Zespół, który buduje swój sukces

Od blisko 20 lat Castorama zajmuje czołową pozycję w branży DIY/home improvement (ulepszania domów). Za sukcesem firmy stoją ludzie, którzy często są związani z nią od wielu lat i w jej strukturach rozwijają swoje talenty. Pracownicy są też głównym fundamentem, dzięki któremu spółka chce w dalszym ciągu budować swoją przewagę rynkową.


W sklepach Castorama i w centrali firmy pracuje obecnie ponad 11 500 osób, wśród których znajdują się ludzie z różnym wykształceniem i w różnym wieku. Zaangażowanie pracowników sprawia, że osiąga ona kolejne sukcesy i jest liderem rynku. Castorama stawia na osoby otwarte, chętne do zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń, podchodzące z pasją do codziennej pracy. To dzięki nim klienci mogą otrzymać profesjonalne wsparcie podczas realizacji projektów związanych z ulepszaniem domów i ogrodów oraz zyskują dostęp do oferty, która spełnia ich oczekiwania, obdarzając tym samym pracowników Castorama swoim zaufaniem.


Praca z perspektywą


W Castorama Polska budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy jest fundamentem, na którym opiera ona swój trwały rozwój. Efekty widoczne są na wielu płaszczyznach jej działalności. Prócz oczywistych standardów cechujących dobrego pracodawcę, takich jak zapewnienie stabilnych warunków zatrudnienia, firma stale udoskonala wszelkie istotne obszary z punku widzenia pracowników - na przykład program szkoleń, system premiowy, czy pakiet świadczeń dodatkowych dostępnych dla zespołu. Spółka umożliwia rozwój i dba również o to, by każdy kto posiada cenne doświadczenie, chciał zostać z nią na lata. Dane dotyczące struktury zatrudnienia potwierdzają skuteczność firmy w tym zakresie. Obecnie aż 68 proc. osób zatrudnionych w Castorama Polska jest związanych z nią ponad 5 lat, w tym 34 proc. to osoby z ponad 10-letnim stażem.

W odpowiedzi na oczekiwania pracowników

Aby móc budować przyjazne i rozwojowe środowisko pracy Castorama podchodzi poważnie do monitorowania potrzeb pracowników i poziomu ich zaangażowania. Spółka włącza również swój zespół we wdrażanie skutecznych rozwiązań korzystnie wpływających na funkcjonowanie całej organizacji. Od 2008 roku firma prowadzi w swoim zespole badanie zaangażowania, które od  4 lat obejmuje pracowników wszystkich szczebli. Pozwala mierzyć ono skuteczność wszelkich inicjatyw na rzecz wzmacniania zaangażowania i tworzenia jak najlepszych warunków pracy. Wskazuje ono zarówno mocne strony organizacji, oraz pozwala zidentyfikować elementy wymagające poprawy. Wyniki badania, po zebraniu i analizie, wracają do przełożonych zespołów w całej Polsce. Na ich podstawie liderzy wraz z poszczególnymi grupami tworzą i wdrażają plany działania, które pozwalają na wzmocnienie korzystnych warunków pracy dla zespołu i poprawę w obszarach, które tego wymagają. Wybrane, zrealizowane pomysły prezentowane są podczas cyklicznie organizowanych Dni Zaangażowania, by z inspirujących rozwiązań mogli czerpać inni i tym samym mogły one korzystnie wpłynąć na  funkcjonowanie całej firmy.

We wspólnie wyznaczonym celu

Castorama przykłada również dużą wagę do ambicji zawodowych swoich pracowników. Od 2013 roku cyklicznie prowadzony jest proces Rozmów Rozwojowych, którym objętych jest 3 000 pracowników. Pracownik dokonuje oceny własnej pracy w minionym roku, a następnie omawia je z przełożonym. W wyniku tej rozmowy, na bazie zgłoszonych potrzeb i zauważonych obszarów do rozwoju, w odniesieniu do aspiracji pracownika, powstaje indywidualny plan rozwojowy. W dalszej kolejności Dział HR analizuje zgłoszone potrzeby i organizuje działania wspierające realizację ustalonych planów rozwojowych.

Dodatkowe korzyści dla pracowników

W Castorama Polska pracownicy mogą korzystać z wielu świadczeń dodatkowych, dostępnych zarówno w pracy jak i czasie wolnym. Spółka obejmuje swój zespół Grupowym Ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jest ono w całości opłacane przez pracodawcę. Jego zaletami są: szeroki zakres ochrony, wysokie kwoty świadczeń i  ochrona zarówno od wypadków w pracy, jak i w życiu prywatnym. Pracownikom Castorama przysługuje również prywatna opieka medyczna. Bazowy, bezpłatny pakiet gwarantuje im dostęp do podstawowych specjalistów i badań. Pracownicy mają ponadto możliwość wykupienia dodatkowego, opłacanego samodzielnie, rozszerzonego zakresu opieki medycznej dla siebie i swojej rodziny. Cały zespół Castorama Polska posiada również dostęp do systemu kafeteryjnego. Za pośrednictwem systemu on-line każdy może wykorzystać przysługujące mu punkty i przeznaczyć je m.in. na karty i wejściówki do obiektów sportowych i rekreacyjnych, bilety do kina i teatru oraz na koncerty, kupony do sklepów.


Pracownicy Castorama Polska mogą na preferencyjnych warunkach wykupić dodatkowe ubezpieczenie na życie dla siebie, małżonka(i)/partnera(ki) oraz pełnoletnich dzieci. Mają również możliwość wyboru pakietu ubezpieczeń zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebami. Pamiętając o najmłodszych dzieciach Castorama wdrożyła w 2016 r. Program Ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. W Castorama Polska pracownicy mogą korzystać ze wsparcia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki z niego przeznaczone są na m.in.: zapomogi, pożyczki, dopłaty do wypoczynku Pracowników i ich dzieci czy dopłat do leczenia sanatoryjnego oraz wczasów profilaktyczno-leczniczych i turnusów rehabilitacyjnych. Wśród świadczeń dostępnych dla osób zatrudnionych w Castorama Polska jest również Pakiet Usług Assistance, karta rabatowa do sieci spożywczej i IKZE – program zabezpieczenia emerytalnego na specjalnych warunkach.

„To ludzie tworzą sukces naszej firmy” – hasło to towarzyszy organizacji od wielu lat. To dzięki pracownikom, ich zaangażowaniu i codziennej pracy Castorama wzmacnia swoją  pozycję  lidera rynku DIY/home improvement. Hasło to odzwierciedla również realizowaną przez spółkę  strategię w zakresie tworzenia jak najlepszych warunków zatrudnienia. Działania dedykowane pracownikom były wielokrotnie doceniane przez zewnętrzne podmioty, czego skutkiem są otrzymywane nagrody i wyróżnienia. Castorama szczyci się prowadzeniem Odpowiedzialnego Biznesu, którego jednym z aspektów jest budowanie dobrych relacji z pracownikami.


Magdalena Klimek

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2