Dobry pracodawca, czyli jaki?

Dobry pracodawca, czyli jaki?

Dyskusja dotycząca efektywnej rekrutacji oraz potrzeb kadrowych na polskim rynku pracy
Uczestnicy debaty:
- dr Adrianna Frączek, Prorektor ds. nauki i jakości kształcenia, Powiślańska Szkoła Wyższa
- dr Małgorzata Karpińska-Karwowska, doktor nauk ekonomicznych, naczelna pielęgniarka Szpitala Powiatowego w Piszu, wykładowca akademicki w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
- Mikołaj Akerman, Prezes Zarządu MPS Sp. z o.o., rekrutacje dla branży medycznej 

Moderator: dr inż. Józef Zakrzewski, ekspert w zakresie zarządzania zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi

Spotkanie zostało zarejestrowane 1 grudnia 2023 roku podczas Europejskiego Forum Biznesu 2023

Dobry pracodawca, czyli jaki?

Dobry pracodawca, czyli jaki?

Dyskusja dotycząca efektywnej rekrutacji oraz potrzeb kadrowych na polskim rynku pracy
Uczestnicy debaty:
- dr Adrianna Frączek, Prorektor ds. nauki i jakości kształcenia, Powiślańska Szkoła Wyższa
- dr Małgorzata Karpińska-Karwowska, doktor nauk ekonomicznych, naczelna pielęgniarka Szpitala Powiatowego w Piszu, wykładowca akademicki w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
- Mikołaj Akerman, Prezes Zarządu MPS Sp. z o.o., rekrutacje dla branży medycznej 

Moderator: dr inż. Józef Zakrzewski, ekspert w zakresie zarządzania zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi

Spotkanie zostało zarejestrowane 1 grudnia 2023 roku podczas Europejskiego Forum Biznesu 2023

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11