosiłaby sukcesów, stąd Hilti dąży do tego, aby każdy pracownik czuł się w firmie dobrze, poprzez kulturę promującą różnorodność i włączanie oraz opierającą się na wzajemnych relacjach i kulturze feedbacku.


Społeczeństwo

 
Aby wnieść bardziej znaczący wkład w rozwiązywanie problemów społecznych na świecie, Grupa Hilti i Fundacja Hilti będą w przyszłości jeszcze ściślej łączyć swoje działania. Projekty społeczne prowadzone przez Fundację, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się, będą uzupełniane przez inicjatywy członków zespołów Hilti w ich własnych krajach. W tym celu stworzono globalny program wolontariatu „Engaged Beyond Business", który umożliwia pracownikom Hilti inwestowanie czasu i pieniędzy w lokalne projekty społeczne. W Polsce program funkcjonuje pod nazwą „2 dni dla lepszej przyszłości” i polega na przeznaczeniu 2 dodatkowych dni urlopu płatnego na wolontariat.


Poczucie, że firma jest społecznie odpowiedzialna i realizuje swoje działania z poszanowaniem wartości jakie wyznaje: odwagi, pracy zespołowej, prawości i zaangażowania – to argumenty, dzięki którym Grupa Hilti buduje zaangażowanie swoich pracowników w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Firma wielokrotnie podkreśla, że tylko dzięki wspólnemu działaniu swoich 30 000 pracowników na całym świecie jest w stanie realizować swoje założenia i budować lepszą przyszłość.

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11