Ponad 25 proc. organizacji wdrożyło w minionym roku automatyzację w działach HR

Ponad 25 proc. organizacji wdrożyło w minionym roku automatyzację w działach HR

Nawet ponad 25 proc. firm deklaruje, że w ciągu mijającego roku wdrożyło automatyzację w obszarze HR1. Inwestycje w najnowsze rozwiązania technologiczne są podyktowane przede wszystkim liczbą wyzwań, z jakimi zmagają się dziś nowoczesne działy kadrowo-płacowe, a także oczekiwaniami ze strony pracowników.

Specjaliści muszą sprostać im zarówno na etapie rekrutacji, onboardingu, jak i podczas długofalowego kształtowania pozytywnych doświadczeń wszystkich członków zespołu, które stanowi priorytet na 2023 r. dla 47 proc. liderów HR2.

Rosnące wymagania na rynku pracownika

Przedstawiciele działów kadrowo-płacowych deklarują, że do ich największych wyzwań należą aktualnie: brak kandydatów do pracy o określonych kompetencjach, presja na zwiększanie wynagrodzeń, a także wysoka rotacja wśród członków zespołu3. W związku z tym główne obszary do zagospodarowania przez HR wynikają dziś przede wszystkim z faktu funkcjonowania na rynku pracownika i konieczności odpowiadania na jego rosnące oczekiwania.

- Działy kadrowo-płacowe obecnie koncentrują się głównie na pozyskiwaniu talentów, ograniczeniu rotacji pracowników oraz ich rozwoju, a także bieżącym zarządzaniu teczkami personalnymi. Jednak biorąc pod uwagę sytuację ostatnich lat, liczba obszarów, za które odpowiadają liderzy HR, staje się z czasem coraz większa. W związku z tym rośnie potencjał nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pozwalają skutecznie zagospodarować żmudne i czasochłonne zadania, uwalniając od nich specjalistów. Dane rynkowe potwierdzają, że w tym zakresie firmy najczęściej decydują się na oprogramowanie wspierające pracę HR w ramach kadr i płac, co deklaruje 81 proc. respondentów4. Wspomniane potrzeby pracowników działów HR adresuje kompleksowo nasze rozwiązanie Human Capital 365 dla Microsoft Dynamics 365, które wspiera specjalistów zarówno w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, jak i kwestiami kadrowo-płacowymi, takimi jak konfiguracja składników płacowych lub ich list czy też strukturyzacja danych personalnych. Nie mam wątpliwości, że kluczowa okazuje się dziś również skalowalności narzędzia. Obserwując dynamiczny rozwój naszych klientów, dostrzegamy konieczność dostarczenia im oprogramowania, które nie będzie w żaden sposób ich ograniczać, a dzięki swoistej elastyczności sprawdzi się zarówno w niewielkich organizacjach, jak i korporacji zarządzającej tysiącami kartotek pracowniczych – mówi Daniel Olejniczak, Managing Director, Fellowmind Poland.

Zmieniające się uwarunkowania prawne

Gdy organizacje szukają rozwiązania usprawniającego funkcjonowanie HR, najczęściej kierują się kryterium ceny. Jednak wśród swoich priorytetów równie często wymieniają możliwość integracji narzędzia z firmowymi systemami, np. ERP (53 proc.) i dostosowania funkcjonalności do specjalistycznych potrzeb organizacji (49 proc.), a także gwarancję bezpieczeństwa i zgodności z prawem (47 proc.)5. Wymogi związane m.in. z RODO, a także dynamicznie zmieniające się środowisko prawne sprawiają, że zachowanie zgodności z przepisami, czyli compliance, wymaga dużego zaangażowania.

- Elastyczność, zdolność do efektywnej adaptacji i nieustanny rozwój to pożądane cechy dla specjalistów HR, ale jednocześnie dla narzędzi, z których powinni oni korzystać. Dlatego też firmy najchętniej decydują się na oprogramowanie, które umożliwia skalowanie, jest ulepszane w czasie, oferuje możliwość integracji z firmowymi systemami, np. ERP, a także daje szansę na dostosowanie do standardów pracy w danym zespole. To wnioski poparte opiniami wielu naszych klientów, którzy w przypadku wdrożenia Human Capital 365 dostrzegają ogromną korzyść w integralności systemu z Microsoft Dynamics 365 i spójności całego ekosystemu. Nie należy przy tym zapominać o tym, aby wybrane rozwiązanie gwarantowało zgodność z przepisami prawa, tym bardziej w obliczu dynamicznych zmian uwarunkowań prawnych oraz dotkliwych kar za potencjalne naruszenia danych – mówi Daniel Olejniczak, Managing Director, Fellowmind Poland.

Dział HR nie bez powodu uznawany jest za jedno z najważniejszych ogniw w firmowej strukturze. Jego funkcjonowanie w bezpośredni sposób wpływa na obszary o krytycznym znaczeniu z perspektywy całej organizacji. W związku z tym wszelkie rozwiązania optymalizujące pracę specjalistów obszaru kadrowo-płacowego długofalowo warunkują osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Więcej informacji: www.fellowmind.pl

1 Raport GreatExpectiations. Relacje HR a zarząd – oczekiwania a rzeczywistość, Extended Tools, 2022

2 Raport The top 5 priorities for HR in 2023, Gartner, 2022

3 Raport GreatExpectiations. Relacje HR a zarząd – oczekiwania a rzeczywistość, Extended Tools, 2022

4 Silniejsza pozycja HR i potencjał dla technologii, Pracuj.pl, 2022

5 Tamże

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11