Polacy chcą pracować zdalnie i pracodawcy im to zapewnią

Polacy chcą pracować zdalnie i pracodawcy im to zapewnią

Zadowolony Polak to taki, który może sam decydować o tym, gdzie i kiedy chce pracować – uważa aż 84 proc. respondentów badania VMware. Dziś połowa firm oferuje taką możliwość. Nic dziwnego, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ¾ przedsiębiorstw chce zwiększyć wydatki na budowę cyfrowej kultury organizacji. 

Badanie The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete, przeprowadzone na zlecenie VMware wykazało, że przytłaczająca większość Polaków (84 proc.) jest bardziej zadowolona, jeśli może realizować swoje obowiązki z dowolnego miejsca. Dziś już ponad połowa firm (54 proc.) posiada politykę pracy hybrydowej, która polega na tym, że personel spędza część czasu w biurze, a część pracy wykonuje poza nim. 

Jak wykazały badania, co trzecia organizacja (31 proc.) realizuje tryb zdalny, tu członkowie organizacji wypełniają obowiązki służbowe z dowolnej lokalizacji. Tylko 14 proc. przedsiębiorstw ma politykę, zgodnie z którą pracownicy powinni realizować zadania wyłącznie z siedziby firmy. 

Wachlarz korzyści 

Satysfakcja pracowników to nie jedyna korzyść dla przedsiębiorców. Dzięki pracy hybrydowej i zdalnej aż połowa (50 proc.) ankietowanych organizacji zmniejszyła powierzchnię biurową od czasu sprzed pandemii.

– Wielu pracowników może wykonywać swoje obowiązki z dowolnego miejsca, a więc firmy mogą pozwolić sobie na zmniejszenie przestrzeni biurowej. W efekcie oszczędzają na kosztach utrzymania i eksploatacji budynków, takich jak opłaty za media, ochronę, czy też sprzątanie – uważa Robert Makuch, CFO w NTT Poland. Beneficjentów takiego rozwiązania, jest o wiele więcej, 82 proc. ankietowanych uważa, że lokalna społeczność bądź miasto odnoszą korzyści ekonomiczne dzięki organizacjom wspierającym politykę pracy hybrydowej lub zdalnej. 

Sytuacja bez wyjścia 

Czy firmy mogą się sprzeciwić i postawić veto dla pracowniczych wymagań?

– Mogą, ale byłoby to szalenie ryzykowne – uważa Makuch i tłumaczy: – Dziś mamy do czynienia z rynkiem pracownika, który jest zdeterminowany, by pracować tam, gdzie chce i jak chce, a biznes tych potrzeb nie może zignorować. Oczywiście, jeżeli chce do siebie przyciągać najlepsze talenty. Potwierdzają to wyniki badania VMware, zrealizowane na polskich ankietowanych: dla 39 proc. organizacji zatrudnianie i utrzymywanie personelu będą ważne ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości wykwalifikowanej kadry oraz zapobiegania rotacji. 

Stworzenie cyfrowego środowiska pracy, które nikogo nie będzie wartościować ze względu na miejsce pobytu, wymusza na firmach inwestycje w chmurowe systemy IT, które nieustannie łączą się z siecią. To z kolei naraża przedsiębiorstwa na cyberzagrożenia – nic dziwnego, że z powodu rosnących gróźb związanych z przetwarzaniem danych w formie elektronicznej oraz konieczności zabezpieczenia firmowych systemów informatycznych przed atakami hakerskimi bezpieczeństwo cybernetyczne (39 proc.) stanie się imperatywem. Napędzanie innowacji i kreatywności (dla 37 proc.) również będzie ważne. 

Czas na formalności 

Zgodnie z wynikami badań, najważniejszymi przesłankami dla wprowadzenia formalnych reguł dotyczących miejsca pracy są: wspieranie innowacji (40 proc.), zwiększenie bezpieczeństwa fizycznego (36 proc.) oraz cybernetycznego (35 proc.). Dzięki odpowiednim zasadom organizacja może lepiej wykorzystać swój potencjał i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. 

Około 35 proc. organizacji ma wdrożone formalne mierniki, które pozwalają kontrolować wpływ polityki dotyczącej miejsca pracy na innowacyjność. Natomiast 43 proc. jest w trakcie ustalania metod pomiaru — w obecnej chwili korzystają z nieformalnych wskaźników. Warto zwrócić uwagę, że zarządzanie innowacyjnością jest kluczowe dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i długoterminowego sukcesu organizacji. 

Według 77 proc. respondentów, polityka miejsca pracy została pozytywnie przyjęta w ich organizacji. To dobra wiadomość dla menedżerów, którzy starają się zapewnić swoim podwładnym jak najlepsze warunki do wykonywania obowiązków. 

Jest lepiej? 

Od czasu poprzedzającego pandemię w wielu organizacjach wzrosła wydajność pracowników (53 proc.), ich morale (51 proc.), satysfakcja z pracy (54 proc.) oraz współpraca w ramach zespołów (45 proc.). Pozwala to na wnioskowanie, że organizacje są w stanie zapewnić kadrom dobre warunki pracy w obecnej sytuacji, a ci dobrze radzą sobie z nowymi wyzwaniami. 

– Zawirowania gospodarcze skłaniają menadżerów do tego, by koncentrować się na jak najwyższej wydajności, co ma w ich mniemaniu, zabezpieczyć organizacje przed recesją gospodarczą. Niemniej nie powinno się to odbywać kosztem postępów poczynionych w zakresie elastycznych metod pracy. Wszystkie badania wykazały, że produktywność nie została osłabiona przez wdrożenie pracy hybrydowej – powiedział Piotr Kraś, menadżer zespołu architektów w VMware. – Pracownicy wierzą, że mogą wykonywać zadania lepiej, gdy mają wybór, w połączeniu z narzędziami, które to wspierają. Z drugiej strony liderzy biznesu uważają, że to biuro jest miejscem, które napędza innowacje. Choć dowody wskazują, że większość firm tego nie mierzy, więc wyobrażenie może rozmijać się z rzeczywistością – dodaje ekspert. 

W ciągu najbliższych 12 miesięcy ponad 3/4 (77 proc.) badanych polskich organizacji planuje znacznie większe inwestycje w kulturę cyfrową, a 1/3 (37 proc.) stawia na pierwszym miejscu takie wydatki, które napędzają innowacyjność i kreatywność. Wspieranie innowacji w celu stworzenia efektywności biznesowej, obniżenia kosztów lub zwiększenia atrakcyjności rynku jest niewątpliwie priorytetem biznesowym. 

Automatyzacja 

Automatyzacja i narzędzia cyfrowe pomagają organizacjom robić więcej za mniej. Wśród przedsiębiorstw, w których wzrosły inwestycje w tym kierunku, prawie połowa (42 proc.) firm w Polsce inwestuje w automatyzację, aby poprawić doświadczenie i produktywność pracowników. Z kolei 29 proc. oczekuje od automatyzacji przyspieszenia innowacji, a 52 proc. stworzenia szybszych i tańszych operacji. Najwyższe poziomy inwestycji są wśród organizacji, które stosują politykę hybrydową lub zdalną w porównaniu z tymi, które pracują tylko w biurze. Sugeruje to, że innowacje biznesowe i wydajność muszą być traktowane priorytetowo, ale nie kosztem elastyczności miejsca pracy. 

Metodologia 

Badanie zostało przeprowadzone przez Vanson Bourne na zlecenie VMware — zebrano dane z Polski od 200 osób z działów HR, IT, decydentów biznesowych i respondentów na poziomie pracowników, w okresie od lipca do sierpnia 2022 roku. 

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11