Grzegorz Tyluś, TERG SA

Grzegorz Tyluś, TERG SA

Bardzo cieszymy się, że Kapituła Ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności, działająca pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, zdecydowała o przyznaniu naszej sieci tytułu Dobrego Pracodawcy 2017. To wyróżnienie odbieramy jako potwierdzenie skuteczności naszych działań oraz idei tworzenia przyjaznych miejsc pracy, jaką staramy się realizować od ponad 15 lat. U jej podstaw są wartości, które wspólnie uznajemy za niezwykle istotne nie tylko z punktu widzenia pracodawcy, czy pracobiorcy, ale również Klienta.

Poczucie stabilizacji zatrudnienia i finansowego bezpieczeństwa, koncepcja współdziałania, a nie współzawodnictwa i wspieranie indywidualnego rozwoju to elementy, które mają swoje odzwierciedlenie we wdrażanych przez Media Expert programach pracowniczych. Wspomniałem również o Klientach, bowiem to, jak zostaną oni obsłużeni zależy przecież od wysokich kwalifikacji zawodowych, zaangażowania i satysfakcji z wykonywania codziennych obowiązków naszych sprzedawców i konsultantów. Uważamy, że pracownicy Media Expert stanowią jeden z najważniejszych kapitałów, a umiejętne nim zarządzanie wpływa finalnie na konkurencyjność naszej sieci. Brzmi korporacyjnie, ale korporacja to słowo, którego unikamy. Dziś zatrudniamy ponad 7 tys. osób, ale wciąż staramy się bardzo indywidualnie traktować każdego z naszych pracowników. To ogromna zasługa kadry zarządzającej siecią, wspierającej inicjatywy, dzięki którym praca w Media Expert jest również okazją do zawierania ciekawych znajomości, budowania relacji, empatii i otwartości na świat oraz rozwijania i dzielenie się swoimi pozazawodowymi pasjami.

Nie można jednak zapominać o nieco bardziej przyziemnych sprawach, które budują poczucie stabilizacji zatrudnienia i finansowego bezpieczeństwa. Stawiamy na długoletnią współpracę oraz budujemy indywidualne ścieżki rozwoju kariery, inwestujemy w kompetencje i tworzymy warunki, w których każdy z naszych pracowników może uwolnić swój potencjał. Ta strategia przynosi obopólne korzyści i jest doceniana przez samych pracowników. Świadczy o tym chociażby fakt, że wśród naszej kadry jest wielu pracowników z kilkunastoletnim już dorobkiem zawodowym, którzy swoje pierwsze kroki w karierze stawiali właśnie w Media Expert.

Społeczna odpowiedzialność naszej sieci znajduje swoje odzwierciedlenie również w projektach, których celem jest wsparcie osób poszkodowanych przez los lub instytucji, które tego typu zadania wypełniają zgodnie ze swoimi obowiązkami statutowymi. Działająca przy sieci Media Expert Fundacja „Włącz się!” jest jednym z prekursorów i promotorów idei wolontariatu pracowniczego w Polsce. Jesteśmy dumni z naszych pracowników, którzy z  entuzjazmem i empatią angażują się w pomoc najbardziej potrzebującym, realizując nawet kilkadziesiąt projektów charytatywnych rocznie.  

Grzegorz Tyluś, Dyrektor HR

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11