Polacy siebie nie doceniają?

Wysoką i bardzo wysoką wiedzę o ekonomii posiada ponad połowa Polaków (52 proc.) – wynika z Badania świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków Narodowego Banku Polskiego. Warto jednak podkreślić, że samoocena respondentów jest niska – w dodatkowej ankiecie oceniającej swoją znajomość tematów gospodarczych jedynie 8 proc. badanych wskazało, że ich wiedza jest duża, a aż 45 proc. uważa, że jest ona średnia.


Taki brak pewności może wpływać na podejmowane decyzje finansowe, co w przyszłości ma szansę przełożyć się na bezpieczeństwo finansowe. Czy Polacy nie doceniają siebie w kwestiach finansowo-gospodarczych?


Wiedza to potęgi klucz


Znajomość ekonomii wśród Polaków zdecydowanie rośnie – w badaniu NBP, w latach 2012 i 2015, wynik określający wiedzę jako wysoką i bardzo wysoką otrzymało jedynie 37 proc. i 38 proc. ankietowanych. Natomiast w 2020 r. rezultat na poziomie wysokim i bardzo wysokim uzyskało aż 52 proc. respondentów, średnim 33 proc., a niskim i bardzo niskim 14 proc. Wysoką świadomość ekonomiczną potwierdza wynik na tle europejskim. Raport OECD z 2020 r. plasuje Polskę na 7. miejscu wśród 26 państw uwzględnionych w zestawieniu. Rezultat 13,1 pkt uzyskany w kategorii financial literacy, uwzględniał znajomość podstawowych zagadnień ekonomicznych, zachowań w zakresie wydatkowania i oszczędzania posiadanych środków oraz zarządzania nimi. - We wnioskach badania Narodowego Banku Polskiego możemy przeczytać, że osoby lepiej oceniające swoją wiedzę i uzyskujące wyższe oceny w teście, w większym stopniu dostrzegają potrzebę i użyteczność ekonomii. Wiąże się to też z wysokim wskaźnikiem posiadanych produktów finansowych, czyli w skrócie inwestycji w portfelu. Z tego powodu bardzo ciekawym zjawiskiem jest niska samoświadomość rodaków – tylko 8 proc. z respondentów określiło swoją wiedzę jako wysoką – tłumaczy Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex. - Można powiedzieć, że nie doceniamy siebie w kwestii ekonomii, co może mieć negatywny wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne, które mają zapewnić nam bezpieczeństwo finansowe – dodaje.


Niska samoocena wiedzy to mniej inwestycji?

 
Niedocenienie posiadanej wiedzy może skutkować brakiem podjęcia decyzji o inwestycji kapitału. W II kwartale br. blisko 70 proc. badanych Polaków, którzy zaoszczędzili pieniądze nie zdecydowało się na próbę ich pomnożenia – wynika z danych firmy Tavex. Na przestrzeni roku widać jednak zmianę w porównaniu z I kwartałem br. – wtedy aż 74 proc. nie zainwestowało swoich środków. - Wysoka inflacja w sierpniu, sięgająca 5,4 proc., chęć zapewnienia sobie bezpieczeństwa finansowego na przyszłość lub szybki zysk – motywów do podjęcia działań inwestycyjnych jest wiele. Można jednak założyć, że w najbliższym czasie coraz więcej Polaków będzie decydowało się na pomnażanie swoich środków finansowych ze względu na wydarzenia gospodarcze czy właśnie coraz większą wiedzę – mówi Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex. - Przy stawianiu swoich pierwszych inwestycyjnych kroków warto pamiętać o zachowaniu ostrożności. Nasz wybór aktywa powinien wynikać z jego analizy. Dlatego zawsze warto zacząć od inwestycji małych kwot oraz od dywersyfikacji portfela inwestycyjnego – dodaje. Z danych firmy Tavex wynika, że w II kwartale br. największą popularnością cieszyły się aktywa, takie jak: lokaty (32 proc.), fundusze inwestycyjne (28,7 proc.) oraz złoto (22,6 proc.).

Badanie firmy Tavex zostało zrealizowane w dniach: 05/07 – 06/07.2021 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1006 ankiet z reprezentatywną próbą Polaków powyżej 18. roku życia, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości.


Tavex Sp. z o.o. jest wiodącym dealerem metali szlachetnych, który oferuje również usługi wymiany walut oraz płatnicze na najlepszych warunkach. Tavex Group została założona w 1991 roku. Do grona jej klientów należą osoby prywatne, klienci o najwyższych dochodach, firmy różnej wielkości, a także instytucje finansowe. Tavex posiada swoje oddziały w dziewięciu europejskich krajach i obsługuje średnio 1,3 miliona klientów rocznie.

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2