Czy produkcja może być kobietą?

Czy produkcja może być kobietą?

Kobieta-magazynier, operator czy lider to coraz częstszy widok w polskich firmach produkcyjnych. Wraz ze zmianami społecznymi i mentalnymi wzrosła ich rola na rynku pracy – jak podaje GUS w 1950 roku panie stanowiły 31 proc. wszystkich zatrudnionych, w 2014 niemalże połowę – 49 proc.


Stopniowo zaciera się także stereotypowy podział na zawody typowo „męskie” i „kobiece”, a odsetek pań zatrudnionych w budownictwie czy sektorze produkcyjnym zwiększa się. O kobietach w zakładach produkcyjnych i równym traktowaniu rozmawiamy z Dominiką Frydlewicz, HR Manager firmy Cedo.

Tradycyjne postrzeganie roli kobiety w społeczeństwie ewoluuje, co w naturalny sposób przekłada się na obszar zatrudnienia. Zmiany możemy zaobserwować również w sektorze produkcyjnym – według danych Eurostatu w branży komputerowej, motoryzacyjnej i produkcji chemicznej przybywa kobiet. – Z jednej strony coraz więcej pań wybiera uczelnie techniczne czy wykonuje zawody, które w powszechnej opinii były zarezerwowane dla mężczyzn, z drugiej to sam biznes mocniej docenia kobiety, czerpiąc z ich umiejętności, doświadczenia i wiedzy, co wyraźnie obserwujemy w obszarze produkcyjnym. Potrzebujemy zarówno kobiet inżynierów, jak i pań z wykształceniem technicznym czy zawodowym. Czy zatem „produkcja może być kobietą”? Nie, ale tylko dlatego, że „produkcja” nie powinna mieć płci – mówi Dominika Frydlewicz, HR Manager Cedo Polska i dodaje: -  Dobra organizacja stawia na wykwalifikowaną kadrę i daje równe szanse wszystkim pracownikom – służą temu wewnętrzne regulacje firmowe czy promowanie szkoleń i programów rozwojowych. Właśnie tak staramy się działać w Cedo. Panie stanowią niemal 50 proc. wszystkich pracowników (zatrudniamy 392 mężczyzn i 361 kobiet), a ich średni staż pracy wynosi 5,8 lat. Rekordzistka przepracowała w dziale produkcji aż 25 lat!

Słaba płeć?

Według raportu „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy” wydanego przez Główny Urząd Statystyczny w 2018 roku, panie przeważają w kilku grupach zawodowych: pracowników usług i sprzedawców, specjalistów, pracowników biurowych, pracowników wykonujących proste prace oraz techników. Natomiast jest ich najmniej w grupie operatorów, monterów maszyn i urządzeń oraz robotników przemysłowych – tam niemalże 90 proc. osób zatrudnionych stanowią mężczyźni. – Trudno dziwić się statystykom – na stanowiskach produkcyjnych obok umiejętności niekiedy potrzebna jest także siła fizyczna. Dlatego w naszej firmie podejmujemy działania mające na celu budowanie świadomości wśród pracowników i promujące równy dostęp do programów szkoleniowych. Wdrażamy także rozwiązania, które podnoszą komfort pracy i redukują znaczenie siły fizycznej na stanowisku. Ten proces wspiera technologia i automatyzacja. Na przykład dzięki zastosowaniu manipulatorów i elektrycznych wózków, czy automatycznej stacji rozładunku materiałów przenoszenie i podnoszenie produktów staje się łatwe – mówi Dominika Frydlewicz, HR Manager Cedo Polska i dodaje: - W naszych strukturach kobiety pracują na takich stanowiskach, jak operator, kontroler jakości, lider produkcji, magazynier i na przestrzeni lat ich udział zwiększa się. Cały czas prowadzimy kampanie promujące wewnętrzne rekrutacje oraz zachęcamy do udziału w szkoleniach i programach rozwojowych, tak aby wszyscy pracownicy, w tym kobiety, świadomie i z ochotą rozwijali swoje kompetencje oraz obejmowali nowe stanowiska.

Wyzwanie – równowaga

Mówiąc o sytuacji pracujących kobiet nie sposób nie wspomnieć o godzeniu obowiązków pracowniczych z tymi po pracy, domowymi, w tym z rolą rodzica. – Połączenie pracy zawodowej i obowiązków domowych jest wyzwaniem dla rodziców. Dlatego niezbędne jest wsparcie ze strony pracodawcy i podejmowanie takich inicjatyw, które ułatwią zachowanie równowagi pomiędzy tymi sferami. W Cedo staramy się nie tylko przełamywać stereotypowe podejście do ról społecznych, ale także promujemy partnerstwo w życiu osobistym, w tym wspólne rodzicielstwo. Podstawą jest tworzenie warunków umożliwiających w równym stopniu korzystanie z urlopów i innych form sprawowania opieki. Wspieramy w tej sferze matki i ojców. Kluczowe jest również zaplanowanie powrotu do pracy. W ubiegłym roku 11 rodziców wróciło do pracy z urlopu rodzicielskiego. Równouprawnienie w miejscu pracy to także jednakowe wynagrodzenie na stanowiskach – w Cedo pracownicy piastujący tę samą funkcję zarabiają tyle samo. Kompetencje decydują o wynagrodzeniu, a nie płeć – podsumowuje Dominika Frydlewicz, HR Manager Cedo Polska

Kobiety pracujące w sektorze produkcyjnym mierzą się z różnymi wyzwaniami – krzywdzącymi stereotypami i uprzedzeniami wynikającymi z postrzeganiem ich jako słabszej płci. Dlatego tak ważna jest postawa wspierająca ze strony organizacji – to szansa nie tylko na swobodny rozwój zawodowy pań, ale także rozwój sektora produkcyjnego.

 

Biuro prasowe Cedo Sp. z o.o.

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11