Lider rozwoju i odpowiedzialności społecznej

Lider rozwoju i odpowiedzialności społecznej

Lider rozwoju i odpowiedzialności społecznej

Posiada osiem fabryk, zatrudnia tysiące pracowników i jest obecny w ponad osiemdziesięciu krajach. Pronar jest nie tylko największym producentem maszyn rolniczych, komunalnych i recyklingowych w kraju, ale też należy do ścisłej czołówki najszybciej rozwijających się polskich firm. Udowadniając przy tym, że imponującym wskaźnikom biznesowym może z powodzeniem towarzyszyć narastająca troska o szeroko rozumiane dobro wspólne. Docenili to eksperci programu “Liderzy Społecznej Odpowiedzialności”, przyznając firmie tytuły “Dobry Pracodawca 2022” i “Eko Firma 2022”.

Ogromny, bez mała już globalny sukces spółki, nie byłby możliwy bez odpowiednich zasobów personalnych. Prezes Pronaru Sergiusz Martyniuk przy niemal każdej okazji podkreśla, że fabryki bez odpowiednich ludzi są co najwyżej warte tyle, ile makiety. Firma dokłada więc wszelkich starań, aby przyciągać najbardziej wartościowych specjalistów różnych dziedzin i rozwijać kompetencje u osób już zatrudnionych. Rosną nakłady na szkolenia, posiłki pracownicze są dofinansowywane, a osobom z dalszych części kraju spółka udostępnia służbowe mieszkania. Wszyscy mają też zniżki w działającej przy firmie szkole latania, gdzie mogą zdobyć licencję pilota szybowcowego i samolotów ultralekkich.

Bliskie sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej, charakterystyczna dla Podlasia troska o dziedzictwo przyrodnicze wraz z pozycją lidera polskiego recyklingu, stoją u podstaw szczególnej dbałości spółki o środowisko. Firma sukcesywnie zmniejsza swój ślad węglowy, co potwierdzają stosowne certyfikaty, a ponad 95 proc. wytwarzanych przez nią odpadów jest poddawane recyklingowi. Do tego intensywnie edukuje w tym zakresie swoich pracowników oraz wspiera w zbiórce odpadów lokalne instytucje w myśl wspólnej troski o zachowanie unikalnych walorów przyrodniczych Podlasia dla przyszłych pokoleń.

To właśnie w sześciu miejscowościach tego regionu znajdują się wszystkie fabryki firmy, z czego trzy w Narwi, gdzie umiejscowiona jest również jej centrala. Łącznie przetwarza się w nich ponad 10 000 ton stali miesięcznie. Produkowane tam maszyny wspierają codzienną pracę rolników, przedsiębiorstw komunalnych oraz branżę odpadową na każdym z zamieszkałych kontynentów. Budowana od ponad trzech dekad, do dziś oparta na wyłącznie polskim kapitale marka, stała się również synonimem jakości i stabilności wśród dostawców komponentów. Profile burtowe, elementy pneumatyki i hydrauliki, osie i układy jezdne oraz koła tarczowe Pronaru są montowane w maszynach największych światowych koncernów. W dziedzinie produkcji felg do maszyn wolnobieżnych, sięgającej miliona sztuk rocznie, spółka jest obecnie światowym wiceliderem.

Nazwa firmy jest nierozerwalnie związana z miejscem jej założenia. „Pro” – oznacza produkcję, a „Nar” - Narew, gdzie mieści się główna siedziba spółki. W Polsce kojarzona jest przede wszystkim z przyczepami, pozostając niekwestionowanym liderem rynku od kilkunastu lat. Portfolio tych maszyn liczy dziś ponad 130 modeli. Co najmniej tak dużym uznaniem jak w kraju, przyczepy Pronaru cieszą się na rynkach zachodnich, jak ma to miejsce w Niemczech, gdzie firma jest wiceliderem rynku.

Stawiając od początku istnienia na dywersyfikację produkcji Pronar od lat tworzy co najmniej równie rozbudowane portfolio w pozostałych filarach swojej działalności. Ostatnia dekada działalności firmy przyniosła ze sobą międzynarodowy sukces najmłodszej, ale zdecydowanie najbardziej innowacyjnej rodziny produktów – maszyn recyklingowych. Mobilne przesiewacze, rozdrabniacze, przenośniki czy przerzucarki kompostu Pronaru zyskały uznanie firm z branży odpadowej od USA, poprzez Europę aż po Daleki Wschód i Australię. Ostatnie lata to również intensywny rozwój stacjonarnych, kompleksowych linii do sortowania odpadów, a firma uruchamia właśnie produkcję kruszarek i przesiewaczy pokładowych.

Globalny sukces Pronaru nie miałby miejsca, gdyby nie konsekwentne budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacyjność. Jej głównym źródłem jest własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, gdzie gruntowne badania przechodzą wszystkie maszyny i komponenty oraz liczna kadra inżynierska, stale współpracująca z akademickimi ośrodkami naukowymi. Firma dysponuje infrastrukturą lotniczą i flotą powietrzną, a szkoła latania pomaga chętnym spełniać marzenia o zostaniu pilotem. Rozwój własnych możliwości globalnej komunikacji umożliwił firmie uruchomienie kolejnej innowacyjnej inwestycji – Centrum Wystawowego w Siemiatyczach, gdzie na ponad 10 ha goście mogą zapoznać się z kompletnym portfolio rozwiązań Pronaru w każdej rodzinie produktów, a także obejrzeć dynamiczne pokazy pracy maszyn recyklingowych. Sama idea centrum to przede wszystkim przełom w myśleniu o promocji własnych produktów – zamiast bardzo kosztownej obecności na największych światowych targach branżowych firma może w pełni zaprezentować własną ofertę u siebie.

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11