Twarze CSR

Wybuch pandemii Covid-19 i przejście na pracę zdalną, a w związku z tym pojawienie się nowych wyzwań dla pracodawców sprawiły, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Komentarz Agnieszki Surowiec z Intrum Sp. z o.o.
Wywiad z Michałem P. Dybowskim, Ekspertem Sztucznej Inteligencji i Nowych Technologii z Warszawskiej Sieci Współpracy Klaster – nst.agency Polska
W jaki sposób zmniejszać emisję CO2? Czy rozwiązania ekologiczne mogą być bardziej efektywne? Jak zmieniła się ekoświadomość konsumenta? Na te oraz inne pytania odpowiada Piotr Wieliński, Dyrektor Zarządzający w firmie Hydro Extrusion Poland.
CANPACK to międzynarodowa firma działająca na 5 kontynentach. O społecznej odpowiedzialności biznesu rozmawiamy z Bartłomiejem Wojdyło, Zastępcą Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju.
Rozmowa z Lechem Antkowiakiem, politologiem, ekspertem ds. rynku pracy, wykładowcą w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, obecnie współautorem Podyplomowych Studiów "Ekspert Rynku Pracy".
Z Witoldem Ziomkiem, Prezesem Zarządu MPWiK Wrocław rozmawiamy o tym, jak duże znaczenie dla miejskiej Spółki ma zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność.
Wybuch epidemii koronawirusa i jego konsekwencje w turystyce, transporcie, gastronomii i wielu innych branżach skutkują nie tylko załamaniem ekonomicznym, ale nasilają również poczucie strachu. Komentarz Katarzyny Richter.
Rozmowa z dr hab. Anną Llanos-Antczak, prof. AEH i Prorektorem ds. Współpracy Międzynarodowej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
O działaniach w zakresie wdrażania filozofii zrównoważonego rozwoju w Grupie CANPACK rozmawiamy z Bartłomiejem Wojdyło, pełniącym obowiązki Dyrektora Biura Zrównoważonego Rozwoju.
O roli zaangażowania w działania na rzecz lokalnej społeczności rozmawiamy z z Laurą Hołowacz, Prezes Zarządu CSL Sp. z o.o.
Rozmowa z Mikołajem Zającem, założycielem i Prezesem Zarządu w Conperio – firmie świadczącej kompleksowe usługi w zakresie weryfikacji pracowniczych zwolnień chorobowych
O znaczeniu nanotechnologii i jej możliwościach rozmawiamy z prof. dr hab. Markiem Godlewskim, Kierownikiem Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Rozmowa z Januszem Różalskim, Prezesem Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, Laureatem Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobry Pracodawca 2018.
O rynku usług diagnostyczno-laboratoryjnych w Polsce rozmawiamy z dr n. med. Elżbietą Puacz – Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
O specyfice pracy metodą Gestalt w Organizacjach opowiada nam Renata Procak, psychoterapeuta, konsultant biznesowy, prezes Instytutu Gestalt oraz trener Szkoły Praktyków Gestalt.
Pod kątem wydatków na R&D Polska znajduje się w ogonie Europy. To samo tyczy się liczby rejestrowanych patentów. Jak temu zaradzić tłumaczy Irek Piętowski, trener i konsultant innowacji w firmie DT Makers.
Rozmowa z Therese Baginski Partnerem w Rödl & Partner, firmie świadczącej profesjonalne usługi w zakresie audytu, księgowości finansowo-płacowej, podatków i prawa oraz consultingu.
Rozmowa z Justyną Czado, psychologiem, trenerem biznesu, ekspertem ds. HR oraz Kierownikiem ds. Personalnych KOI Capital
O kondycji polskiej innowacyjności oraz jej wizerunku rozmawiamy z Wojciechem Kółeczko, Prezesem Zarządu Inventor Sp. z o.o.
Czym zajmuje się PIMOT? Jakie są perspektywy polskich instytutów badawczych? Rozmowa z dr inż. Andrzejem Muszyńskim, prof. PIMOT, Dyrektorem Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.
O technologii wytwarzania paliw z odpadów i projektach realizowanych z instytutami badawczymi rozmawiamy z Adamem Hańderkiem, Prezesem Technologie Recyklingu Adam Hańderek.
Kiedy możemy skorzystać z zarzutu przedawnienia długu? O "przeterminowanych" wierzytelnościach rozmawiamy z ekspertem - adwokatem Wojciechem Powroźnikiem z Kancelarii Prawnej Powroźnik i Wspólnicy Sp. k.
Rozmowa z Katarzyną Rębacz, Głównym Specjalistą ds. Relacji w Family for Family
Rozmowa z prof. Bartłomiejem Nowakiem, prorektorem ds. studiów ekonomiczno-społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego.
Konkurs "Innowacja jest Kobietą", baza ekspertek online, stała aktywność w mediach społecznościowych oraz wiele innych "kobiecych" inicjatyw - rozmowa z dr Martą du Vall, Prezeską Fundacji „Polska Sieć Kobiet Nauki”.
"CSR nie jest działalnością obowiązkową. To zawsze powinna być świadoma, dobrze przemyślana i umotywowana decyzja". Rozmowa z Andrzejem Pomarańskim o polskich praktykach CSR.
O sile firmy tkwiącej w jej pracownikach rozmawiamy z Małgorzatą Święcicką, Dyrektor ds. Personalnych w Grupie ATLAS.
O fundamentach silnej marki oraz budowaniu relacji opowiada Paweł Kisiel, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu w Grupie Atlas.
"Społeczna odpowiedzialność biznesu to także świadomość tego, że wokół nas są ludzie, którzy mogą potrzebować pomocy". Rozmowa z Jackiem Michalakiem, Wiceprezesem Zarządu ds. Rozwoju w Grupie ATLAS.
Rozmowa z Eweliną Morawską, zwyciężczynią konkursu CEO for 1 Month zorganizowanego przez Adecco Poland, która w ramach nagrody od 1 do 31 lipca 2015 r. pełniłafunkcję CEO w tej spółce.
Rozmowa z Anną Wicha, Dyrektorem Generalnym Adecco Poland Sp. z o.o.
Rozmowa z Justyną Orzeł, Dyrektor Zasobów Ludzkich w Carrefour Polska Sp. z o.o.
Wywiad z Magdaleną Rzeszotalską, Szefem ds. Public Relations w spółce Polpharma SA.
Rozmowa z Marleną Czaplak, Głównym specjalistą ds. Corporate Responsibility w Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A.
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2