Zbiór narzędzi i dobrych praktyk dla polityk publicznych na rzecz rynku pracy przyszłości

PILLARS project

Zbiór narzędzi i dobrych praktyk dla polityk publicznych na rzecz rynku pracy przyszłości

Zakończył się międzynarodowy projekt Pillars, którego głównym celem było dostarczenie informacji i wiedzy dotyczących, tego jak tworzyć nowoczesne polityki rynku pracy, które będą odpowiedzią na wyzwania przyszłości.
Międzynarodowe zespoły uczonych i ekspertów szukały m.in. odpowiedzi na następujące pytania: jakiego rodzaju nowe umiejętności będą poszukiwane na rynku pracy, oraz w jaki sposób zrewidować system edukacyjny i podnoszenia kwalifikacji, aby stworzyć możliwości ich nabycia.

Projekt Pillars współtworzyło dziesięciu partnerów wywodzących się z Unii Europejskiej, Chin i Ameryki Łacińskiej (uczelnie i instytuty badawcze) wspieranych przez grupę kilkudziesięciu ekspertów z róznych stron świata w tym z Polski. Punktem wyjścia do zaproponowanych rozwiązań było badawcze skupienie się wokół trzech filarów (ang. pillars) - przeszłości (analizy dotychczasowych rozwiązań i ich skuteczności), wizualizacji przyszłości oraz diagnozy stanu obecnego. Uwzględniono przy tym m.in. takie czynniki jak wpływ zmian technologicznych, handlu międzynarodowym i transformacji przemysłowej na rynek pracy i zapotrzebowania kompetencyjne.

Projekt zakończył się w 2023 roku, a na stronie pojawiło się szczegółowe podsumowanie jego wyników i przedstawione zostały opublikowane narzędzia, z których można korzystać bezpłatnie https://www.h2020-pillars.eu/toolkit :
Ten zestaw rozwiązań stanowi repozytorium zasobów, które mogą być pomocne regionalnym i/lub krajowym decydentom w kreowaniu „włączającego” (ang. inclusive) rynku pracy, przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości stworzonych przez automatyzację (tj. w warunkach określanych jako transformacja technologiczna).


Zestaw narzędzi ma na celu wspieranie osiągnięcia trzech celów tworzenia polityk:


    1. Zapobieganie ujemnym skutkom i łagodzenie skutków przenoszenia stanowisk pracy po zastosowaniu automatyzacji;
    2. Stymulowanie tworzenia innowacyjnych i włączających miejsc pracy, opartych na automatyzacji; 
    3. Wspieranie pracodawców i pracowników podczas transformacji rynku pracy, po zastosowaniu / wdrożeniu automatyzacji.


    • Przesunięcie stanowiska pracy oznacza wymuszoną utratę pracy i zwolnienia pracowników w wyniku eliminacji zadań lub rodzajów stanowisk pracy.
    • Transformacja pracy oznacza zmianę charakteru pracy i samego miejsca pracy.
    • Innowacyjne tworzenie miejsc pracy odnosi się do procesu tworzenia nowych miejsc pracy w wyniku przyjęcia technologii automatyzacji.
    • Tworzenie miejsc pracy włączających odnosi się do procesu tworzenia nowych miejsc pracy stymulujących włączenie, szczególnie w przypadku osób, które wcześniej były bezrobotne lub nieaktywne na rynku pracy.
Zestaw narzędzi zawiera: 
    • Narzędzie samooceny służące określeniu gotowości regionu/kraju na włączające rynki pracy w świetle transformacji technologicznej
    • Studia przypadków dotyczące dobrych praktyk politycznych i wyciągniętych wniosków, zidentyfikowane w 10 regionach Europy
    • Krótkie artykuły i streszczenia kluczowych wniosków, opracowane na podstawie przeglądu literatury, wywiadów i studiów przypadków
    • Zbiór dobrych instrumentów i praktyk politycznych
    • Szablon planu działania i wytyczne dotyczące polityki
    • Uwagi metodologiczne


Partnerzy projektu:
    • ifo Institute — Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich,
    • University of Sussex,
    • Universiteit Utrecht,
    • Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt,
    • Technopolis Group,
    • The United Nations University – Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology,
    • CRISP – Interuniversity Research Centre on Public Services,
    • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS),
    • Halle Institute for Economic Research (IWH) – Member of the Leibniz Association,
    • Renmin University of China,
    • The Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN ECLAC).

Więcej informacji na stronie projektu https://www.h2020-pillars.eu/


Zachęcamy do zapoznania się z narzędziami, opracowaniami oraz przyjętą metodologią.


Kontakt do osób upoważnionych do wypowiadania się w imieniu projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W pracach grupy ekspertów do spraw przyszłych technologii, umiejętności i kreowania „włączającego” rynku (Expert Stakeholder Group on Future Technologies, Skills and Inclusive Labour Markets) brał udział zastępca dyrektora  Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach Marek Hadała.


QR kod prowadzący do strony głównej:

 

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11