Zróżnicowane i inkluzywne środowisko pracy w Grupie BMI

 

 

Ostatnie dwa lata zmieniły rzeczywistość w której funkcjonują firmy, rzucając wyzwania z którymi do tej pory się nie mierzyliśmy. Walka z pandemią  wymusiła całkowite przewartościowanie działań i strategii firm w obszarze funkcjonowania całego biznesu. Firmy musiały szybko dostosować się do nowej rzeczywistości i przeorganizować wiele obszarów.


bmi_fot_700

 

Olbrzymie wyznawania stanęły przed działami HR a także przed całym managementem firm. Na pierwszy plan wysunęło się stworzenie środowiska pracy w którym pracownik będzie czuł się bezpiecznie. To właśnie bezpieczeństwo zarówno to zdrowotne jak i ekonomiczne stało się jednym z priorytetów dla pracownika. Firmy BMI Icopal oraz BMI Braas podjęły szereg działań mających na celu sprostanie tym wyzwaniom. Koncentracja na zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy w zupełnie innym aspekcie niż do tej pory stała się jednym z głównych działań. Przejście w tryb pracy zdalnej tam gdzie to możliwe, tygodniowe informacje do wszystkich pracowników, akcje informacyjne i kampanie dotyczące waliki z Covid, specjalne działania sanitarne oraz nieograniczona możliwość wykonywania testów a także wsparcie dla pracowników to przykłady jak BMI starało się stawić czoło nowej rzeczywistości.

W tak trudnym okresie na pierwszy plan wysunęła się jak nigdy dotąd potrzeba odpowiedniej komunikacji z pracownikiem oraz konieczność utrzymania zespołów i ich zaangażowania. To wszystko wymaga również nowego podejścia do kompetencji które potrzebujemy w firmie przede wszystkim  na poziomie osób zarządzających. Zwinne przywództwo oraz zarządzanie zmianą to podstawa dla firmy w okresie tak dużych zmian. W tym kierunku BMI rozwija kadrę menadżerską.

Zmiany i nowa rzeczywistość były również impulsem do przyjęcia kierunku działań w obszarze Diversity and Inclusion. Zapewnienie zróżnicowanego i inkluzywnego środowiska pracy stało się dla firmy BMI jednym z kluczowych priorytetów w strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Stworzenie kultury organizacyjnej opartej na inkluzji, równouprawnieniu i zarządzaniu różnorodnością jest dla firmy BMI fundamentalną wartością i filarem kapitału firmy. Firma BMI podjęła szereg aktywności w tym kierunku, powołany został specjalny komitet którego zadaniem jest opracowywanie planów działań zarówno tych krótko jak i długoterminowych. Skupiliśmy się na prawie wszystkich obszarach począwszy od rekrutacji, poprzez ścieżki kariery oraz rozwoju a także samego miejsca pracy tworząc środowisko dla każdego kto chce w firmie BMI pracować niezależnie od wieku czy płci. Kampanie informacyjne oraz warsztaty D&I mają na celu budowanie świadomość i kultury organizacyjnej. Staramy się tworzyć spersonalizowane podejście do zapewnienia zrównoważonego zatrudnienia. Różnorodność jest podstawą każdego społeczeństwa - wyzwaniem jest stworzenie takich warunków aby mogła ona funkcjonować przynosząc korzyści zarówno firmie jak i pracownikom.

Zrównoważony rozwój to także kierunek w jaki zmierza firma BMI i na czym opiera budowanie swojej strategii. Staramy się działać tak aby w każdym naszym obszarze realizować cele zrównoważonego rozwoju. Budujemy również świadomość pracowników jak ważne są cele zrównoważonego rozwoju oraz jak silny jest nasz wpływ zarówno jako firmy oraz każdego z nas w naszych codziennych działaniach na to jak będzie wyglądało jutro. Bo tak naprawdę to jak będzie wyglądało „jutro” będzie oceną tego c
o robimy dzisiaj.

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2