Europejskie Forum Biznesu 2022

Europejskie Forum Biznesu 2022

Europejskie Forum Biznesu 2022

22.11.2022 r. w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Biznesu 2022, podczas którego poznaliśmy Laureatów Programów Najwyższa Jakość QI 2022 oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności: Dobra Firma, Dobry Pracodawca i Eko Firma. Wydarzenie było transmitowane online za pośrednictwem strony Facebook.com/ForumBiznesu.

EFB kierujemy do środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, jak również wszystkich zainteresowanych tematami związanymi z prowadzeniem biznesu w Polsce, zrównoważonym rozwojem, ekologią i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w firmach. Celem wydarzenia jest wymiana informacji i doświadczeń oraz pomoc w nawiązaniu wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami forum.

Hasło tegorocznego EFB to: "Gospodarka w niepewnych czasach - wyzwania, zagrożenia, szanse". Podobnie jak w latach poprzednich podczas debat i dyskusji rozmawialiśmy na ważne dla przedsiębiorców tematy. Poruszyliśmy m.in. zagadnienia dotyczące: cyberbezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracowników i konkurencyjności polskiej branży turystycznej.

Jak co roku EFB było również Galą Finałową Programów Najwyższa Jakość QI oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności: Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma. Podczas wydarzenia zostały również wręczone specjalne wyróżnienia przyznane gminom (Przyjazna Gmina 2022) oraz turystycznym usługom i produktom (Turystyczny Produkt/Turystyczna Usługa Roku 2022).

Europejskie Forum Biznesu 2022

11.00 – 11.30 Inauguracja
Wystąpienia:

- Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Grupy Media Press, organizator wydarzenia,

- Grażyna Żarlicka, AS-Qual, Członek Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International,


- Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Katowice,

- Ewa Zielińska, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

11:30 – 12:15
Debata: Konkurencyjność polskiej branży turystycznej


Uczestnicy: 

- Iwona Mohl, Dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,
- Karolina Zieleń-Rak, Museum Manager, Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie,
- Wojciech Dziąbek, Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W tej części forum rozmawialiśmy m.in. o specyfice branży w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim, o konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw i regionów turystycznych oraz o tym, jak wzmocnić ich turystyczny potencjał. Wraz z zaproszonymi ekspertami staraliśmy się uzyskać odpowiedzi na wiele trudnych pytań: na czym polegają obecne problemy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem turystycznym, jaka jest turystyka w czasach wyzwań? Jak pomagają w tym nowe technologie i innowacyjne rozwiązania? Jakie jest miejsce samorządu terytorialnego i jego rola w gospodarce turystycznej? W czym upatrywać szans, a gdzie tkwią bariery związane z branżą?

12:15 – 12:30
Ceremonia wręczenia nagród Przyjazna Gmina 2022 oraz Turystyczny Produkt / Turystyczna Usługa Roku 2022

12:30 – 12:50
Rozmowa z Tomaszem Królem, autorem książki „Jeśli nie lean, to co?”, której uroczysta premiera miała miejsce właśnie podczas EFB. Książka ukazała się pod patronatem ForumBiznesu.pl.

13:00 – 14:00 Studio EFB 
Debata: Ekonomika przedsiębiorstw i gmin. Polski Ład 2.0. Inflacja i jej wpływ na gospodarkę w biznesie i samorządzie.

Uczestnicy: 
- Mariusz Pakuza
, manager Biura Relacji Społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialny za Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, radny Rady Miasta Ruda Śląska,
- Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy,
- Michał Pierończyk, Prezydent Rudy Śląskiej,
- Zbigniew Suchyta, Burmistrz Strzegomia, woj. dolnośląskie,
- dr inż. Józef Zakrzewski, ekspert w zakresie zarządzania zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi oraz projektami unijnymi.

Tematyka debaty: 
- Konsekwencje wprowadzania rozwiązań Polskiego Ładu dla firm i samorządów w Polsce. Obserwacje, wnioski.
- Nowe przepisy a rzeczywistość.
- Postulaty i kierunki weryfikacji polityki podatkowej: stabilizacja, przewidywalność i poszanowanie prawa, ograniczenie fiskalizmu.
- Polski Ład 2.0 – zmiany po 1 lipca br.
- Kryzys zaufania do państwa. Opresyjność administracji – stereotypy a fakty.
- Regulacje a bezpieczeństwo prawne kontra potrzeby inwestowania.
- Finanse publiczne, bezpieczeństwo budżetowe.

13:00 – 14.30
Panel: Ekonomika Ochrony Zdrowia. Finansowe aspekty w zarządzaniu placówkami systemu ochrony zdrowia

Uczestnicy:
- dr Katarzyna Strzała-Osuch, profesor Powiślańskiej Szkoły Wyższej Prorektor Uczelni,
- Katarzyna Piechówka oraz Monika Jaroszewicz-Bortnowska, Kancelaria MERITUM sp. j., 
- Justyna Mieszalska, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.,
- Marcin Połowniak, Dyrektor Przychodni Medycznych, Prezes Zarządu NEUCA MED Sp. z o.o.,
- Marzena Mrozek, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.,
- Jolanta Sobierańska-Grenda, Prezes Zarządu Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.,
- Grażyna Stachowicz, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.,
- mec. Jarosław Jaroszewicz-Bortnowski.

Tematyka panelu:
- Bieżące problemy ekonomiczne placówek ochrony zdrowia w Polsce.
- Czym jest skuteczne finansowanie oraz zarządzanie w ochronie zdrowia?
- Rola analiz ekonomicznych.
- Bezpieczny dla statusu zdrowotnego poziom wydatków.
- Pozycje w budżetach dotyczące zabezpieczenia przed błędami medycznymi, roszczeniami, odszkodowaniami. Naruszenie praw pacjenta. Zakres odpowiedzialności placówki medycznej.

14.30 – 15.30
Ceremonia wręczenia nagród QI 2022 w kategorii QI Services (Usługi Najwyższej Jakości)

16:05 – 16:30
Rozmowa: Cyberbezpieczeństwo. Znaczenie bezpieczeństwa cyfrowego w Infrastrukturze Krytycznej

Pojęcia cyberzagrożenia, cyberataki i cyberbezpieczeństwo jak nigdy wcześniej w historii od pewnego czasu nabierają szczególnego znaczenia. Jakie są zagrożenia dla administracji i biznesu? Jakie są filary cyberbezpieczeństwa? Jakie są strategie bezpieczeństwa cyfrowego? Jak kształtuje się relacja pomiędzy rosnącym poziomem cyfryzacji a kompetencjami użytkowników? Te wszystkie ważne tematy zostały poruszone podczas rozmowy z Andrzejem Cieślakiem, ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa, Prezesem Zarządu firmy Dynacon Sp. z o.o.

16:35 – 17:35
Debata: Bezpieczna firma jako przestrzeń rozwoju organizacji i pracowników

Uczestnicy:
- dr inż. Józef Zakrzewski, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej, doktor nauk ekonomicznych, członek rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie zarządzania zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi oraz projektami unijnymi,
- Krystian Fiedziuszko, właściciel marki Jumper Polska i Prezes Fundacji Jumper,
- Julita Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Phillips Poland,
- Tomasz Król, Instytut Doskonalenia Produkcji, autor książek z zakresu zarządzania organizacją. Twórca koncepcji zarządzania pn. Good Sense Management.

Tematyka debaty:
- Jakie warunki musi spełnić rozwijająca się firma aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikowi?
- W jaki sposób wpływa to na organizację?
- Jakie działania warto prowadzić w obecnych czasach w zakresie Employer Brandingu?
- Jak pozyskiwać talenty i sprawić, żeby pracownicy chcieli zostać w firmie na lata?

17:40 – 19:10
Panel: Zrównoważony rozwój – ekologia, energetyka, rewitalizacja. Eko-firma i eko-gmina – europejskie dążenia a polskie możliwości w dobie aktualnego kryzysu energetycznego. Zrównoważony rozwój – frazes czy konieczność?

Uczestnicy:
- dr Mariusz Szeib, Prezes Zarządu Texet Poland Sp. z o.o.,
- Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
- Marzena Komar, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.,
- Paweł Ozga, Burmistrz Świebodzic, 
- Mariusz Ciesiun, Dyrektor 4ECO Sp. z o.o.,
- Jarosław Grobelny, Prezes Zarządu Intereko Energia,
- Jacek Szczepiński, Dyrektor “POLTEGOR-INSTYTUT” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 
- Piotr Żarczyński, Dyrektor Postępu, ArcelorMittal,
- Marta Krejpowicz, Kierownik Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania, Polski Komitet Normalizacyjny.

Tematyka panelu:
- Zielona transformacja - wydatek czy inwestycja?
- Rola państwa i UE w realizacji „Fit for 55” i ESG - nakaz czy wsparcie?
- Kto jest odpowiedzialny za realizację „zielonej transformacji”- przedsiębiorcy czy obywatele?
- Odpowiedzialna transformacja czy „greenwashing”?
- Czy Rosja zatrzyma „zielony zwrot” czy go przyśpieszy?
- Wkład normalizacji w zrównoważony rozwój.

19.15 – 20.45
Uroczystość wręczenia nagród Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2022 – Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma oraz Najwyższa Jakość Quality International 2022 w kategorii QI Produkt (Produkt Najwyższej Jakości) oraz QI Order (System Zarządzania)

***
Program Najwyższa Jakość QI jest organizowany od 16 lat. Od początku jego celem jest wskazanie i wyróżnianie tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Laureaci konkursu wyłaniani są w trzech kategoriach: Produkt, Usługa i System Zarządzania oraz w 4 grupach podmiotów uzależnionych od wielkości zatrudnienia (firmy mikro, małe, średnie i duże) oraz w odrębnej grupie Samorząd. Od wielu lat patronat nad Programem sprawują: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Quality International
Podczas EFB nagrodzeni w Programie Najwyższa Jakość QI 2022 odebrali grawerowane Medale QI oraz dyplomy potwierdzające otrzymane przez nich tytuły. Wręczyliśmy również nagrody specjalne przyznawane wielokrotnym Laureatom konkursu: Perły QI, Złote Perły QI, Diamenty QI oraz Brylant QI.

Więcej o projekcie: https://najwyzszajakoscqi.pl/index.php/o-programie

Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2022

W czasie wydarzenia poznaliśmy także zwycięzców Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2022 w kategoriach: Dobra Firma, Dobry Pracodawca i Eko Firma. W jego ramach wyróżniliśmy liderów w zakresie realizacji założeń odpowiedzialnego biznesu, działań i inwestycji na rzecz ekologii oraz polityki pracowniczej i employer brandingu. Podmioty te zostały uhonorowane statuetkami Lidera Społecznej Odpowiedzialności. W tym roku wraz z portalem SpolecznieOdpowiedzialni.info zorganizowaliśmy piętnastą edycję tego projektu.

Więcej o Programie Liderzy Społecznej Odpowiedzialności: https://spolecznieodpowiedzialni.info/program-lso/o-programie

Regulamin wydarzenia dostępny jest tutaj

Europejskie Forum Biznesu 2022

Organizator

Forum Biznesu ForumBiznesu.pl

Partner

AQUAL

Patronat Honorowy:

Parlament Europejski logo MRiT Marszałek Województwa Śląskiego
  Prezydent Miasta Katowice NCBiR PARP  
  UEK PKN    

Partnerzy Wspierający:

4ECO CSL Grupa Verbis Dynacon_logo
JUMPER Polska Meritum Muszynianka TU Zdrowie
Pasieka SW Ambrożego Wodki Raciborskie DPIiN_logo Intereko Energia
Stunobet LEKAM_logo PRS INVEST KOMFORT

 

Patronat Medialny:

DGP DGP.PL Forsal.pl dziennik.pl
TVP 3 Katowice TVS spolecznieOdpowiedzialni.info Biznes Trendy

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11