Ryszard Sowa, Strassmayr sp. z o.o.

Firma Strassmayr sp. z o.o., jako producent maszyn przeznaczonych do remontu nawierzchni drogowych, oferowanych i sprzedawanych w ponad 40 krajach Świata na 4 kontynentach, jest w dość specyficznej sytuacji.

Marka STRASSMAYR, utworzona w Austrii, jest znana i uznana w Europie, szczególnie w krajach Europy Zachodniej już od ponad 60 lat, a maszyny STRASSMAYR zawsze były stawiane jako wzór jakości i zaawansowania technicznego będąc zawsze w pierwszej trójce najbardziej uznanych europejskich producentów maszyn do utrzymania i remontu nawierzchni drogowych. Od połowy 2012 roku, gdy austriacka firma Strassmayr została wykupiona przez polską firmę Strassmayr spółka z o.o. produkcja maszyn, biura konstrukcyjne oraz cała działalność handlowa zostały przeniesione do Wysogotowa koło Poznania.

Po kilku latach działalności, rozwoju technicznego i funkcjonalnego produkowanych maszyn oraz stałej rozbudowie sieci sprzedaży w różnych krajach Świata, możemy potwierdzić, że udało nam się utrzymać dobrą jakość maszyn, oraz prowadzić rozwój technologiczny i funkcjonalny produkowanych maszyn w stopniu nie tylko umożliwiającym utrzymanie klientów z którymi austriacki Strassmayr współpracował wcześniej od wielu lat, ale pozwalający na zdobycie nowych klientów w większości krajów Europy, USA, Kanady, w wielu krajach Afryki oraz Azji.

Ten niewątpliwy sukces był i jest możliwy wyłącznie dzięki zaangażowaniu kadry zarządzającej i wszystkich pracowników poszczególnych działów firmy Strassmayr spółka z o.o.
W okresie, gdy w wielu miejscach mówi się głośno o „rynku pracownika”, wyłącznie odpowiedzialne podejście do współpracy z pracownikami na zasadach wzajemnego szacunku i rozwoju może zaowocować produkcją dobrych jakościowo maszyn, które znajdują klientów w najbardziej wymagających krajach jak Niemcy, Francja, Holandia, USA, Szwecja, oraz jednocześnie wyjątkowo dobrą sprzedażą w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Afryki.
Zarząd i kadra firmy Strassmayr spółka z o.o. przykłada duże znaczenie do rozwoju zatrudnionych pracowników oferując różne kierunki dodatkowego kształcenia, dobre warunki pracy oraz poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy. Stosunki pomiędzy Zarządem spółki i zatrudnionymi pracownikami są oparte na jasno określonych zasadach określających nie tylko obowiązki, ale również  obopólne prawa.

Dla naszej firmy uzyskanie wyróżnienia w konkursie „Dobry Pracodawca 2017” jest kolejnym potwierdzeniem, że współpraca Zarządu i kadry z poszczególnymi pracownikami zatrudnionymi w spółce jest prowadzona prawidłowo, z jednej strony zapewniając zatrudnionym pracownikom pewne miejsce pracy i rozwoju osobistego, a z drugiej gwarantując Zarządowi zatrudnienie oddanych i zaangażowanych pracowników, zainteresowanych dalszym rozwojem firmy.

Jednak podstawowym potwierdzeniem właściwego kierunku rozwoju współpracy w ramach spółki jest fakt produkcji maszyn, które dzięki zaangażowaniu pracowników odpowiadają wymogom najbardziej wymagających klientów Europy Zachodniej i USA. Bez zaangażowania pracowników i kadry w rozwój firmy i poszczególnych maszyn, taki sukces handlowy i wizerunkowy nie byłby możliwy.


Ryszard Sowa, Prezes Zarządu Strassmayr sp. z o.o.

Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2