Polpharma - ludzie pomagają ludziom

Wywiad z Magdaleną Rzeszotalską, Szefem ds. Public Relations w spółce Polpharma SA.

 

Jakie są filary odpowiedzialności społecznej Polpharmy?

 

W branży farmaceutycznej odpowiedzialność ma szczególne znaczenie, ponieważ dotyka najcenniejszych wartości: zdrowia i życia człowieka. Dlatego jakość i bezpieczeństwo naszych produktów, najwyższe standardy etyczne w marketingu i sprzedaży oraz edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej to kluczowe aspekty naszej odpowiedzialności. Chcemy jednocześnie prowadzić naszą działalność w harmonii z naszym otoczeniem, budując uczciwe i partnerskie relacje z naszymi pracownikami, klientami, dostawcami i innymi grupami interesariuszy.

 

Jak przejawia się etyka w Państwa działalności rynkowej?

 

Przywiązujemy ogromną wagę do standardów etycznych w każdym aspekcie naszego działania. W ostatnich tygodniach otrzymaliśmy certyfikat Etycznego Zarządzania Sprzedażą i Obsługą Klienta Polish National Sales Award. Dbamy o uczciwą i rzetelną komunikację marketingową. Przekazujemy sprawdzone i wiarygodne informacje w sposób czytelny i przejrzysty. Jesteśmy współtwórcami i sygnatariuszami Kodeksu Farmaceutycznej Etyki Marketingowej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego dotyczącego leków na receptę oraz Kodeksu Etycznego Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty. Wprowadziliśmy również szereg rygorystycznych wewnętrznych procedur regulujących relacje z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z pacjentami oraz środowiskiem medycznym i farmaceutycznym.

 

W jaki sposób zachęcacie Państwo Polaków by dbali o swoje zdrowie?

 

Jesteśmy największym polskim producentem leków i czujemy się odpowiedzialni za edukację pacjentów w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Prowadzimy szerokie działania służące promocji zdrowego stylu życia i właściwych nawyków zdrowotnych. W 2013 r. przeprowadziliśmy między innymi ogólnopolską kampanię „Ciśnienie na życie”, której celem była edukacja w dziedzinie profilaktyki chorób serca. W ramach kampanii wykonaliśmy 250 tys. pomiarów ciśnienia krwi. Za każdy pomiar przekazaliśmy złotówkę na potrzeby Kliniki Zdrowego Serca w Zabrzu. W tym roku, w II etapie kampanii prowadzimy unikalne na skalę europejską badania wieku serca, które pozwalają stwierdzić, czy u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. Zwieńczeniem całej kampanii będzie raport „Serce Polaka”.

 

Od kilku lat wspólnie z Caritas Polska realizujemy także program „Strefa na Zdrowie”. Jego celem jest umożliwienie dostępu do bezpłatnych badań oraz specjalistycznej porady lekarskiej osobom starszym z małych miast, gdzie dostęp do specjalisty jest szczególnie utrudniony. Badania odbywają się w niedziele w pobliżu kościołów, co ułatwia skorzystanie z programu zwłaszcza osobom starszym. W 2013 r. w ramach 14 spotkań kardiologicznych i okulistycznych przebadaliśmy około 3500 osób. Podobną liczbę szacujemy na ten rok.

 

Polpharma założyła również fundację naukową. Jakie są dotychczasowe rezultaty jej działalności?

 

Naukowa Fundacja Polpharmy jest największą prywatną instytucją w Polsce finansującą realizację projektów badawczych w dziedzinie farmacji i medycyny. Od 2001 r. przeprowadziła 12 edycji konkursu na finansowanie projektów naukowych, w których przyznała 60 grantów na łączną kwotę ok. 16 mln zł. Fundacja prowadzi również program stypendialny dla doktorantów uczelni medycznych. W przeprowadzonych dotąd 4 edycjach programu przyznano 27 stypendiów dla uzdolnionych młodych naukowców.

 

Poza swoją podstawową działalnością, Fundacja zaangażowała się w ubiegłym roku w ogólnopolską kampanię edukacyjną „Partnerstwo w Leczeniu. Lekarz – Pacjent – Rodzina”, którą prowadziła wspólnie z Fundacją Wygrajmy Zdrowie. Celem kampanii było podkreślenie roli edukacji na temat barier oraz czynników sprzyjających przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych oraz promocja dobrych praktyk współpracy lekarza z pacjentem w procesie leczenia. Program był realizowany w miastach wojewódzkich w formie debat naukowców z przedstawicielami środowisk profesjonalistów medycznych i organizacji pacjenckich. Projekt będzie kontynuowany również w 2014 r.

 

Jakie znaczenie w Państwa działalności ma ochrona środowiska?

 

Zakłady produkcyjne Polpharmy zlokalizowane są w bliskiej odległości od domów mieszkalnych, dlatego bezpieczeństwo pracowników, ludzi mieszkających wokół naszej firmy oraz ochrona środowiska są dla nas bardzo istotne. Troska o środowisko jest wpisana w nasze działania już na etapie opracowywania technologii wytwarzania produktów. W ramach programu „Zielony Proces” wszystkie aspekty związane z rozwojem i wytwarzaniem produktu są analizowane, monitorowane i optymalizowane w taki sposób, by ograniczyć ich wpływ na środowisko. W 2013 r. wymieniliśmy stosowane do tej pory opakowania naszych leków na takie, które bazują na makulaturze. Podejmujemy również liczne inicjatywy w dziedzinie efektywnego zużycia substancji chemicznych, oszczędzania energii, wody i papieru oraz projekty w zakresie edukacji prośrodowiskowej. Promujemy ekologiczny transport, nagradzając pracowników za regularne dojazdy do pracy rowerem lub korzystanie z transportu publicznego.

 

Czy poza dbaniem o środowisko prowadzicie Państwo inne projekty skierowane do społeczności lokalnej?

 

Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnych i budujemy partnerskie relacje zarówno z mieszkańcami, jak też władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w miejscowościach, w których działamy. W Starogardzie Gdańskim, gdzie znajduje się nasz główny zakład, jesteśmy największym pracodawcą. Mamy też swój wpływ na rozwój regionu poprzez inwestycje, zakupy i długofalowe relacje z lokalnymi dostawcami. Chcemy mieć swój udział w tworzeniu lokalnego środowiska, w którym dobrze się żyje i które stymuluje społeczności do ciągłego rozwoju. Zachęcamy mieszkańców do aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej. Wspieramy liczne projekty społeczne, edukacyjne, kulturalne i sportowe. Angażujemy się w dyskusje na temat rozwoju regionu i poprawy jakości życia ich mieszkańców. Również nasi pracownicy wspierają lokalne społeczności poprzez wolontariat pracowniczy.

 

Rozmawiała Agnieszka Kluska

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2