Lewe "L4". Czy lekarz może otrzymać zakaz wystawiania zwolnień po wykryciu ewidentnych nieprawidłowości?

Lewe "L4". Czy lekarz może otrzymać zakaz wystawiania zwolnień po wykryciu ewidentnych nieprawidłowości?

Jak wynika z danych Conperio, największej polskiej firmy doradczej zajmującej się kompleksowo problematyką absencji chorobowych, liczba zwolnień lekarskich ze wskazaniem „1-chory powinien leżeć” w 2023 w stosunku do 2022 wzrosła o 28,7%. Zdaniem Mikołaja Zając, eksperta rynku pracy, prezesa Conperio, związane jest to z łatwością pozyskiwania zwolnień za sprawą teleporad. W tym kontekście ekspert zastanawia się nad możliwością wprowadzenia zmian przepisów mających na celu stworzenie skutecznego systemu odbierania prawa do wystawiania zwolnień lekarzom, którzy dopuszczają się ewidentnych nadużyć w zakresie wystawiania "L4".

Niestety, ale na co dzień coraz częściej spotykamy się w naszej pracy z tego typu niepożądanymi praktykami. W naszym kraju powstały wyspecjalizowane portale, które oferują sprzedaż „L4” w popularnej opcji „dodaj do koszyka”. W dwóch ostatnich latach obserwowaliśmy narastający problem związany z nadmiernym lub nieuzasadnionym wystawianiem zwolnień lekarskich również przez niektórych lekarzy. Istnieją obawy, że mogą oni wystawiać zwolnienia nie przestrzegając właściwych standardów medycznych lub wręcz w zamian za korzyści finansowe. Znane są nam przypadki lekarzy, którzy wystawiają w ciągu roku ponad 800 zwolnień dla jednego podmiotu, m.in. poprzez konsultacje medyczne w wiadomościach SMS, narażając tym samym pracodawcę na straty w wysokości ok. 1,5 mln zł. Praktyki takie nie tylko zagrażają uczciwości systemu zdrowia, ale również mają negatywny wpływ na zaufanie społeczne do instytucji medycznych oraz prowadzą do wzrostu kosztów dla firm i instytucji ubezpieczeniowych. Dodatkowo, nadużywanie uprawnień do wystawiania zwolnień lekarskich prowadzi do obciążenia systemu opieki zdrowotnej oraz może wpływać na dyskomfort psychiczny i społeczny osób faktycznie potrzebujących wsparcia. Lekarz, który wystawia zwolnienia lekarskie bez zachowania zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz przepisów dotyczących wystawiania zwolnień lekarskich, naraża się m.in. na odpowiedzialność zawodową oraz karną. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że w praktyce, pomimo profesjonalnie sporządzonych raportów oraz jasnych dowodów nadużyć, wobec lekarzy, którzy się takowych dopuszczają, nie są wyciągane odpowiednie konsekwencje. Nad tym problemem, a także nad dalszą formą oraz dostępnością teleporad powinni moim zdaniem pochylić się w pierwszej kolejności rządzący – komentuje Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio. 

Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio.

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11