Firma przyjazna ludziom i środowisku

Firma przyjazna ludziom i środowisku

Zrównoważony rozwój, w poszanowaniu dla całego środowiska to priorytety strategii biznesowej firmy Electrolux, wiodącego światowego producenta zmechanizowanych urządzeń dla gospodarstw domowych i do użytku profesjonalnego. Firma rocznie sprzedaje ponad 40 mln innowacyjnych produktów spod znaków Electrolux, Zanussi, AEG, Eureka i Frigidaire.


Codzienną działalność przedsiębiorstwa reguluje Kodeks Etyczny, który zawiera najważniejsze normy obowiązujące wszystkich pracowników (blisko 60 tys. na świecie, w tym 3 tys. w Polsce). Obejmuje on standardy związane z takimi obszarami, jak: relacje z partnerami handlowymi i klientami, rachunkowością, zaangażowaniem politycznym, ochroną środowiska naturalnego, czy praktykami w miejscu pracy. W korporacji obowiązuje także wewnętrzny Kodeks Postępowania, mówiący o tym, że w obrębie każdego obszaru działania (produkcji, sprzedaży i dystrybucji) należy szanować bezwzględnie prawa człowieka, jego bezpieczeństwo i zdrowie oraz środowisko naturalne. Te zasady postępowania odnoszą się również do partnerów Electrolux – dostawców i podwykonawców.


Poszanowanie dla ekologii


Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego odzwierciedla się już na etapie projektowania urządzeń, których funkcje użytkowe nie mogą doprowadzać do niekorzystnego oddziaływania na środowisko – mówi Dominika Kosman-Czeczot, Manager ds. Komunikacji Electrolux Poland.
– To na przykład zmywarki, które redukują zużycie wody o 40 proc., pralki z ograniczonym poborem prądu o 63 proc., czy odkurzacze Green, których obudowy są wykonywane z przetworzonego plastiku. W 2010 r. firma opracowała serię pięciu unikalnych urządzeń „Odkurzacze z morza”, wykonanych z plastikowych odpadów zebranych z wód Pacyfiku, Oceanu Indyjskiego, Morza Śródziemnego, Bałtyku i Morza Północnego. Rok później, przy współpracy ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, powstał szósty odkurzacz zrobiony wyłącznie z polskich surowców wtórnych.


Ponadto Electrolux przekazuje część pieniędzy ze sprzedaży swoich produktów na „Kampanię Wodną”, organizowaną przez Polską Akcję Humanitarną. Projekt ma na celu finansowanie budowy studni z wodą pitną dla mieszkańców Sudanu. Uruchomiono specjalną aplikację na Facebook’u, z założeniem podniesienia świadomości w zakresie indywidualnego oraz globalnego zużycia wody. Ambasadorem akcji jest Izabela Miko.


Polityka pro-pracownicza


Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy naszej kadrze, szczególnie tej związanej bezpośrednio z procesem produkcyjnym. W 2013 roku zostaliśmy uznani za najbezpieczniejszą firmę w branży AGD na świecie – podkreśla Dominika Kosman-Czeczot. W ramach obchodów drugiego Światowego Dnia BHP w firmie Electrolux, jej fabryka w Żarowie otrzymała wyróżnienie jako zakład, w którym odnotowano największą poprawę wskaźników bezpieczeństwa wśród wszystkich oddziałów koncernu w Europie. Wskaźnik wypadkowości poprawiono aż o 87,3 proc.


Wśród głównych elementów, które charakteryzują politykę firmy w podejściu do pracowników, jednocześnie stanowiących jej fundamenty działania są szacunek i różnorodność, etyka i uczciwość oraz bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Electrolux wyróżnia się też trzema podstawowymi wartościami, którymi są: innowacja, klient w centrum uwagi i nastawienie na wyniki.


Wsparcie społeczności i młodych talentów

Firma aktywnie angażuje się w pomoc instytucjom potrzebującym – domom dziecka, przedszkolom, lokalnym organizacjom sportowym. Współpracuje też ze szkołami np. w zakresie organizacji praktyk oraz uczelniami wyższymi, jak np. z Politechniką Wrocławską.


Electrolux wspiera rozwoju młodych talentów. Od 12 lat daje młodym, utalentowanym projektantom możliwość publicznego zaprezentowania swoich innowacyjnych koncepcji podczas międzynarodowego konkursu Electrolux Design Lab. Skierowany jest on do absolwentów i studentów wzornictwa przemysłowego. Nagrodą główną w konkursie jest 5 tys. EUR oraz płatny staż w jednym z ośrodków projektowania. Połowa zwycięzców z poprzednich edycji konkursu, po zakończeniu stażu kontynuowała współpracę z Electrolux, co stanowi wyjątkową szansę na rozwój i zdobywanie doświadczenia, pod czujnym okiem najlepszych specjalistów.


Beata Sekuła

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11