Klub Liderów CSR

to ponadbranżowa organizacja skupiająca Laureatów wszystkich edycji Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności oraz te firmy, dla których działania w zakresie CSR stanowią ważny element kompleksowej strategii zarządzania.

Głównym założeniem Klubu jest kształtowanie świadomości społecznej, edukacja oraz podejmowanie kompleksowych inicjatyw w zakresie:

  • ekologii i ochrony środowiska,

  • dobroczynności i akcji charytatywnych,

  • wolontariatu pracowniczego i działań kadrowych,

  • kształtowania właściwego modelu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

  • wspierania kreacji pozytywnych relacji z różnymi grupami interesariuszy, w tym z władzami lokalnymi i kontrahentami,

  • opracowywania, wdrażania i certyfikacji zintegrowanych systemów zarządzania, itp.

Wszystkie projekty realizowane przez Członków Klubu Liderów CSR swoim charakterem wpisywać się będą w założenia biznesu społecznie odpowiedzialnego i tym samym stanowić będą doskonałe narzędzia propagujące w różnych środowiskach społecznych działania zgodne z kodeksem dobrych praktyk i etyką w biznesie.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Są z nami

2023_9
2023_8
2023_7
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11