Polska rajem dla przedsiębiorców?

W ostatnim czasie polski rząd przyjął sporą ilość projektów legislacyjnych skierowanych do przedsiębiorców. Czy dzięki takim działaniom Polska stanie się przedsiębiorczym rajem?

Zapowiadana od dawna Konstytucja dla Biznesu została przyjęta przez sejm. Dodatkowo powołano urząd Rzecznika Przedsiębiorców.  Wcześniej za sprawą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęto ustawę o innowacyjności, która ma skłonić przedsiębiorców do inwestowania pieniędzy w naszym kraju. Taki pakiet ustaw powinien diametralnie odmienić działalność przedsiębiorców nad Wisłą. - Nowa ustawa o innowacyjności  wprowadza przede wszystkim zwiększoną ulgę podatkową dla firm na badania i rozwój z 50 proc. do 100 proc. Ułatwienie w działaniu uzyskały również centra badawczo-rozwojowe, które mogą starać się o ulgę w wysokości nawet 150 proc. Ważną innowacją jest możliwość powoływania spółki infrastrukturalnej. Dzięki temu z doskonale wyposażonych laboratoriów badawczych będą mogli korzystać nie tylko naukowcy, lecz także firmy – tłumaczy Przemysław Popek, ekspert portalu NaszHandel.pl. W dodatku Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju umożliwiono udzielanie pomocy finansowej o charakterze zwrotnym. Tego typu rozwiązania z pewnością wzmocnią i ułatwią współpracę pomiędzy światem nauki i biznesu.

Konstytucja dla biznesu


– W tym projekcie zawarto szereg wyczekiwanych od dawana zmian. Takich jak zasada, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, a także domniemanie uczciwości przedsiębiorcy co oznacza w praktyce, że urzędnicy za każdym razem będą musieli udowodnić przewinienie po stronie właściciela firmy – dodaje Przemysław Popek ekspert portalu NaszHandel.pl. Poza tym nowe przepisy mają zapewnić firmom przyjazną interpretację przepisów i zasadę proporcjonalności, która zapobiegnie wielu nieprzyjaznym działaniom. Przykładowo urząd skarbowy nie może już nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń takich jak żądanie dokumentów, którymi już dysponuje. Wprowadzane prawo przedsiębiorców zastąpi nowelizowaną ok. 90 razy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. W skład Konstytucji dla biznesu wchodzi również projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, a także projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. – Warto również pamiętać o powołaniu nowego ministerstwa pod nazwą Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które zajmie się poprawą konkurencyjność na rynku krajowym, unijnym i międzynarodowym oraz zwiększeniem własnych inwestycji, w uzyskaniu dostępu do profesjonalnego wsparcia biznesu – uzupełnia ekspert portalu Przemysław Popek.

Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci mali i średni, którzy odpowiedzialni są za ponad 50 proc. polskiego PKB, jeszcze nigdy nie byli tak silnie reprezentowani w strukturach władzy. Wprowadzane ułatwienia i udogodnienia mogą sprawić, że prowadzenie firmy będzie teraz znacznie prostsze. Natomiast powołane urzędy sprawią, że głos przedsiębiorców będzie w końcu słyszany na najwyższych szczeblach władzy.


Źródło: www.NaszHandel.pl

Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2