Co jest teraz ważne dla pracodawców podczas rekrutacji?

rekrutacja czynniki wpływające na zatrudnienie

Co jest teraz ważne dla pracodawców podczas rekrutacji?

41% polskich pracodawców przy wyborze kandydata zwraca uwagę na jego poczucie odpowiedzialności i rzetelności, a 37% wskazuje na umiejętność komunikacji, współpracy i pracy zespołowej. Dla 32% firm ważna jest kreatywność talentów. Jak pokazują dane ManpowerGroup, według organizacji, najważniejszymi dla zwiększenia produktywności zespołów są rozwój zawodowy, pozytywna kultura pracy oraz work-life balance.

Na niedobór odpowiednich kandydatów do pracy wskazuje 8 na 10 firm na świecie. W Polsce odsetek ten jest nieco niższy, bowiem mówi o nim 7 na 10 organizacji znad Wisły. Jak pokazują dane ManpowerGroup, podczas rekrutacji, najważniejszą cechą kandydatów jest rzetelność i dyscyplina, a także umiejętność komunikacji, współpracy oraz pracy zespołowej – wskazuje na nie 4 na 10 polskich pracodawców. 32% z nich zwraca uwagę na to, czy dana osoba wykazuje się kreatywnością, a dla 30% ważna jest umiejętność rozwiązywania problemów.


Jak mówi Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower, pracodawcy na dzisiejszym rynku pracy poszukują wśród kandydatów połączenia umiejętności zawodowych, wiedzy oraz kompetencji osobistych, czyli zestawu cech indywidualnych.

– W środowisku zawodowym najbardziej cenione są osoby odpowiedzialne i rzetelne, ponieważ dają one gwarancję, że powierzone im zadania będą starały się zrealizować jak najlepiej, dotrzymując wyznaczonych terminów. To cechy talentów, które często determinują powodzenie prowadzonych projektów, dają również duży komfort zarządzania menadżerom. Organizacje to system naczyń połączonych, w którym każdy pracownik ma ważne zadanie do wykonania. Sukces rzadko zależy tylko od jednostki, dlatego tak ważna jest odpowiednia komunikacja oraz umiejętność współpracy w zespole. Te kompetencje wpływają na wzrost efektywności zespołów, pomagają w ich ciągłym doskonaleniu i rozwoju. Niezmiennie od lat wśród kandydatów do pracy pożądane są umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów, adaptacją, czy odpornością na stres, co pozwala na sprawne odnalezienie się w zmiennym, bardzo dynamicznym świecie pracy – dodaje ekspertka.


Respondenci zostali zapytani również o to, co jest ważne w zwiększaniu produktywności zespołów. Według 44% organizacji istotny jest tutaj rozwój zawodowy, możliwość reskillingu oraz upskillingu, a 39% uważa, że produktywność i zaangażowanie wzmacnia pozytywna kultura pracy, docenianie talentów za ich wyniki i osiągnięcia. Nie bez znaczenia jest także work-life balance (34%), a także jasno wyznaczone cele i zadania (23%).


– Nieustanny rozwój technologii, wprowadzane automatyzacje procesów, zmienność oczekiwań wobec pracowników determinują   konieczność rozwoju zawodowego talentów. Osoby otwarte na podnoszenie swoich umiejętności, reskilling oraz upskilling będą pozytywnie wpływały na wzrost efektywności. To właśnie dzięki nim organizacje będą mogły w pełni wykorzystywać najnowsze technologie, dynamicznie się rozwijać. Takie talenty są poszukiwane na rynku pracy, aby zmniejszyć ryzyko ich rotacji pracodawcy powinni zwrócić uwagę na ich potrzeby. Ważne jest docenianie przez przełożonych oraz możliwość utrzymania balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, co ma przełożenie także na pozytywną atmosferę pracy – podsumowuje Katarzyna Pączkowska.

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11