Strategia zrównoważonego rozwoju

W ciągu ponad 50-letniej obecności w naszym kraju, Sandvik Polska Sp. z o.o., zyskał miano spółki społecznie odpowiedzialnej, która angażuje się w działania na rzecz lokalnej ludności i ochrony środowiska, prowadzi spójną i konsekwentną politykę personalną, będąc cenionym i solidnym pracodawcą.

 

Światowe standardy

 

Mówiąc w CSR (ang. Corporate Social Responsibility – biznes społecznie odpowiedzialny) o interesariuszach firmy należy pamiętać, że to właśnie jej pracownicy stają się ambasadorem swojego pracodawcy. Jeśli daje on możliwości rozwoju, zapewnia szkolenia poszerzające wiedzę i umiejętności, ma jasno określone zasady, dba o szybki i niezakłócony przepływ informacji pomiędzy pracownikami, a zarządem i przy tym szanuje czas oraz wartości rodzinne personelu, wtedy ma szansę przyciągnąć do siebie najlepszych specjalistów.

 

Z założenia, którego fundamentalną wartością spółki są pracownicy, wychodzi również Sandvik Polska. Firma zapewnia zarówno dobre warunki pracy, jak i bogaty pakiet socjalny, a szczególną wagę przywiązuje się do podnoszenia wiedzy i umiejętności specjalistów, widząc w nich przede wszystkim ludzi, a nie elementy machiny generującej zyski. Pracownicy na bieżąco uzupełniają i rozwijają swoje kompetencje poprzez szkolenia, co pozwala na zachowanie najwyższego poziomu obsługi handlowej i technicznej klientów. Kursy odbywają się nie tylko z zakresu sprzedaży, negocjacji i prezentacji, ale również, jak w każdej firmie ze szwedzkimi korzeniami, duży nacisk położony jest na szkolenia techniczne. Dodatkowo, to co wyróżnia Sandvik Polska jako pracodawcę, to partnerskie, otwarte relacje pomiędzy pracownikami różnych szczebli oraz usystematyzowany, globalny system indywidualnego rozwoju z możliwością zdobywania doświadczeń za granicą.

 

Solidne podstawy

 

Fundamentem, który tworzy podwaliny funkcjonowania spółki starannie opisane i konsekwentnie przestrzegane przez cały personel Kluczowe Wartości. Jego cztery podstawowe zasady – Customer Focus, Innovation, Fair Play i Passion to Win, oddzwierciedlają zarówno to, co dla firmy jest ważne w biznesie, ale również określają postawę każdego pracownika. Customer Focus, to zasada koncentracji na kliencie zarówno tym zewnętrznym jaki wewnętrznym czyli pracowniku, Innovation – duch kreowania nowych pomyłów i rozwiązań, Fair Play – bezwzględna uczciwość w prowadzeniu biznesu, a Passion to Win – pasja bycia najlepszym we wszystkim co robimy. Reguły te potwierdzają właściwe podejście przedsiębiorcy do osób, z którymi pracuje i tymi zasadami szwedzki koncern kieruje się nie tylko na polskim gruncie, ale we wszystkich swoich 130 oddziałach na całym świecie. Takie podejście pozwala wyzwalać ich własne inicjatywy, angażować się w życie firmy, używać intelektu do wprowadzania ulepszeń, zarówno w zarządzaniu, jak i projektowaniu konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych lub technologicznych.

 

Przedsiębiorstwo posiada także Kodeks Postępowania, według którego działa każdy pracownik firmy. Zawiera on najważniejsze wartości, dotyczące zachowań w pracy, kontaktów z klientami, reprezentowaniem firmy na zewnątrz. W Kodeksie zawarto również wytyczne, w jaki sposób firma powinna prowadzić swoje działania biznesowe, zgodne z zaleceniami OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

 

W strefie zainteresowań firmy leży również ochrona środowiska naturalnego i zaanagażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Sprawy, dotyczące ekologii, zdrowia i bezpieczeństwa są integralną częścią wszystkich działań firmy, co w konsekwencji prowadzi do sprawnego wykorzytywnia energii i zasobów naturalnych. Sandvik promuje systemy odzyskiwnia i recyklingu materiałów, a także podejmuje prace nad zapobieganiem lub zmniejszaniem zanieczyszczenia środowiska. Na rynku lokalnym firma koncentruje się na programach, które wspierają kulturę, edukację oraz sport. Pracownicy są zaangażowani m.in. w opiekę nad domem dziecka, który wspierają finansowo.

Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2