Siła firmy tkwi w jej pracownikach

Największym kapitałem każdej firmy powinni być jej pracownicy, którzy poprzez swoją wiedzę, zaangażowanie i rzetelne podejście do codziennych obowiązków decydują o tym, jaką pozycję rynkową osiągnie przedsiębiorstwo i czy odniesie sukces w swojej branży. Rolą pracodawców jest więc dokładanie wszelkich starań, aby oferowane przez nich środowisko pracy było maksymalnie przyjazne i bezpieczne.

Spółka Ventor z Dębicy jest doskonałym przykładem polskiego przedsiębiorstwa, odnoszącego międzynarodowe sukcesy, które z powodzeniem realizuje tę ideologię. Jest nie tylko wyjątkowo prężnie działającym podmiotem gospodarczym, ale i jedną z największych firm i pracodawców Podkarpacia. Po raz kolejny został Laureatem ogólnopolskiego, prestiżowego programu „Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma i Dobry Pracodawca”.

Spółka specjalizuje się w realizacji montażu izolacji termicznych oraz produkcji systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. To również idealny partner dla wielu gałęzi przemysłu w zakresie spawania konstrukcji stalowych oraz kompleksowego montażu i serwisu rurociągów, a także platform wiertniczych. Firma prowadzi również leasing pracowniczy, oddelegowując zatrudniane osoby przede wszystkim do realizacji zleceń w Norwegii.

Współdziałanie to fundament

Dębicka spółka od wielu lat realizuje założenia biznesu społecznie odpowiedzialnego. Szczególny nacisk kładzie na te projekty, które łączą się z polityką pracowniczą. – Uważam, że to właśnie odpowiednio dobrany i zmotywowany do działania zespół stanowi o sukcesie firmy. Bez zaangażowanej i uczciwej kadry nie jesteśmy w stanie zrealizować żadnego, nawet najmniejszego projektu, dlatego sądzę, że siła każdej firmy tkwi w jej pracownikach – podkreśla Janusz Urbanik, Prezes Ventora. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, jasno określony plan działania i wciąż rosnąca ilość zleceń spowodowała podjęcie decyzji o zdecydowanym zwiększeniu zatrudnienia w pierwszych miesiącach bieżącego roku. – Szczególnie chętnie inwestujemy w młodych ludzi odpowiednio wyedukowanych, którzy już na starcie kariery są doskonale przygotowani do zawodu. Niestety, system szkolnictwa zawodowego w naszym kraju jest daleki od ideału. Nasze doświadczenia niech będą dobrym sygnałem dla władz, że inwestowanie w system nauczania to najlepsza gwarancja stabilnej przyszłości gospodarczej kraju. Z kolei rolą pracodawców jest tworzenie odpowiednich warunków pracy, zaplecza socjalnego i możliwości rozwoju, co także przyczynia się do progresu. Dobrze wykształceni i odpowiednio przygotowani zawodowo młodzi ludzie będą efektywnymi i zaangażowanymi pracownikami, co przełoży się na wymierne korzyści dla zatrudniających ich firm – podkreśla prezes J. Urbanik. Fundamentalne znaczenie ma tu zatem współdziałanie wielu obszarów gospodarki, w tym państwa, nauki i przedsiębiorstw.

Kompleksowa edukacja

Zdaniem Janusza Urbanika zespół pracowników dobrze wykonujących powierzone zadania i jednocześnie zaangażowanych w życie firmy, kształtuje się nie od momentu zatrudnienia, ale dużo wcześniej, właściwie już od najmłodszych lat. Za proces wychowania przyszłych fachowców odpowiedzialny powinien być przede wszystkim system szkolnictwa, ponieważ tylko właściwa edukacja na każdym poziomie kształcenia i dbałość o rozwój młodych ludzi są w stanie wypracować w nim takie cechy jak pracowitość, solidność, uczciwość i umiejętność pracy w zespole.

Obecne realia rynkowe determinują podejmowanie coraz częściej decyzji przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych o wyjeździe z kraju do innych państw, także tych, które nie są przyjaźnie nastawione do emigrantów. Wprowadzanie potrzebnych zmian w systemie kształcenia i dbałość zarówno o uczniów, jak i o nauczycieli jest więc nie do przecenienia. Jeśli młodzież będzie odpowiednio wykształcona na miarę oczekiwań rynku pracy, łatwiej znajdzie zatrudnienie w swoim miejscu zamieszkania. Dlatego właśnie Ventor od wielu lat kompleksowo i programowo wspiera szkoły z regionu Podkarpacia. W 2009 r. spółka rozpoczęła stałą współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. W jej ramach firma objęła patronatem pięć klas zawodowych o profilu działalności przedsiębiorstwa: dwie klasy o kierunku blacharz izolacji przemysłowych oraz trzy klasy kształcące monterów izolacji przemysłowych. – Podejmując decyzję o współpracy z dębickim „Mechanikiem” mieliśmy pełną świadomość tego, że aby szkoła mogła przygotować w odpowiedni sposób młodych ludzi do zawodu, konieczne będzie poczynienie pewnych inwestycji. Najważniejszą z nich było wyposażenie jednej z pracowni w systemy rzeczywistych izolacji przemysłowych. To dla nas bardzo ważne, ponieważ chcemy, aby uczniowie już od pierwszych dni edukacji mogli zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną – dodaje J. Urbanik. Modele instalacji wentylacyjnych, to fragmenty rzeczywistych konstrukcji tworzonych podczas realizacji poszczególnych zleceń spółki. Szkoła systematycznie otrzymuje od przedsiębiorstwa również wszystkie niezbędne pomoce i materiały edukacyjne związane m.in. z nowymi produktami i innowacyjnymi technologiami wprowadzanymi na rynku budownictwa przemysłowego. Uczniowie klas objętych patronatem Ventora mają również możliwość nauki języka norweskiego i angielskiego w znakomicie wyposażonej, multimedialnej sali językowej. – O wysokiej jakości edukacji zawodowej świadczy także rozwijanie kompetencji niezbędnych do zdobywania i podnoszenia kwalifikacji. Chodzi nam o to, by maksymalnie dostosowywać kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy i kształtować w uczniach przedsiębiorczość sprzyjającą aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym – twierdzi prezes J. Urbanik. Taki model współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a szkołą daje obustronne, wymierne korzyści: młodzież otrzymuje zawód, który daje realne szanse na znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, a przedsiębiorstwo zyskuje świadomą kadrę, odpowiednio wyszkoloną i zdolną do niemal natychmiastowego wykonywania odpowiedzialnych zadań i realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Inicjatywa Janusza Urbanika i jego wieloletnie zaangażowanie w kształtowanie właściwego modelu edukacji zawodowej znalazły uznanie władz państwowych – w 2012 r. został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Bezpieczne środowisko pracy

Obok działań wspierających edukację zawodową, istotnym elementem założeń biznesu społecznie odpowiedzialnego realizowanym przez Ventora jest polityka BHP, oparta na założeniu „Bezpieczeństwo przede wszystkim”, która stanowi bardzo ważny element strategii działania przedsiębiorstwa. – Świadomość naszych pracowników w tym zakresie budujemy w czasie codziennych odpraw oraz comiesięcznych spotkań, w czasie których cyklicznie opracowujemy tematy związane z BHP. Omawiamy także pozytywne zachowania i modele właściwego postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Co więcej, wszyscy uczestniczymy w szkoleniach oraz prowadzimy politykę otwartego dialogu, ponieważ tylko wtedy jesteśmy w stanie identyfikować zagrożenia i przyczynić się do ich eliminacji – dodaje J. Urbanik. Warto podkreślić, że na przestrzeni 25-letniej działalności Ventora nie odnotowano żadnych wypadków, które wiązałyby się z utratą życia lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Potwierdza to, że zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracowników przedsiębiorstwo traktuje priorytetowo. W celu zapewnienia najwyższych standardów w tej dziedzinie spółka wdrożyła system zarządzania BHP w oparciu o normę OHSAS 18001:2007.

Szkolenia i integracja

Ventor to przedsiębiorstwo, które oprócz bezpieczeństwa gwarantuje swoim pracownikom także wiele możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. – Zależy mi na tym, aby być wciąż o krok przed konkurencją, a tego celu nie da się osiągnąć bez systematycznych szkoleń i podnoszenia kwalifikacji. Naszej kadrze zapewniamy nie tylko warsztaty, na których mogą poszerzać wiedzę teoretyczną i doskonalić swoje umiejętności praktyczne, ale także szkolenia produktowe z nowości rynkowych i innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych w naszej branży – twierdzi prezes J. Urbanik.

Uważna obserwacja tendencji rynkowych w przypadku Ventora jest szczególnie ważna, ponieważ w najbliższych miesiącach spółka planuje zdecydowanie poszerzyć rynki zbytu. Do tej pory projekty realizowane poza granicami Polski dotyczyły głównie krajów skandynawskich, a obecnie spółka otrzymuje wiele propozycji współpracy m.in. z Anglii i Francji, a nawet z tak odległych zakątków jak Korea Południowa czy Australia. Aby ułatwić swoim pracownikom realizację kontraktów zagranicznych spółka finansuje także kursy językowe. – Chciałbym osiągnąć taki poziom, aby każdy pracownik Ventora biegle mówił i pisał przynajmniej w jednym języku obcym. To nie tylko zdecydowanie ułatwia komunikację, ale przede wszystkim wpływa pozytywnie na samopoczucie poszczególnych osób i ich samoocenę. Znajomość języka obcego jest nieodzowna zwłaszcza w sytuacji, gdy specyfika pracy wymaga cyklicznych wyjazdów zagranicznych. Poszczególni pracownicy bez żadnych obaw podejmują nowe wyzwania zawodowe w wyznaczonym dla nich obszarze i skupiają się na rzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków, a nie próbach lingwistycznego tłumaczenia przekazywanych im poleceń i informacji. Taka sytuacja ma  bezpośredni wpływ na jakość realizowanych przez nich projektów – pracują lepiej i wydajniej, ponieważ mogą w pełni skoncentrować się na aktualnie wykonywanej czynności. To pozytywnie wpływa na całe przedsięwzięcie – dodaje prezes Ventora.


Obok pełnego pakietu szkoleń i warsztatów językowych i zawodowych przedsiębiorstwo gwarantuje także pracownikom różnorodne możliwości efektywnego odpoczynku. Cyklicznie realizowane są wyjazdy integracyjne, które są także doskonałym narzędziem zespalającym kadrę. Dzięki takim wycieczkom, często zagranicznym, pracownicy różnych szczebli i specjalizacji mogą spotkać się na neutralnym gruncie, poznać, porozmawiać na najróżniejsze tematy i przyjemnie spędzić czas.– Często organizujemy dla naszych pracowników i ich najbliższych także różnego rodzaju imprezy i spotkania. Największą popularnością cieszą się wydarzenia sportowe, np. Rodzinny Turniej Halowej Piłki Nożnej „Tato, podaj – Mamo, strzelaj”. Osobiście uważam, że zdrowa rywalizacja i wpajanie zasad fair play poprzez sport, to gwarancja nie tylko udanej zabawy, ale także doskonałe narzędzie kształtujące poczucie wspólnego celu i świetna okazja do pracy zespołowej. Może to zabrzmi trywialnie, ale prawda jest taka, że Ventor to naprawdę jedna drużyna i zależy mi na tym, aby wszyscy, którzy ją tworzą, mieli tego pełną świadomość – podsumowuje Janusz Urbanik.


Zuzanna Pawełczyk

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2