InPost w drodze do NET-zero

Program InPost Green City

InPost w drodze do NET-zero

Szanse i ryzyka związane z ESG (z ang. Environmental, Social, Corporate Governance), czyli ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym, mają coraz bardziej realny i mierzalny wpływ na biznes. A jeszcze nie tak dawno liderzy zadawali sobie pytanie, czy zmiana świadomości klientów, coraz bardziej restrykcyjne regulacje prawne oraz wyzwania związane z realizacją strategii zrównoważonego rozwoju, aby na pewno są warte nakładów inwestycyjnych i czasem trudnych w realizacji projektów? 


By lepiej zrozumieć kontekst, spróbujmy się przenieść się wstecz o kilka lat – dzisiaj trudno sobie było wyobrazić, że ktokolwiek poza grupką ekspertów wiedział czym jest ślad węglowy i jak liczyć poszczególne zakresy. Dzisiaj są to już całe zespoły, które pracują nad projektami dekarbonizacyjnymi i nad liczeniem śladu węglowego w całym łańcuchu wartości. Czy możemy sobie przypomnieć, czy eko-influencerzy byli już wtedy popularni? Albo czy można było uzyskać lepsze warunki kredytowe w oparciu o realizacje KPI związanych z ESG? I czy dyskurs o klimacie był aż tak obecny w popularnych mediach?

 Dziś mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Ostatnie miesiące obfitują w dodatku w aktualizacje standardów, dyrektyw oraz wytycznych związanych ze zrównoważonym raportowaniem tworząc tym samym nowy krajobraz ESG. Dyrektywa CSDDD, Dyrektywa CSRD oraz jednolite standardy raportowania ESRS - to tylko część zmian, które całkowicie przekształcą polski oraz globalny rynek. Zmiany te wywołują różne reakcje: ekscytację u jednych, oraz przerażenie i niepewność u tych, którzy dopiero mają wkroczyć w świat raportowania. Tym, co jest bardzo ważne, to zmiana świadomości Zarządów i Rad Nadzorczych którzy przecież nadają kierunek firmom i instytucjom, konsultantów, instytucji rządowych i pozarządowych, ale także klientów i pracowników. 
Dzisiaj ESG już nie jest „nice to have” tylko „must have”. Nie ma już powrotu do świata bez ESG, a Ci, którzy kwestionują jego zasadność znajdą się na uboczu, ryzykując tym samym zaufanie konsumentów i partnerów biznesowych. Dlaczego konsumentów? Nieco danych z raportu Climate Sentiment Index ukazuje obecne oczekiwania Polaków wobec biznesu/pracodawców:
    • 83% Polaków uważa, że firmy powinny robić więcej, aby rozwiązywać problemy zmian klimatu
    • 86% badanych uważa, że firmy powinny inspirować partnerów i klientów do działań w zakresie zrównoważonego rozwoju
    • 68 % badanych uważa, że ma siłę/moc by zmusić korporacje do zmiany
    • 72% z Pokolenia Z twierdzi, że nie pracowałoby dla firmy, która nie ma dobrych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju

Jeśli do tych informacji dodamy jeszcze perspektywy banków i instytucji finansowych oraz spojrzenie inwestorów, dopełni nam się obraz nowego krajobrazu, gdzie ESG jest już nową normą i kluczem do zwiększenia wartości firmy dzięki tzw. konkurencyjności klimatycznej, czyli zdolności firm i organizacji do osiągania sukcesu i przewagi konkurencyjnej poprzez realizację działań związanych z ochroną środowiska, redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz wdrażaniem innych praktyk zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Te działania często prowadzą do obniżenia kosztów operacyjnych, poprawy wizerunku firmy oraz zwiększenia efektywności w dłuższej perspektywie. Co więcej, wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju często napędza innowacje w firmach. Konieczność redukcji wpływu na środowisko oraz spełniania coraz bardziej wymagających standardów etycznych stawia przed przedsiębiorstwami wyzwanie znalezienia nowych, bardziej efektywnych rozwiązań. To z kolei prowadzi do rozwoju nowych technologii, procesów produkcyjnych czy usług, co może przekładać się na przewagę konkurencyjną na rynku. Wierzę jednak, że dla wielu driverem zmian będzie nie tylko motywacja finansowa, ale działania o charakterze etycznym i moralnym. Choć brzmi to jak banał, prawdą jest, że to co robimy dzisiaj kształtuje przyszłość naszej planety i tylko od nas zależy, czy nasze dzieci w dorosłym życiu będą znały świat taki, jakiego my doświadczamy, czy może z trudem będą się adaptować do anomalii środowiskowej i jej konsekwencji. Musimy działać już teraz i to jest ostatni moment, aby przyjmować ambitne zobowiązania dotyczące ochrony środowiska, bo przyszłość świata zależy w ogromnej mierze od tego, w jaki sposób będzie funkcjonował biznes, czy wystarczająco szybko w biznesie nastąpią te potrzebne zmiany.

Strategia dekarbonizacji


Strategia ESG Grupy InPost ma wiele celów, jednak oczywistym priorytetem jest dążenie do neutralności klimatycznej. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to jedno z największych wyzwań stojących nie tylko przed Grupą InPost, ale i przed całym biznesem; to wyzwanie globalne. Najnowszy Global Risk Report wskazuje, że najbliższa dekada będzie się charakteryzować ogromnymi kryzysami środowiskowymi i klimatycznymi oraz utratą bioróżnorodności. Niestety są to zagrożenia, na które świat jest najsłabiej przygotowany. Autorzy raportu alarmują, że niestety wciąż nie ma koordynacji pomiędzy działaniami państw i poszczególnych organizacji, a dodatkowo wciąż obserwujemy rozbieżności pomiędzy tym, co jest naukowo konieczne do osiągnięcia NET-ZERO, a tym, co jest politycznie i technologicznie wykonalne.      

     inpost paczkomat zielone miasto 
W 2022 roku komunikowaliśmy, że przystąpiliśmy do inicjatywy Science Based Targets. Teraz z dumą możemy powiedzieć, że nie marnowaliśmy czasu i że udało nam się opracować Strategię Dekarbonizacji dla całej Grupy InPost, a nasz ambitny cel bycia NET-ZERO do 2040 roku został pozytywnie zwalidowany przez SBTi. Dołączając do SBTi znaleźliśmy się w gronie liderów - ponad 5700 firm i instytucji z całego świata. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że jesteśmy pierwszą firmą w Polsce z zatwierdzonymi przez SBTi celami NET-ZERO do 2040 oraz jedną z trzech firm na świecie w sektorze logistycznym, która realizuje ambitną ścieżkę dekarbonizacji do 2040 roku. To bardzo ambitne zobowiązanie i wyróżniające Grupę InPost. Tylko nieliczne firmy, nawet na rynku europejskim, zobowiązały się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 roku. Oznacza to, że do 2040 roku Grupa InPost zredukuje 95% wszystkich emisji CO2 w zakresie 1 i 2 oraz 90% w zakresie 3. Wszystkie pozostałe emisje zostaną zaś zneutralizowane zgodnie z kryteriami SBTi przed osiągnięciem zerowej emisji netto.

Program InPost Green City


ESG to oczywiście nie tylko kwestie środowiskowe. ESG ma także ogromny potencjał budowania lojalności klientów i wpływania na jakość życia lokalnych społeczności. Dobrym przykładem ilustrującym powyższe twierdzenie jest Program InPost Green City, który ma na celu tworzenie bardziej zrównoważonych miast poprzez wprowadzanie różnorodnych inicjatyw ekologicznych i społecznych. O popularności i skali tego Programu świadczy fakt, że liczba miast, które przystąpiły do Programu to ponad pięćdziesiąt, a sama liczba inicjatyw to już blisko sześćdziesiąt!
Program InPost Green City skupia się na wielu obszarach. Jednym z nich jest edukacja ekologiczna – w 2023 roku zorganizowaliśmy EduStrefy w sześciu miastach (we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Łodzi), pomagające najmłodszym mieszkańcom zrozumieć znaczenie proekologicznych działań. Poprzez naukę segregacji śmieci, oszczędzania wody, zachęcanie do wybierania przyjaznych środowisku środków transportu i kształtowanie innych proekologicznych nawyków, Program wspiera świadomość ekologiczną. W ramach Programu angażujemy się również w zielone inicjatywy, takie jak zazielenianie urządzeń Paczkomat rozchodnikami na dachu, które nie tylko pomagają gromadzić wodę, ale również wspomagają proces redukcji CO2. Jesteśmy pierwszą firmą na polskim rynku, która stosuje takie rozwiązania. Wsłuchujemy się w głos mieszkańców i staramy się wychodzić naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. Dobrym przykładem jest np. współpraca z Zielonym Funduszem m.st. Warszawy, która zaowocowała rewitalizacją przestrzeni miejskiej m.in. przy ul. Balonowej w Warszawie i na Żoliborzu czy z miastem Lublin, gdzie w ostatnich tygodniach pomagaliśmy tworzyć ogród deszczowy. W Wyszkowie zostaliśmy fundatorem ławek solarnych, w Kielcach dzięki naszemu wsparciu w jednej ze szkół podstawowych pojawił się ogród wertykalny, w Krakowie organizujemy sadzenie drzew, a na Podkarpaciu przy współpracy z Zielonym Funduszem dla Rzeszowa stworzymy motylarnię z nasadzeniami roślin wabiących motyle i łąkę cebulową z krokusów. Szczególnie dumni jesteśmy także z tego, że sukcesywnie wymieniamy naszą flotę kurierską na pojazdy elektryczne. Na polskich drogach jeździ już tysiąc elektryków!
Program InPost Green City to doskonały przykład wykorzystania strategii ESG w budowaniu lojalności klientów, którzy identyfikują się z wartościami i działaniami promowanymi przez InPost, co długofalowo prowadzi do zbudowania trwałych relacji i zaufania. 


Świadomi konsumenci

Wreszcie, to konsument stanowi jedną z sił napędowych zwiększonych wysiłków w dziedzinie ESG w biznesie. Wg raportu Statista, ESG stało się główną wartością dla konsumentów. Aż 44% konsumentów określani są w nim jako „purpose-driven” – to znaczy, że są chętni do wprowadzenia zmian do swoich nawyków, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Tym samym szukają marki, które jest zgodna z ich wartościami. Z kolei tylko 4% stanowią klienci określani jako „product-driven”  - to znaczy, że koncentrują się głównie na funkcjonalność produktu. Są zwykle związani mocno z jedną marką i nie patrzą na trendy. Skala zmian jest, jak widać, ogromna.
 Klienci oczekują zatem od firm większej przejrzystości i odpowiedzialności. Pragną wiedzieć, jakie kroki podejmuje firma w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, ochrony praw pracowniczych czy dbałości o etyczną produkcję. Firmy, które spełniają te oczekiwania, budują większe zaufanie i lojalność klientów – wartość, która dla każdej organizacji jest niezwykle cenna.

logo inpost

 

Więcej informacji na: https://greencity.pl/

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11