Rozwój biznesu przez rozwój ludzi

Rozwój biznesu przez rozwój ludzi

Doosan Babcock Energy Polska S.A. działa na polskim runku od 25 lat, od 2007 r. jako cześć międzynarodowej Grupy Doosan, świadcząc wysokiej jakości usługi serwisowe, remontowe i modernizacyjne, jak również utrzymania ruchu w zakresie turbin parowych, kotłów, aparatury kontrolno – pomiarowej, automatyki (AKPiA) i elektryki oraz urządzeń i instalacji pomocniczych. Obecnie zatrudnia 550 osób. W 2014 r. spółka otworzyła nowe Centrum Techologiczno-Produkcyjno-Serwisowe w Rybniku.


doosan_process_logo_1170- Dla mnie, otwarcie nowej siedziby naszej Spółki to sukces wielu ludzi, którzy byli zaangażowani w jej powstanie. Teraz z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jest to również spełnienie jednego z moich marzeń. Jednocześnie jest to potwierdzenie naszej strategii rozwoju biznesu poprzez rozwój ludzi – powiedział Ryszard Siwoń-Olszewski, Prezes Doosan Babcock Energy Polska S.A. podczas oficjalnego otwarcia. Spółka od wielu lat wspiera odpowiedzialny i zrównoważony rozwój, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w swoim łańcuchu dostaw. W firmie program CSR ukierunkowany jest na problemy środowiskowe, społeczne i etyczne, w odpowiedzialny sposób przyczyniając się do rozwoju ludzi, a zarazem pozytywnie oddziałując na relacje firmy z klientami, dostawcami, pracownikami i społecznościami lokalnymi.


- Działania CSR prowadzimy w trzech kluczowych obszarach – mówi Prezes Ryszard Siwoń-Olszewski - Pierwszym z nich jest wspieranie inicjatyw edukacyjnych, które obejmują zachęcanie młodych ludzi do nauki przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki oraz wzmacniają rozwój osobisty naszych pracowników. Drugi obszar związany jest ze zrównoważonym rozwojem, koncentruje się na zarządzaniu naszym wpływem na środowisko, jakość, zdrowie i bezpieczeństwo. Ostatnim obszarem naszego zainteresowania jest społeczność lokalna, dla której staramy się czynić pozytywną zmianę poprzez tworzenie miejsc pracy. W styczniu 2017 r. Doosan Babcock zdobył Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu. Statuetki są przyznawane firmom i ich szefom, które w swojej działalności kierują się nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu.


Firma kładzie duży nacisk na ustawiczne podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Dlatego m.in. szkoli pracowników fizycznych we własnej szkole spawaczy, monterów i brygadzistów, a kadrze inżynieryjno-administracyjnej oferuje liczne zewnętrzne szkolenia oraz studia podyplomowe, w tym EMBA. Ponadto, rozwijając spółkę oraz tworząc nowe jej oddziały  na terenie Polski tworzy nowe miejsca pracy. Idea ta jest spójna ze strategią Doosan – 2G – growth of business by growth of people, czyli rozwój biznesu poprzez rozwój ludzi. - Ludzie byli i są podstawą naszego sukcesu i dzięki nim możemy budować naszą przyszłość, co z kolei zapewnia naszym pracownikom szanse na awans – mówi Prezes.


Czytając strategię i wizję spółki Doosan Babcock wyraźnie widać, że pracownicy są dla niej najważniejsi, a ochrona ich życia i zdrowia stanowi absolutny priorytet. Na działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dążenie do zera wypadków składa się wiele elementów. Te najważniejsze, to dla przykładu: rozpoczynanie każdego spotkania od krótkiej odprawy bhp, realizacja wewnętrznego Konkursu BHP na „Najbezpieczniejszy zakład”, zachęcanie pracowników do promowania rozwiązań poprawiających stan bhp, wdrożenie programu dodatkowych badań lekarskich dla pracowników starszych wiekiem, analiza zagrożeń przed rozpoczęciem pracy (LMRA) prowadzona bezpośrednio przez pracowników. Wszystkie te działania dostarczają dużo danych, które są podstawą podejmowanych działań prewencyjnych. Spółka prowadzi szereg programów mających na celu podnosić świadomość pracowników, nauczyć zarządzać bezpiecznie i efektywnie w zgodzie z polityką oraz najlepszymi praktykami w dziedzinie bhp, promować pozytywną kulturę organizacyjną. Najważniejsze to: Human Performance – 12 narzędzi zapobiegania błędom, który wspomaga realizację wizji „Focus 2 zero” oraz „Bezpiecznie zarządzanie” (oparte na programach Institution of Occupational Safety and Health).


- Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas bardzo ważne, dlatego też nasze działania nie ograniczają się jedynie do zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sprzętu czy realizowania naszej pracy zgodnie z procedurami. W codziennej pracy koncentrujemy się na kształtowaniu odpowiednich zachowań pracowników, ponieważ tylko przemyślane działania zmniejszają prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku. Dbamy o to, żeby każdy pracownik był zaangażowany w sprawy bezpieczeństwa, ochronę życia i zdrowia, posiadał niezbędną wiedzę do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania obowiązków oraz posiadał większą świadomość zagrożeń i zasad działania w sytuacjach niebezpiecznych – mówi Ryszard Siwoń- Olszewski - Wiemy, że każdy najdrobniejszy nawet wypadek to przede wszystkim cierpienie człowieka. Jest to najważniejszy dla nas argument na rzecz organizowania bezpiecznych warunków pracy.

Pracownicy Doosan Babcock udzielają się w formie wolontariatu w akcje, których nadrzędnym celem jest niesienie pomocy tym najbardziej potrzebującym. Spośród wielu wymienimy kilka podziękowań dla Firmy min. otrzymanych z Domu dla Nieletnich Matek w Rybniku, Domu Dziecka w Kozienicach, Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, Stowarzyszenia „17-tka” z Rybnika, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku (oddział pediatryczny), Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Ziemi Rybnickiej  oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rybniku za pomoc i zaangażowanie włożone w prace remontowe w tychże placówkach. Spółce dwukrotnie przyznano (w roku 2013 i 2015) nagrody „Wolontariusz Roku miasta Rybnika” Stowarzyszenia Oligos w Rybniku – w kategorii Wolontariat Pracowniczy i Główny Wolontariusz Roku.

Spółka kładzie duży nacisk nie tylko na rozwój swoich pracowników, ale również na rozwój młodzieży. Doosan Babcock od wielu lat wspiera Urząd Miasta Rybnik w organizacji Festiwalu Nauki, który pokazuje, że nauka nie musi być nudna, zwłaszcza jak możemy doświadczyć jej poprzez eksperymenty. W tym roku wydarzenie zgromadziło ponad 1100 dzieci z rybnickich szkół podstawowych. Dzieci miały okazję zobaczyć, w jaki sposób działa ciekły azot, a także jak przeprowadzane są reakcje chemiczne. Ponadto młodzi odkrywcy mogli zagrać na laserowej harfie oraz jeździć na elektrycznym rowerze. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych nie kończy się na powyższym. Spółka z chęcią wspiera inicjatywy uczniów w zakresie robotyki, gdzie przykładem może być koło naukowe Robotic z Zespołu Szkół Technicznych, którego uczniowie z sukcesem wystartowali w tym roku w VI Międzynarodowym Turnieju Robotów. Ponadto, Doosan Babcock od lat wspiera studentów z Instytutu Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Politechniki Śląskiej, którzy co roku budują samochód elektryczny i uczestniczą w zawodach ligi F24+ oraz The Greenpower Corporate Challenge na torze Rockingham Motor Speedway w Wielkiej Brytanii. Warto dodać, że przez ostatnie lata studenci Politechniki zajmowali miejsca w pierwszej trójce.

Doosan Babcock jest również sponsorem lokalnych i ogólnopolskich imprez (Jesienny Przegląd Kabaretowy RYJEK, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej, Ogólnopolski Konkurs Tańca Breakdance). Doosan wierzy, że długoterminowy, trwały sukces można osiągnąć tylko poprzez ludzi. - Ludzie byli i są podstawą naszego sukcesu i dzięki nim możemy budować naszą przyszłość – mówi Ryszard Siwoń-Olszewski - Zaufanie do naszych ludzi jest samym sednem filozofii zarządzania Doosan.

Doosan Babcock Enery Polska S.A. jest laureatem licznych nagród, jak choćby: Lider Polskiego Biznesu 2016, Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2016 przyznany przez Urząd Dozoru Technicznego i Ministerstwo Rozwoju, „Firma Dobrze Widziana”, Medal Europejski oraz Złote Godło „Najwyższa Jakość QI – Quality International 2016". Spółka może się również pochwalić dyplomem w uznaniu efektywnej współpracy w obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych, utrzymywania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego oraz wkładu w stabilny rozwój polskiej gospodarki przyznanego przez Urząd Dozoru Technicznego i Ministerstwo Rozwoju RP 2016 oraz dyplomem w uznaniu za wkład w tworzenie nowych miejsc pracy przyznany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RP.


Biuro prasowe Doosan Babcock Enery Polska S.A.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Są z nami

2023_9
2023_8
2023_7
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11